Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những loại giấy phép quan trọng và bắt buộc đối với hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Dưới đây là toàn bộ thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Căn cứ pháp lý xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 9 năm 2018.

An toàn vệ sinh thực phẩm là gì ?

An toàn vệ sinh thực phẩm hiểu một cách đơn giản chính là giữ cho thực phẩm luôn sạch và đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng.

Những thực phẩm đảm bảo vệ sinh cần được kiểm nghiệm và trải qua quá trình công bố sản phẩm nghiêm ngặt, có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm trên;

Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp;

Cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm trực thuộc cơ sở sản xuất có công suất thiết kế sản xuất theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 58/2014/TT-BCT.

Cơ sở không phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định các cơ sở không thuộc diện xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm gồm:

Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

Sơ chế nhỏ lẻ;

Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

Nhà hàng trong khách sạn;

Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

Kinh doanh thức ăn đường phố;

Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm thì cơ sở được xin giấy phép an toàn thực phẩm khi có đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV Luật An toàn thực phẩm;

Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Trình tự, thủ tục đăng ký xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 36 Luật An toàn thực phẩm.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Các cơ sơ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp tại Sở Y tế đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến thức ăn hoặc Sở Công thương đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đăng ký xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 3: Trình tự cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

Nếu đủ điều kiện thì quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Nếu từ chối cấp thì sẽ gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp sửa đổi, bổ sung. Nếu quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo mà cơ sở xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm không có phản hồi, cơ quan có thẩm quyền sẽ hủy hồ sơ, nếu muốn xin cấp tiếp thì phải nộp hồ sơ và chi phí mới.

Hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ xin giấy an toàn thực phẩm gồm các tài liệu sau:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 155/2018/NĐ-CP;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);

Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở;

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

Thời hạn của Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo quy định thì Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm có thời hạn là 03 năm kể từ ngày cấp.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu muốn sử dụng tiếp thì trước 06 tháng tính từ ngày giấy chứng nhận hết hạn cần xin cấp lại theo quy định tại Điều 36 Luật an toàn thực phẩm.

Chi phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021

Căn cứ tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định chi tiết về mức phí đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm như sau:

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000 đồng;

Lệ phí cấp giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: 150.000 đồng/sản phẩm;

Lệ phí cấp phiếu kết quả thử nghiệm an toàn thực phẩm: 150.000 đồng/sản phẩm;

Lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn về an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/sản phẩm;

Ngoài ra cơ sở còn cần nộp phí thẩm định cơ sở, phí thẩm xét hồ sơ, phí kiểm tra định kỳ,….được quy định rất rõ tại Thông tư này.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Bộ y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở dịch vụ thực phẩm và cơ sở chế biến thực phẩm.

Bộ công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Hậu quả khi không xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Nếu cơ sở đã đi vào hoạt động mà không xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Mức phạt từ cảnh cáo đến phạt hành chính; thậm chí đóng cửa cơ sở theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn có các hình phạt bổ sung; như tịch thu các loại giấy tờ giả, giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc các giấy tờ không hợp lệ.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu có vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính; hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường; và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhận thấy được tầm quan trọng xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm mỗi doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cần tự chuẩn bị cho cơ sở mình đủ điều kiện; và tiến hành việc xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo hoạt động kinh doanh của sơ sở được thuận lợi và phát triển.

Mức phạt đối với hành vi kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không xin giấy phép atvstp, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Phạt từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo lộ trình quy định của pháp luật.

Dịch vụ làm giấy an toàn vệ sinh thực phẩm tại Luật Rong Ba

Công ty Luật Rong Ba tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm uy tín, chất lượng, chi phí tốt và đảm bảo quý khách nhận được kết quả nhanh nhất.

Tư vấn về điều kiện cần có để cơ sở được xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm;

Báo phí và ký kết dịch vụ pháp lý;

Khảo sát thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh rồi đưa ra những tư vấn để quý khách chuẩn bị, sắp xếp và bổ sung những thiết sót đáp ứng được các điều kiện theo quy định để được cấp giấy chứng nhận.

Luật Rong Ba soạn thảo hồ sơ để làm thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm;

Đại diện quý khách nộp hồ sơ xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi hồ sơ và thông báo, cũng như cử Luật sư, chuyên viên xuống cơ sở để tiếp đoàn kiểm tra;

Thay mặt nhận giấy phép và bàn giao cho khách hàng khi có kết quả;

Tư vấn và hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Rong Ba tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Rong Ba uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Mọi thông tin, vấn đề cần tư vấn liên hệ Hotline để được Luật sư giải đáp chi tiết và đầy đủ nhất về xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775