VỢ ĐẺ ĐƯỢC NGHỈ MẤY NGÀY

vợ đẻ được nghỉ mấy ngày

Trong chế độ thai sản 2020 không thể không nói đến chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con trong năm. Pháp luật hiện hành đang quy định như thế nào về chế độ của chồng khi vợ đẻ được nghỉ mấy ngày này như thế nào?

Điều kiện để được hưởng chế độ

Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ:

05 ngày làm việc với sinh thường 1 con;

07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi;

10 ngày làm việc với trường hợp sinh đôi. Từ sinh ba thì thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc, tối đa không quá 14 ngày làm việc

Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian hưởng chế độ không tính ngày lễ, tết, nghỉ hàng tuần

Lưu ý:

NLĐ nghỉ hưởng chế độ trong vòng 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con. Nếu có nghỉ những ngày trước khi vợ sinh con thì tính là nghỉ không lương, nghỉ phép của NLĐ.

Hồ sơ để được hưởng chế độ gồm có: 

Giấy khai sinh có họ tên cha; hoặc Giấy chứng sinh + Sổ hộ khẩu;

Trường hợp con chếtGiấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án. Hoặc giấy ra viện của mẹ nếu con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh (nếu có);

Giấy xác nhận của cơ sở y tế. Trong trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật (nếu có);

Mẫu C70a-HD

Thời hạn nộp hồ sơ:

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc người lao động phải nộp hồ sơ cho doanh nghiệp.

Đơn vị trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NLĐ) phải nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Tức là trong vòng 55 ngày kể từ ngày NLĐ nam đi làm trở lại. Thì phải nộp hồ sơ hưởng chế độ lên cơ quan BHXH, quá hạn sẽ không được giải quyết. 

Mức hưởng chế độ thai sản của chồng

Mức hưởng = Mbq6t  / 24 ngày công x 100% x số ngày được nghỉ.

Trong đó:
Mbq6t : Bình quân mức lương đóng BHXH 6 tháng. Trước khi vợ sinh của NLĐ nam; Trường hợp chưa đủ 6 tháng thì Mbq6t = bình quân lương các tháng đã đóng BHXH.

Ví dụ:

Lương bình quân đóng BH 6 tháng trước khi vợ sinh là: 6.000.000 và bạn được nghỉ 7 ngày (vì vợ sinh mổ)

=> Cách tính như sau: 

Mbq6t = (6 x6.000.000đ)/6 tháng = 6.000.000đ

Mức hưởng = 6.000.000/ 24 x 7 = 1.750.000 đồng

Lao động nam được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ không tham gia bảo hiểm

NLĐ nam được hưởng thêm chế độ trợ cấp 1 lần khi thỏa mãn điều kiện:

LĐ nam có vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (không đóng hoặc đóng không đủ điều kiện). Căn cứ theo điểm c Khoản 2 Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 8/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

LĐ nam phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh;

Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên. Trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Mức trợ cấp 1 lần = 2  x Lương cơ sở tháng

Khi vợ đẻ nghỉ mấy ngày???

Điểm e khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nêu rõ. Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản. Cụ thể:

Được nghỉ việc tối đa 14 ngày

Theo khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Lao động nam sẽ được nghỉ từ 05 đến 14 ngày làm việc trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày người vợ sinh con:

05 ngày làm việc nếu sinh thường;

07 ngày làm việc nếu sinh phải phẫu thuật, sinh dưới 32 tuần tuổi;

10 ngày làm việc nếu sinh đôi. Sinh ba trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

14 ngày làm việc nếu sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

vợ đẻ được nghỉ mấy ngày
vợ đẻ được nghỉ mấy ngày

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này. Được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6. Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Vậy trong thời gian 30 ngày đầu. Kể từ ngày bạn sinh chồng bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản. Từ 5 đến 14 ngày không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian nghỉ thai sản có tính ngày nghỉ lễ không?

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi. Cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con. Được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc. Từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết. Thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.

Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết. Nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định. Tại khoản 1 Điều này. Thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Câu hỏi về thủ tục xin nghỉ khi vợ sinh con:

Câu hỏi khách hàng cần tư vấn

Tôi là nhân viên công ty Nam Thành đã 3 năm. Trong thời gian lao động tôi có tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Vợ tôi sắp sinh con và dự định sẽ sinh mổ.

Theo quy định thì vợ đẻ thì chồng được nghỉ mấy ngày, khi vợ tôi sinh con tôi được nghỉ 07 ngày chăm vợ sinh có đúng không.

Tôi muốn nghỉ chăm vợ sinh con thì tôi cần chuẩn bị những thủ tục gì. Nộp thủ tục xin nghỉ như thế nào?Có luật vợ đẻ chồng được nghỉ mấy ngày không ạ

Mong luật sư Luật Loan Loan giải đáp giúp tôi, tôi xin cảm ơn.

Câu trả lời của luật sư:

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Luật sư tư vấn xin được trả lời vấn đề của anh như sau:

Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trường hợp vợ đẻ thì chồng được nghỉ mấy ngày. Lao động nam được hưởng chế độ chế độ thai sản khi vợ sinh con như sau:

 “2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định nêu trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Như vậy, anh đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 07 ngày khi vợ sinh con phải phẫu thuật.

Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nam:

Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau;

“Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.”

Như vậy, trong trường hợp vợ anh sinh thường, anh muốn hưởng chế độ thai sản thì. Chỉ cần là bản sao Giấy khai sinh của con, danh sách theo mẫu C70a-HD do đơn vị lập.

Tư vấn pháp luật quy định vợ đẻ chồng được nghỉ mấy ngày qua tổng đài

Với dịch vụ này, quý khách hàng không cần đi tìm đến văn phòng tư vấn Luật sư. Chỉ cần một cuộc điện thoại là bạn đã có thể kết nối với Luật sư.

Trao đổi với Luật sư về quy định vợ đẻ chồng được nghỉ mấy ngày và xin ý kiến tư vấn luật vợ đẻ chồng được nghỉ mấy ngày  một cách dễ dàng – tiện lợi – nhanh chóng.

Tất cả mọi khó khan vướng mắc về vợ đẻ nghỉ mấy ngày của quý khách hàng sẽ đều được giải đáp vấn đề nhanh chóng, kịp thời.

Tổng đài Tư vấn Luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài

Để liên hệ đến tổng đài tư vấn của chúng tôi bạn chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản như sau:

Bước 1: Kết nối với tổng đài tư vấn pháp luật bằng cách gọi tới sđt để nghe tư vấn miễn phí

Bước 2: Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn.

Bước 3: Kết nối với chuyên viên tư vấn và đặt câu cho chuyên viên.

Bước 4: Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn (nếu cần thiết).

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng luật sư tư vấn

Ngoài hình thức tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài luật sư hỗ trợ giải đáp thắc mắc, Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng khi bạn có điều kiện về thời gian và khoảng cách địa lý đến gặp luật sư tư vấn trực tiếp

Chúng tôi có đội ngũ Luật sư, công sự chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và đã có nhiều kinh nghiệm giải quyết trong tất cả các lĩnh vực. Luôn sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng có nhu cầu muốn tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Mức phí theo thỏa thuận, phù hợp với phạm vi yêu cầu của khách hàng.

Phí dịch vụ được thanh toán sau khi Luật sư cung cấp dịch vụ.

Rất mong được sự hợp tác, quan tâm, góp ý. Của quý khách hàng, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Để Luật Loan Loan ngày càng nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, đem đến cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý hoàn hảo nhất.

Luật Loan Loan mong muốn rằng bài viết về chế độ bảo hiểm thai sản của nam giới khi vợ đẻ được nghỉ mấy ngày của chúng tôi sẽ giải đáp – hỗ trợ pháp lý cho quý khách hang miễn phí qua tổng đài

Luật Loan Loan với những luật sư đủ kiến thức và dày dăn kinh nghiệp luôn ở chế độ phục vụ tốt nhất cho khách hàng qua tổng đài và mang đến sự hài lòng cho khách hàng sau khi nghe tư vấn.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775