VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Xin các Luật sư của văn phòng luật sư đất đai giải đáp giúp tôi trường hợp cụ thể của gia đình tôi như sau:

Hiện tôi đã sinh sống được gần 10 năm trên diện tích do bố mẹ tôi để lại nhưng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên tôi nhưng đã bị mất, đến nay tôi vẫn chưa xin cấp lại được.

Đầu tháng 01/2017, anh trai tôi từ miền nam về có ý định đòi lại diện tích đất tôi đang ở để làm nhà và lập gia đình, tôi không đồng ý với đề nghị của anh trai tôi vì đây là diện tích đất duy nhất của gia đình tôi, cả tôi và vợ con đều đang sinh sống trên diện tích đất này, có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Anh tôi có nộp đơn lên xã yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nhưng UBND xã tôi họ không chấp nhận giải quyết vì không có giấy tờ và yêu cầu về hai bên tự giải quyết hoặc nộp đơn lên Tòa án.

Vậy kính mong Luật sư của văn phòng luật sư đất đai có thể cho tôi biết: việc UBND xã tôi giải quyết như vậy là đúng hay sai? Việc giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ được pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai 2013;

Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Văn phòng luật sư đất đai 

Trả lời: Đầu tiên, thay mặt cho đội ngũ luật sử của văn phòng luật sư giải quyết tranh chấp đất đai – cho tôi gửi lời cảm ơn đến bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi, đối với câu hỏi của bạn, tôi xin được trả lời cụ thể như sau:

Trong những năm gần đây, do giá trị kinh tế của đất đai ngày càng tăng nên kéo theo đó là hàng loạt những vấn đề phát sinh, một trong những vấn đề nổi cộm đó là tranh chấp đất đai giữa các anh chị em trong gia đình.

Với mong muốn được đóng góp ý kiến và đưa ra những phương án giải quyết các tranh chấp đất đai trên thực tế hiện nay một cách hợp tình hợp lý, hài hòa lợi ích và tranh nhưng xung đột và hậu quả không đáng có.

Văn phòng luật sư giải quyết tranh chấp đất đai đã được triển khai, thành lập và là một trong nhưng lĩnh vực tư vấn hàng đầu của công ty.

Giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

Các giấy tờ chứng minh để giải quyết tranh chấp đất đai

Mặc dù không ai mong muốn nhưng vấn đề phát sinh này cần được giải quyết theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo được quyền lợi cho bên có quyền lợi hợp pháp.

Theo quy định tại Khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 xác định tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Một số loại giấy tờ đất đai cần thiết để chứng minh như:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất (GCN);

Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

văn phòng luật sư đất đai
văn phòng luật sư đất đai

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính, sổ đăng ký ruộng đất trước ngày 15/10/1993

Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở

Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

Các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật đất đai.

Việc giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ nghĩa là việc các bên không cung cấp đầy đủ 01 hoặc một số giấy tờ cần thiết khác để làm căn cứ cho việc giải quyết tranh chấp như GCN; hợp đồng tặng cho, di chúc… hoặc các giấy tờ khác chứng minh có quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích đất đang tranh chấp.

Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai

Việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014.NĐ_CP về hướng dẫn Luật đất đai 2014, Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 cụ thể như sau:

Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác.

Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của anh và anh trai anh và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp (anh và anh trai anh mỗi người 01 bản), lưu  01 bản tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Trường hợp anh và anh trai anh hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì:

Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp hòa giải không thành thì anh hoặc anh trai có quyền nộp đơn lên Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu giải quyết, nếu thấy chưa thỏa đáng có thể khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc khởi kiện lên tòa án.

Ngoài ra anh cũng có thể khởi kiện lên Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định của Pháp luật tố tụng dân sự.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2013 Luật Đất đai 2013 xác định tranh chấp đất đai mà gia đình không có Giấy tờ chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì anh và anh trai anh chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai sau đây:

Thứ nhất, nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau), nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì anh có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân;

Thứ hai, anh có thể nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Tuy nhiên, gia đình anh đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh nhưng bị mất thì anh phải thực hiện thủ tục thông báo mất GCN tại UBND xã sau đó thực hiện thủ tục cấp lại GCN.

Anh trai anh trong trường hợp này cũng không có căn cứ gì để đòi đất của gia đình anh, do đó nếu anh trai của anh còn gây khó khăn và xảy ra tranh chấp, anh liên hệ tới số điện thoại  là số của văn phòng luật sư đất đai của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Văn phòng luật sư giải quyết tranh chấp đất đai . Luật Loan Loan luôn sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ pháp lý có liên quan đến đất đai và tranh chấp đất đai.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khác có liên quan, anh có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn chuyên sâu.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775