Tiêu chuẩn iso 9001 là gì

tiêu chuẩn iso 9001 là gì

Tiêu chuẩn ISO 9001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 – Bộ tiêu chuẩn quốc tế được duy trì bởi tổ chức ISO, có mục tiêu trợ giúp các tổ chức xây dựng, áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực. Trong đó, ISO 9001 được xem là tiêu chuẩn trung tâm quan trọng nhất của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn iso 9001 là gì, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây

Tên đầy đủ của Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

Tiêu chuẩn iso 9001 là gì

ISO là tên viết tắc của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

ISO được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1947. Trụ sở Ban thư ký ISO đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Đến năm 2018 ISO có 161 thành viên quốc gia (national standards bodies)
Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.
Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế là một tổ chức độc lập, phi chính phủ.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay  hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ.

ISO 9001 do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành từ năm 1987 và đã trải qua 4 lần soát xét và hoàn thiện từ Phiên bản ISO 9000 năm 1987; ISO 9001:1994; ISO 9001:2000; ISO 9001:2008; và ISO 9001:2015.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

ISO 9001:1987 Quality systems – Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing. (Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật).

(Đã hết hạn)

ISO 9001:1994Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:1996 Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật).

(Đã hết hạn)

ISO 9001:2000Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2000 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

(Đã hết hạn)

ISO 9001:2008Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

(Đã hết hạn)

ISO 9001:2015 Quality managemeint systems – Requirements(Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

Đây là phiên bản mới nhất tại thời điểm hiện tại.

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001

ISO 9001 được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng của các chuyên gia và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực sản xuất trên toàn thế giới.

ISO 9001 tập trung vào thiết lập một hệ thống quản lý để đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, tiến tới nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

4M-1I-1E là gì?

Một Hệ thống quản lý chất lượng có thể được xây dựng dựa trên nhiều nguyên tắc tùy thuộc vào đặc thù ngành nghề. Tuy nhiên theo chuyên gia của TQC mọi hệ thống thông thường cần tập trung vào việc thiết lập các yêu cầu và quản lý sự tương tác giữa các yếu tố là 4M-1I-1E, cụ thể:

  • Material – Nguyên vật liệu;
  • Man – Con người;
  • Machine – Máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh
  • Method – Công nghệ hoặc quy trình sản xuất;
  • Enviromental – Môi trường cho vận hành sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ;
  • Information – Trao đổi và tiếp nhận các thông tin nội bộ cũng như bên ngoài

Bản chất của ISO 9001

Quy định rõ Việc –  rõ Người  –  rõ Cách làm

  • Tổ chức cần chuẩn hóa các hoạt động của các công đoạn thành các quy trình/hướng dẫn vận hành để đảm bảo mọi vị trí trong tổ chức nắm bắt được công việc mình cần triển khai, thực hiện – Đây là rõ việc
  • Lãnh đạo của tổ chức cần quyết định lựa chọn, chỉ định một số nhân sự chủ chốt của các bộ phận để tạo thành nhóm nhân sự để triển khai xây dựng và áp dụng ISO, những nhân sự này cần nắm rõ được công việc, trách nhiệm, quyền hạn của từng người trong bộ phân mình để xây dựng được quy trình/hướng dẫn cụ thể, phù hợp nhất với từng vị trí công việc – Đây là rõ người
  • Các quy trình/hướng dẫn vận hành cần đảm bảo cụ thể, chính xác và được chia thành các bước thực hiện dễ dàng triển khai, thực hiện cho từng vị trí trong tổ chức – Đây là rõ cách làm

Các Quy trình/Hướng dẫn chuẩn đã được thiết lập thì phải được tuân thủ thực hiện

Nhờ đó doanh nghiệp/tổ chức kiểm soát được quá trình sản xuất và đảm bảo được chất lượng sản phẩm/dịch vụ ổn định, tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nội dung ISO 9001

Do khối lượng nội dung tiêu chuẩn lớn, trong bài viết này, TQC không thể nêu chi tiết các nội dung mà chỉ nêu ra các nội dung chính. Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001 đã được dịch ra tiếng Việt và các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tìm đọc, tải về để nghiên cứu một cách dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Bộ Khung chính trong Tiêu chuẩn ISO 9001 là theo nguyên lý cải tiến liên tục PDCA tức là Plan – Do – Check – Action (Lập kế hoạch – Thực hiện theo kế hoạch – Kiểm tra việc thực hiện có đúng theo hoạch định – Hành động đánh giá, cải tiến:

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phiên bản mới nhất có đưa ra các yêu cầu về xác định bối cảnh nội bộ, bối cảnh bên ngoài, phân tích các rủi ro/nguy cơ và đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro/nguy cơ vào việc hoạch định hệ thống quản lý chất lượng. Cũng như các doanh nghiệp, TQC cũng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào chính các hoạt động của mình. Các chuyên gia của chúng tôi khi đánh giá không chỉ dựa vào kiến thức mà còn dựa vào kinh nghiệm của bản thân, của chính tổ chức để đưa ra được các giải pháp khách quan nhất, tạo thêm giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp khách hàng của mình.

Phạm vi

Tài liệu tham khảo

Thuật ngữ và định nghĩa

Bối cảnh của tổ chức

Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức

Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình của nó

Lãnh đạo

Lãnh đạo và lời cam kết

Chung

Tập trung vào khách hàng

Chính sách

Xây dựng chính sách chất lượng

Truyền đạt chính sách chất lượng

3. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức

tiêu chuẩn iso 9001 là gì
tiêu chuẩn iso 9001 là gì

Lập kế hoạch

Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

Mục tiêu chất lượng và hoạch định đạt mục tiêu

Hoạch định sự thay đổi

Hỗ trợ

Tài nguyên

Chung

Con người

Cơ sở hạ tầng

Môi trường cho hoạt động của quy trình

Giám sát và đo lường tài nguyên

Kiến thức về tổ chức

Năng lực

Nhận thức

Giao tiếp

Thông tin tài liệu

Chung

Tạo và cập nhật

Kiểm soát thông tin dạng văn bản

Hoạt động

Lập kế hoạch hoạt động và kiểm soát

Yêu cầu đối với sản phẩm dịch vụ

Giao tiếp khách hàng

Xác định các yêu cầu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ

Đánh giá các yêu cầu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ

Thay đổi các yêu cầu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ

Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ

Chung

Lập kế hoạch thiết kế và phát triển

Đầu vào kế hoạch thiết kế và phát triển

Kiểm soát kế hoạch thiết kế và phát triển

Đầu ra kế hoạch thiết kế và phát triển

Thay đổi thiết kế và phát triển

Kiểm soát sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài

Chung

Loại và mức độ kiểm soát

Thông tin cho các nhà cung cấp bên ngoài

Sản xuất và cung cấp dịch vụ

Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ

Nhận dạng và xác định nguồn gốc

Tài sản thuộc về khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài

Dự phòng

Hoạt động giao hàng qua bưu điện

Kiểm soát các thay đổi

Phát hành sản phẩm và dịch vụ

Kiểm soát đầu ra không phù hợp

Đánh giá hiệu suất

Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá

Chung

Sự hài lòng của khách hàng

Phân tích và đánh giá

Kiểm toán nội bộ

Xem lại việc quản lý

Chung

Đầu vào xem xét quản lý

Kết quả đánh giá quản lý

Cải tiến

Chung

Sự không phù hợp và hành động khắc phục

Cải tiến liên tục

Lợi ích của ISO 9001:2015

– Tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đối thủ – tăng khả năng trúng thầu

Việc đạt được Chứng chỉ phù hợp Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 là một lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các đối thủ trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Chứng chỉ ISO cũng là cơ hội để quý khách hàng có thể nhận được các gói đấu thầu vào các công trình/doanh nghiệp lớn, vì hiện nay ngoài quy định của nhiều gói đấu thầu nhà nước, thì rất nhiều Tổng công ty hoặc Doanh nghiệp yêu cầu đối tác của mình phải đạt được chứng chỉ ISO thì mới đồng ý mua, tiếp nhận sản phẩm hoặc dịch vụ.

– Tạo niềm tin với khách hàng và đối tác

Về chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 nghĩa là đã thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đó như một lời cam kết chất lượng đối với khách hàng và đối tác. Từ đó xây dựng niềm tin, tạo dựng thương hiệu bằng chính chất lượng sản phẩm mà mình mang lại.

– Chất lượng sản phẩm/dịch vụ được đảm bảo

Do được quản lý một cách khoa học và chặt chẽ bởi các chuẩn mực, yêu cầu của một hệ thống quản lý chất lượng quốc tế được chứng nhận tại đơn vị uy tín như TQC, giúp kiểm soát tốt đầu vào, ổn định chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

– Tạo môi trường làm việc tốt, hiệu quả

Khi áp dụng ISO 9001:2015, các quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc được chuẩn hóa → các cán bộ quản lý và nhân viên trong nội bộ doanh nghiệp sẽ hiểu rõ công việc của mình phải làm gì? hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình  → dẫn đến ổn định được quá trình sản xuất/cung cấp dịch vụ và tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng ổn định, giảm sai lỗi, phế phẩm và hỏng hóc.

– Quản lý được rủi ro

Khi áp dụng ISO 9001:2015, vấn đề nhận thức và các rủi ro và cơ hội đối với từng doanh nghiệp sẽ được nâng cao và thành một yêu cầu bắt buộc tuân thủ. Do đó tăng cường khả năng nhận thức được với các rủi ro, ứng phó kịp thời với các rủi ro, sự cố trong từng doanh nghiệp.

Trên đây là các quy định về tiêu chuẩn iso 9001 là gì. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về tiêu chuẩn iso 9001 và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775