Thủ tục làm work permit

Doanh nghiệp có người lao động nước ngoài thường xuyên phải thực hiện thủ tục làm work permit cho người lao động nước ngoài.

Vậy làm sau để tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn đạt hiệu quả tối ưu, tạo điều kiện cho người lao động sớm có thể làm việc.

Hiểu được những khó khăn đó, Luật Loan Loan cung cấp một số nội dung liên quan đến thủ tục làm work permit cho người nước ngoài đến Quý Doanh nghiệp.

Đối tượng nào được cấp work permit tại Việt Nam?

Work permit hay còn gọi là giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là văn bản được cấp bởi Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho phép người nước ngoài được làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp.

Những đối tượng người nước ngoài được cấp work permit tại Việt Nam phải đảm bảo những điều kiện sau:

Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

Đảm bảo sức khỏe tốt, phù hợp với yêu cầu của công việc

Không phải là tội phạm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài

Với lao động nước ngoài hành nghề khám chữa bệnh trực tiếp tại Việt nam hoặc làm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề thì phải có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật

Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Các trường hợp người nước ngoài không cần xin cấp giấy phép lao động

Không phải bất cứ ai người nước ngoài vào Việt Nam làm việc cũng cần phải thực hiện thủ tục làm work permit. Những đối tượng dưới đây nằm trong trường hợp này:

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với thời hạn dưới 3 tháng

Người nước ngoài là chủ của công ty TNHH một thành viên

Người nước ngoài là thành viên của công ty TNHH từ hai thành viên trở lên

Người nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện công việc chào bán dịch vụ

Người nước ngoài là thành viên trong Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Người nước ngoài đến Việt Nam để xử lý các trường hợp khẩn cấp như xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật hay công nghệ phức tạp nảy sinh ra trong quá trình làm việc có ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam không tự xử lý được. Quá trình xử lý nếu trên 3 tháng thì sau khi hết 3 tháng những đối tượng này phải xin cấp work permit theo đúng quy định.

Luật sư là người nước ngoài nhưng đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp work permit cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam năm 2021

Để được làm work permit cần đáp ứng các điều kiện sau:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

Những trường hợp người nước ngoài được cấp work permit theo quy định của pháp luật Việt Nam

Người nước ngoài vào thực hiện hợp đồng lao động;

người nước ngoài  di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

Người vào vào thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

Người vào Việt Nam chào bán dịch vụ;

Người nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Tình nguyện viên nước ngoài;

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

Người nước ngoài là Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

Người tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Thủ tục xin cấp work permit cho người nước ngoài hiện nay

Hướng dẫn thủ tục làm work permit cho người nước ngoài

Bước 1. Doanh nghiệp, tổ chức xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu). Gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo quy định mới từ thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 02/10/2017. Người sử dụng lao động còn có thể thực hiện nộp tờ khai. Và báo cáo này thông qua cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/

Quy trình làm work permit qua cổng thông tin điện tử:

Người sử dụng lao động đăng ký tài khoản tại cổng thông tin điện tử nêu trên và nộp hồ sơ bằng tài khoản đã lập. Trong thời hạn ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài;

Trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hợp lệ. Cơ quan chấp thuận sẽ gửi kết quả qua thư điện tử của người sử dụng lao động. Nếu hồ sơ nộp chưa hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ ra thông báo chỉnh sửa.

Sau khi có chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hồ sơ bản gốc cho cơ quan chấp thuận. Trong thời hạn 08 giờ cơ quan nhận được bản gốc hồ sơ. Cơ quan chấp thuận sẽ trả bản gốc kết quả chấp thuận cho người sử dụng lao động.

Mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (theo mẫu thông tư 40/2106/TT-BLĐTBXH). Hoặc thủ tục chi tiết xin them khảo đường link dưới đây  về việc đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Bước 2. Nộp hồ sơ cấp mới work permit cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới bao gồm:

Đơn đề nghị tiến hành thủ tục làm work permit cho người nước ngoài theo mẫu.

Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài. Hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế( trong thời hạn 12 tháng)

Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài hoặcphiếu lý lịch số 1 được cấp tại Việt Nam(Được cấp không quá 06 tháng)

Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Bản chứng thực hộ chiếu và visa của người nước ngoài.

Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc nước ngoài tối thiểu là 03 năm,…)

Ngoài ra, đối với các ngành, nghề có yêu cầu đặc biệt (cầu thủ bóng đá, phi công, bảo dưỡng máy bay) Hoặc các trường hợp lao động nước ngoài cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện hợp đồng, chào bán dịch vụ…tại Việt Nam. Hồ sơ sẽ bao gồm các giầy tờ khác theo quy định của pháp luật.)

02 ảnh mầu, kích thước 4×6, phông nền trắng, không đeo kính.

Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài ( tùy từng trường hợp theo quy định: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, Điều lệ công ty…)

Lưu ý:

Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp bởi cơ quan Đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam. Và phải được Hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuật công chứng ra tiếng Việt.

Cơ quan có thẩm quyền cấp work permit cho người nước ngoài

Nếu đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ qua mạng, thời hạn trả kết quả là 05 ngày. Cơ quan chấp thuận sẽ cấp Work permit. Nếu hồ sơ hợp lệ hoặc ra thông báo chỉnh sửa hồ sơ nếu có sai sót.

Sau khi nhận được Work permit qua thư điện tử, người sử dụng lao động sẽ nộp bản gốc hồ sơ cho cơ quan cấp phép và nhận bản gốc work permit.

Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp nộp hồ sơ xin cấp work permit tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp có trự sở

Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở thông thường nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố).

Các trường hợp tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội. ……Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH. Thì nộp hồ sơ xin work permit cho người nước ngoài tại Cục việc làm – Bộ lao động Thương binh và xã hội.

Thời hạn giải quyết xin cấp thủ tục làm work permit cho người nước ngoài:

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu là nộp trực tiếp.

Thời hạn của work permit

Căn cứ theo nghị định 11/2016 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam xác định thời hạn của giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

Thời hạn giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

Thời hạn được nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

Thời hạn đã được xác định trên giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Thời hạn được ghi trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn thủ tục làm work permit của Luật Loan Loan

Dịch vụ làm work permit Tư vấn các thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam (để có thể thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp người nước ngoài cần có xác nhận tạm trú tại Việt Nam);

Tư vấn hồ sơ làm thủ tục làm work permit cho người nước ngoài theo qui định;

Tư vấn thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam làm work permit;

Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc thực hiện thủ tục làm work permit

Tư vấn điều kiện để được làm work permit tại Việt Nam;

Hoàn thiện quy trình làm work permit tại Việt Nam cho khách hàng;

Tư vấn các trường hợp không thuộc diện phải làm work permit và thực hiện thủ tục cấp xác nhận thuộc trường hợp không phải xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài;

Đại diện doanh nghiệp và người lao động thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền với chi phí làm work permit hợp lý.

Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài sau khi thực hiện thủ tục làm work permit.

 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775