Thay đổi trụ sở kinh doanh

thay đổi trụ sở kinh doanh

Trụ sở kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng trong việc hình thành cũng như quá trình hoạt động của doanh nghiêp.

Trụ sở là nơi tiến hành giao dịch, hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa Doanh nghiệp với Nhà nước tiến hành quản lí,…

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, xét thấy tình hình hoạt động của Công ty, doanh nghiệp sẽ đăng kí thay đổi nội dung đăng kí,  một trong số các thủ tục doanh nghiệp thực hiện là thay đổi trụ sở kinh doanh.

Pháp luật Việt Nam quy định về địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

“Địa chỉ công ty hay chính xác là trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)”(Điều 43 Luật doanh nghiệp 2014)

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đặt ở đâu thì do cơ quan thuế của quận, huyện đó quản lý. Một số doanh nghiệp do Cục thuế của tỉnh thành phố quản lý.

Thêm nữa, khi đặt địa chỉ trụ sở cho doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh với nhành nghề kinh doanh có điều kiện thì địa điểm đó phải đáp ứng thêm một số điện kiện về giấy phép, như: kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống lưu động thì địa điểm phải đáp ứng các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Thay đổi trụ sở kinh doanh trước khi thực hiện thủ tục đăng kí thay đổi, doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan về việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng kí thay đổi trụ sở kinh doanh trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi trụ sở kinh doanh đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Đối với trường hợp thay đổi trụ sở kinh doanh của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.

Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận, huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Trình tự thực hiện thay đổi trụ sở kinh doanh

Chuẩn bị một hồ sơ theo quy định về đăng kí thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

Thực hiện thủ tục thay đổi đăng kí kinh doanh tại cơ quan thuế

Nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch – đầu tư tỉnh, thành phố đặt trụ sở địa điểm kinh doanh

Nhận kết quả thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

Nội dung đăng kí thay đổi được công bố trên Cổng đăng kí doanh nghiệp quốc gia

Doanh nghiệp tiến hành khắc lại con dấu nếu có sự thay đổi

Hồ sơ chuẩn bị

Đối với hồ sơ thay đổi đăng kí kinh doanh nộp tại cơ quan thuế:

Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận

Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở

Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận.

Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.

Đối với hồ sơ đăng kí thay đổi nộp tại Phòng đăng kí kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;

Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu;

Một số giấy tờ khác

Đăng kí thay đổi trụ sở kinh doanh đối với công ty cổ phần, hồ sơ gồm có:

Thông báo thay đổi tại phụ II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

thay đổi trụ sở kinh doanh
thay đổi trụ sở kinh doanh

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần

Giấy ủy quyền và một số giấy tờ khác

Đăng kí thay đổi trụ sở kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên, hồ sơ gồm có:

Thông báo thay đổi tại phụ II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Quyết định của chủ sở hữu công ty

Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Một số giấy tờ khác

Đăng kí thay đổi trụ sở kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hồ sơ gồm có:

Thông báo thay đổi tại phụ II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên

Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty

Danh sách thành viên

Một số giấy tờ khác.

thay đổi trụ sở kinh doanh là một thủ tục khá phức tạp. Bởi liên quan đến cả cơ quan thuế, Doanh nghiệp khi tiến hành đăng kí thay đổi địa chỉ trụ sở cần lưu ý một số vấn đề về:

Thủ tục đối với cơ quan thuế: Doanh nghiệp gửi thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý về việc di chuyển trụ sở, thực hiện thanh huỷ hoá đơn, thanh toán các khoản thuế, lấy xác nhận hoàn thành thủ tục sau đó đăng ký nộp thuế tại Cục thuế nơi chuyển đến

Hồ sơ nộp tại Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi trụ sở doanh nghiệp đăng kí. Hồ sơ nộp bản mềm trên cổng đăng kí doanh nghiệp và một bản cứng nộp tại bộ phận một cửa.

Doanh nghiệp tiến hành thay đổi mẫu con dấu mới, khi thay đổi địa chỉ khác tỉnh, huyện doanh nghiệp phải khắc lại con dấu. (Các doanh nghiệp khắc dấu theo quy định mới không có thông tin về quận, huyện trên con dấu thì chỉ phải thay đổi con dấu khi doanh nghiệp đăng ký chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác).

Đối với thay đổi trụ sở kinh doanh trường hợp Công ty vốn đầu tư nước ngoài hoặc công ty có triển khai dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của cục thuế tỉnh, thành phố thì  khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng tỉnh, thành phố thì không thay đổi cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp còn lại là doanh nghiệp đều chịu sự quản lí của chi cục thuế quận huyện, thì khi thay đổi trụ sở công ty khác quận, huyện  sẽ đồng thời với việc thay đổi cơ quan quản lý thuế, và phải thực hiện thêm thủ tục chốt thuế tại chi cục thuế cũ trước khi nộp hồ sơ đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư.

Thay đổi trụ sở kinh doanh mang đến một môi trường kinh doanh mới hơn, mở rộng quy mô kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Với mục đích chuyển trụ sở kinh doanh nhằm đẩy mạnh cũng như thay đổi quá trình hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh.

Nhưng doanh nghiệp cần nắm bắt rõ về vị trí cũng như nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới về hướng phát triển cho doanh nghiệp.

Bởi khi thay đổi trụ sở kinh doanh, những thông tin và giao dịch của doanh nghiệp trước đây cũng sẽ thay đổi theo: về hóa đơn, chứng từ, bảng hiệu công ty, hơn nữa là những hồ sơ thủ tục thay đổi cũng sẽ phức tạp.

Doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở kinh doanh

Doanh nghiệp không dược xuất hóa đơn trong quá trình làm hồ sơ chuyển quận với cơ quan thuế

Hóa đơn theo địa chỉ cũ vẫn còn nhưng doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng thì phải làm thông báo hủy hóa đơn nộp lên thuế và khi đặt in hóa đơn mới để sử dụng thì doanh nghiệp phải làm thông báo phát hành hóa đơn mới để được sử dụng.

Doanh nghiệp phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với cơ quan thuế

Sau khi đăng kí thay đổi, doanh nghiệp phải hủy hóa đơn cũ và và báo cáo với cơ quan thuế trước khi in hóa đơn mới.

Thời gian thực hiện thủ tục là: 10-15 ngày làm việc

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Loan Loan

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Loan Loan làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Loan Loan

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Loan Loan tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Loan Loan sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Loan Loan bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Loan Loan trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Loan Loan trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Loan Loan tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Loan Loan mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Loan Loan sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Loan Loan cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Loan Loan sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Loan Loan cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Loan Loan uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Đến với Luật Loan Loan, Qúy khách hàng sẽ được tư vấn về vấn đề liên quan đến thay đổi trụ sở kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình hoạt động trên thực tế của Công ty mình.

Luật Loan Loan sẽ đại diện cho Qúy khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thuế. Thực hiện các khâu soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả cho Qúy khách hàng.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề thay đổi trụ sở kinh doanh, Qúy khách hành vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775