Thành lập công ty tại sóc trăng

Thành lập công ty tại sóc trăng giống như việc bạn đặt nền móng để xây dựng một ngôi nhà vững chắc vậy.

Do đó, việc xác định và thực hiện chính xác những công việc thành lập công ty tại sóc trăng ngay từ những ngày đầu sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. 

Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng về những sự khó khăn đó vì điều này sẽ đơn giản đối với các luật sư tại Luật Loan Loan chúng tôi.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số lời khuyên tư vấn thành lập công ty tại sóc trăng nhanh chóng và chính xác.

Những điều kiện ban đầu để thành lập công ty tại sóc trăng

Tên công ty

Tên công ty là thứ bạn cần chuẩn bị đầu tiên. Tuy nhiên, tên công ty mà bạn mong muốn đặt khi thành lập công ty tại sóc trăng phải đúng quy định của pháp luật. Bạn có thể tham khảo Điều 37,38,39 Luật Doanh nghiệp 2020 về đặt tên công ty hay nhưng vẫn đúng quy định của pháp luật.

Loại hình doanh nghiệp

Các loại doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật ở Việt Nam gồm có: công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần

Giấy tờ chứng thực cá nhân

Chứng minh thư có công chứng (là bản sao y công chứng CMND chưa quá 3 tháng, thời hạn CMND chưa quá 15 năm) hoặc hộ chiếu của những cổ đông.

Địa chỉ đặt trụ sở chính

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm giúp liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải thuộc lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định rõ ràng; số điện thoại, số fax và email.

Trong quá trình tư vấn thành lập doanh nghiệp, chúng tôi luôn lưu ý doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong khoảng thời gian là mười lăm ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề mà công ty bạn định kinh doanh phải phù hợp, tuân theo quy định của pháp luật.

Thành lập công ty kinh doanh không giới hạn về số lượng ngành nghề mà pháp luật cho phép hoạt động.

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bạn có thể là giám đốc hoặc tổng giám đốc. Khi tư vấn thành lập doanh nghiệp, khách hàng có thể hỏi thêm băn khoăn về việc cử người đại diện theo pháp luật để đúng quy định hiện hành cũng như bảo vệ được quyền lợi của tổ chức.

Vốn điều lệ khi thành lập công ty

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên đã góp hoặc cam kết đóng góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh, là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập đối với công ty cổ phần.

Vốn điều lệ không phải chứng minh cho bất kỳ tổ chức nào. Vốn điều lệ là căn cứ đóng thuế môn bài hàng năm của doanh nghiệp.

Để có thể đưa ra mức vốn điều lệ hợp lý nhất, khách hàng có thể tham khảo ý kiến các chuyên gia trong gói dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại sóc trăng của Luật Loan Loan.

Hồ sơ thành lập công ty tại sóc trăng năm 2021

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Với mô hình công ty TNHH một thành viên, hồ sơ thành lập công ty tại sóc trăng bao gồm:

Giấy tờ đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

Quý khách cần chuẩn bị bản điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty (Bản sao hợp lệ).

Với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Với các chủ thể đến từ nước ngoài: Cần chuẩn bị hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài đang còn hiệu lực.

Giấy chứng nhận về hoạt động đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi các nhà đầu tư đến nước ngoài (bản sao hợp lệ).

Khi đăng ký thành lập cần có bản cam kết thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường theo quy định của luật.

Các Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Trong trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực có kèm theo: Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Văn bản ủy quyền.

Giấy tờ chứng nhận về đăng ký hoạt động kinh doanh đối với chủ sở hữu của công ty là tổ chức thành lập. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân đối với người đại diện vốn góp của tổ chức đó (Bản sao hợp lệ).

Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đề nghị thành lập công ty tại sóc trăng bao gồm:

 • Các chủ thể cần chuẩn bị giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty TNHH hai thành viên.
 • Chuẩn bị bản danh sách các thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Các giấy tờ: Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân (Bản sao hợp lệ).
 • Quyết định thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực đối với cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty và giấy ủy quyền tương ứng khác đối với trường hợp người đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà các đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Thực hiện các cam kết mục tiêu xã hội và môi trường theo quy định.
 • Chuẩn bị Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Với trường hợp không phải người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người đại diện theo ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực của cá nhân có kèm theo bản hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc có văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ .

Hồ sơ đăng ký thành lập mô hình công ty cổ phần

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì đối với loại hình công ty cổ phần, hồ sơ thành lập công ty tại sóc trăng bao gồm:

 • Bản giấy đề nghị Đăng ký thành lập công ty cổ phần.
 • Điều lệ của Công ty cổ phần.
 • Nộp danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là các nhà đầu tư nước ngoài hay danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức
 • Chuẩn bị bản sao các giấy tờ: Giấy chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân. Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ chứng nhận đã đăng ký doanh nghiệp hoặc một số giấy tờ tương ứng khác, các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền như CMND, hộ chiếu và thẻ căn cước công dân…và văn bản ủy quyền đối với trường hợp người đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổ chức.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư đến từ nước ngoài vào Việt Nam.
 • Khi đăng ký thành lập cần làm bản cam kết mục tiêu xã hội và môi trường theo quy định.
 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội. 

Đối với trường hợp đăng ký thành lập công ty nếu không phải chủ sở hữu của công ty hoặc người đại diện pháp luật tiến hành hoạt động trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ thì người được công ty ủy quyền phải nộp một bản sao hợp lệ với các giấy tờ chứng thực của cá nhân có kèm theo hợp đồng cung cấp dịch vụ, bản giới thiệu hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân 

Đối với doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại sóc trăng bao gồm các giấy tờ:

 • Nộp giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty (Bản sao hợp lệ).
 • Khi đăng ký thành lập phải thực hiện việc cam kết các mục tiêu xã hội và môi trường với công ty hoạt động liên quan đến môi trường.
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Nếu không phải Chủ sở hữu hoặc người đại diện của doanh nghiệp tư nhân trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được đại diện theo ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân có kèm theo hợp đồng cung cấp dịch vụ và giấy giới thiệu hoặc Văn bản ủy quyền.

Hồ sơ đăng ký thành lập mô hình công ty hợp danh

Cũng như việc thành lập các công ty khác, đối với công ty hợp danh, hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty hợp danh.
 • Danh sách thành viên của công ty.
 • Các loại giấy tờ chứng thực cá nhân đối nếu người thành lập doanh nghiệp là cá nhân. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy tờ tương đương khác, nộp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức (Bản sao hợp lệ).
 • Bản chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập, tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Thực hiện các cam kết mục tiêu xã hội, môi trường.
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Nếu không phải Chủ sở hữu hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thành lập công ty tại sóc trăng thì người được đại diện theo ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm theo hợp đồng cung cấp dịch vụ và giấy giới thiệu hoặc Văn bản ủy quyền.

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Luật Loan Loan? 

Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại sóc trăng Luật Loan Loan

 1. Chúng tôi cung cấp văn bản pháp luật, biểu mẫu, hợp đồng miễn phí qua Email công ty.
 2. Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của công ty, doanh nghiệp.
 3. Giá ưu đãi cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng – nhằm thể hiện sự tri ân đến quý khách hàng.

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại sóc trăng.

 1. Đơn vị có chất lượng dịch vụ hợp lý hàng đầu thị trường về tư vấn thành lập công ty, doanh nghiệp.
 2. Đơn vị luôn bám sát công việc,hoàn thành công việc đúng hẹn, cập nhật quý khách hàng thường xuyên và kịp thời.
 3. Các tài liệu, giấy tờ, kết quả luôn được giao nhận tận nơi của khách hàng trong các quận nội thành Hà Nội.
 4. Khách hàng luôn được lắng nghe, thấu hiểu, được tham vấn đưa ra quyết định tối ưu nhất và hài lòng nhất

Như vậy, bài viết hôm nay chúng tôi đã gửi đến bạn những thông tin cực kỳ hữu ích về tư vấn thành lập công ty tại sóc trăng uy tín.

Trong quá trình thành lập công ty tại sóc trăng, doanh nghiệp sẽ có nhiều vướng mắc, khó khăn gặp phải những đừng lo, hãy đến ngay với Luật Loan Loan Law để được tư vấn, chia sẻ một cách tốt nhất nhé!

 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775