Thành lập công ty tại sài gòn

thành lập công ty tại sài gòn

Công nghệ thông tin phát triển đã tạo điều kiện cho việc thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập công ty tại sài gòn  trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Doanh nghiệp của bạn là một doanh nghiệp vừa và nhỏ với mong muốn khởi nghiệp với số vốn hạn hẹp thì việc thành lập công ty tại sài gòn online sẽ là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Sau đây, Luật Rong Ba sẽ đưa ra thông tin về đăng ký thành lập công ty tại sài gòn online cho những ai đang quan tâm vấn đề này.

Cơ sở pháp lý của hoạt thành lập công ty tại sài gòn online

Để có được những thông tin chính xác và đầy đủ về đăng ký thành lập công ty tại sài gòn online quý khách hàng cần phải xem xét các quy định tại 2 văn bản pháp luật sau đây:

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021 NĐ-CP nghị định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp

Đây là những văn bản có hiệu lực pháp lý mới nhất ở thời điểm hiện tại. Chính vì thế, khi có ý định thành lập công ty tại sài gòn Luật Rong Ba khuyên bạn nên dựa trên quy định này để đảm bảo tính hợp pháp của việc đăng ký.

Khái quát về đăng ký thành lập công ty tại sài gòn online

Khái niệm

Đăng ký doanh nghiệp online thông tin điện tử là khái niệm vẫn còn khá mới mẻ đối với người dân Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.

Theo quy định thì đăng ký thành lập công ty tại sài gòn được hiểu là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký thành lập công ty thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký thành lập công ty online có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về lĩnh vực giao dịch điện tử hoặc có thể sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Đặc điểm tài khoản đăng ký thành lập công ty tại sài gòn online

Tài khoản thành lập công ty tại sài gòn online quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 là tài khoản được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký. Áp dụng trong trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số.

Tài khoản đăng ký kinh doanh hình thành trên cơ chế được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho các cá nhân để thực hiện đăng ký công ty online.

Cá nhân tiến hành truy cập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kê khai thông tin và tạo Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Các thông tin mà cá nhân được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký thành lập công ty để cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ và chính xác theo các thông tin trên giấy tờ pháp lý của cá nhân đăng ký và phải tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý là một tài khoản đăng ký kinh doanh chỉ được cấp cho một cá nhân. Cá nhân khi được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin đăng ký và việc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh trên hệ thống.

Cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ đăng ký thành lập công ty online

Theo quy định phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp online thông tin điện tử.

Lưu ý về hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại sài gòn online

Khi thành lập công ty tại sài gòn online hồ sơ đăng ký của quý khách hàng phải được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty online thông tin điện tử cũng có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và được thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy.

Văn bản điện tử có thể định dạng dưới hình thức “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf’.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại sài gòn online thông tin điện tử được chấp nhận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

Thứ nhất, hồ sơ phải có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử dưới định dạng quy định. Khi đặt tên văn bản điện tử phải tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Thứ hai, các thông tin đăng ký thành lập công ty được kê khai trên cổng thông tin quốc gia phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy, bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ.

Thứ ba, hồ sơ đăng ký phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục.

Đối với trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định 01/2012 NĐ-CP.

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại sài gòn online là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh có thông báo yêu cầu người đăng ký thành lập công ty online sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành hủy hồ sơ đăng ký thành lập công ty online.

Trình thực thực hiện thành lập công ty tại sài gòn online

Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống

Truy cập website theo đường link sau:

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fonline%2fdefault.aspx.

Nhập thông tin theo các trường thông tin đã được tích hợp sẵn trong hệ thống.

Chuẩn bị công cụ ký xác thực nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến

Nếu nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Việc cập tài khoản này cần phải được đăng ký và xác nhận trước qua mail.

Nếu nộp hồ sơ bằng chữ ký số, người nộp hồ sơ phải chuẩn bị chữ ký số để xác thực tài khoản.

Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Scan các tài liệu của hồ sơ đã soạn thảo hoàn thiện từ trước.

Bước 2: Tạo hồ sơ theo các nút lệnh trên trang web.

Bước 3: Nhập thông tin tương ứng với các thẻ thông tin.

Bước 4: Tải tài liệu đính kèm theo định dạng pdf.

Bước 5: Ký xác thực và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online.

Nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp online 

Bước 1: Tra cứu kết quả online.

Bước 2: In Giấy biên nhận và thông báo chấp thuận hồ sơ đăng ký online.

Bước 3: Mang hồ sơ giấy, kèm giấy biên nhận, thông báo chấp thuận lên nộp cho Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố.

Bước 4: Đợt nhận kết quả hoặc nhận trả kết quả qua Bưu điện.

Những lưu ý sau khi thành lập công ty tại sài gòn online

Chuẩn bị nộp thuế ban đầu sau khi đăng ký thành lập công ty tại sài gòn online

Mở tài khoản ngân hàng.

Thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Mua chữ ký số.

Đăng ký tài khoản nộp tờ khai thuế điện tử và tài khoản nộp thuế điện tử.

Khai lệ phí môn bài và nộp lệ phí môn bài bằng chữ ký số.

Mua hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn.

Nộp thông báo phương thức khấu hao tài sản.

Lập biên bản làm việc ban đầu với Cơ quan quản lý thuế.

Thủ tục nhân sự ban đầu

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại công ty.

Lập sổ quản lý lao động

Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động. Có thể lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý. Tuy nhiên, phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người lao động:

Họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ và số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người lao động.

thành lập công ty tại sài gòn
thành lập công ty tại sài gòn

Trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Bậc trình độ kỹ năng nghề.

Vị trí việc làm.

Loại hợp đồng lao động.

Thời điểm bắt đầu làm việc.

Các loại bảo hiểm tham gia:bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tiền lương.

Nâng bậc, nâng lương.

Số ngày nghỉ trong năm, lý do.

Số giờ làm thêm vào ngày thường, nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết.

Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do chấm dứt hợp đồng.

Thời hạn: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công ty bắt đầu hoạt động.

Công ty thực hiện xây dựng và thông báo thang lương, bảng lương

Căn cứ vào cơ cấu sản xuất, tổ chức lao động, công ty sẽ thực hiện xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương.

Bản lương này áp dụng đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. Đồng thời, cũng áp dụng với công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải ở mức có thể khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm và phát triển tài năng. Tuy nhiên, mức lương này phải phải ít nhất bằng 5% so với mức lương cơ sở.

Mức lương tối thiểu của công việc, chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề, lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề. Tuy nhiên, mức này phải cao hơn 7% so với mức lương cơ sở.

Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn 5% mức lương tối thiểu vùng.

Đối với chức danh, công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc, chức danh có độ phức tạp tương đương, nhưng làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Lưu ý: Doanh nghiệp nếu sử dụng dưới 10 lao động sẽ được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động.

Xây dựng và đăng ký nội quy lao động

Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên, phải xây dựng nội quy lao động bằng văn bản, gồm các nội dung:

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Trật tự tại nơi làm việc.

An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc.

Trách nhiệm bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của công ty.

Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động, các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất khi gây thiệt hại.

Thời hạn: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đăng ký kinh doanh.

Như vậy, với các bước như trên bạn đã hoàn thành việc đăng ký thành lập công ty tại sài gòn trực tuyến.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Rong Ba tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Rong Ba uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là phần hướng dẫn đăng ký thành lập công ty tại sài gòn online nhanh và đúng quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp 2020.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến. Hãy liên hệ với Luật Rong Ba thông qua Hotline để được hỗ trợ nhanh nhất.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775