Thành lập công ty giá rẻ tphcm

thành lập công ty giá rẻ tphcm

Hiện nay thành lập công ty giá rẻ tphcm được coi là một trong những bước đầu tiên và quan trọng nhất, là bước giúp doanh nghiệp định hướng và phát triển mô hình kinh doanh của mình một cách hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Vậy thành lập công ty giá rẻ tphcm

thì mất bao nhiêu phí? Và để thành lập doanh nghiệp thì phải trải quan bao nhiêu bước?

Trong bài viết dưới đây đội ngũ Luật sư của chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách hàng về các thông tin quan trọng liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty giá rẻ tphcm với chi phí hợp lý nhất.

Các bước thành lập công ty giá rẻ tphcm giá rẻ

Để thành lập công ty giá rẻ tphcm quý khách hàng cần trải qua các bước như sau:

Bước 1: Chủ doanh nghiệp soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để xin cấp giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp

Bản đề hoạt động nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Điều lệ của doanh nghiệp.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của cá nhân, thành viên sáng lập và người đại diện theo pháp luật của công ty CMND, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu cá nhân.

Trường hợp là tổ chức góp vốn thì cần nộp kèm theo quyết định thành lập doanh nghiệp giá rẻ và giấy chứng nhận đăng ký về doanh nghiệp hoặc giấy tờ liên quan khác và bản sao có hợp lệ giấy chứng thực của cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp quản lý phần vốn góp.

Giấy chứng nhận đăng ký về đầu tư với doanh nghiệp được thành lập bởi các nhà đầu tư có vốn nước ngoài hoặc là tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp cho chủ thể được ủy quyền với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức thành lập doanh nghiệp.

Giấy ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp giá rẻ.

Thời hạn thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp giá rẻ: trong khoảng thời hạn là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện việc thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập.

Nếu cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định thì phải thông báo cho chủ thể đăng ký thành lập doanh nghiệp giá rẻ biết bằng văn bản và bản thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp.

Kết quả thực hiện thủ tục đăng ký: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể hiện mã số của doanh nghiệp đồng thời đây cũng là mã số thuế.

Bước 2: tiến hành công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Sau khi doanh nghiệp nhận được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ thể đăng ký phải thông báo công khai các thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo các quy trình theo quy định và phải trả phí.

Nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mới thành lập, cũng như công bố thông tin kịp thời, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thu luôn khoản lệ phí công bố này sau khi doanh nghiệp nhận kết quả đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Thực hiện bước khắc dấu pháp nhân và sử dụng con dấu

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký về doanh nghiệp, doanh nghiệp trực tiếp liên hệ với cơ quan khắc dấu hợp pháp để khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp.

Theo đó Luật Doanh nghiệp 2020 hiện nay có quy định “Doanh nghiệp có quyền quyết định về việc sử dụng hoặc không sử dụng con dấu” đây có thể nói là một trong những điểm mới từ khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực thi hành.

Các khoản phí, lệ phí đăng ký thành lập công ty giá rẻ tphcm giá rẻ

Khoản lệ phí thành lập công ty giá rẻ tphcm đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: 100.000 đồng.

Đối với lệ phí công bố nội dung về đăng ký doanh nghiệp là: 100.000 đồng theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC.

Theo Luật doanh nghiệp hiện hành quy định khi tiến hành thủ tục Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp, Doanh nghiệp thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy trình và phải trả phí theo quy định.

Chi phí khắc dấu tròn thành lập doanh nghiệp giá rẻ là: 450.000 đồng/01 lần.

Khoản chi phí mua chữ ký số khai thuế trong khoảng thời hạn 01 năm là 1.530.000 đồng, trong thời hạn 03 năm là 2.300.000 đồng theo quy định.

Loại chữ ký số ở đây là dạng chữ ký điện tử dùng cho việc gửi báo cáo thuế qua mạng điện tử và gửi các loại báo cáo khác mà không cần trực tiếp đến nơi cần nộp, chữ ký số thể hiện là dạng USB đã được mã hóa dùng thay thế cho chữ ký và con dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để ký tên lên tờ khai hoặc các thao tác khác nhằm xác thực các thao tác là của doanh nghiệp.

Mức chi phí mở tài khoản ngân hàng cho công ty là: Miễn phí.

Tiến hành ký quỹ tài khoản là: 1.000.000 đồng.

Khoản chi phí mua hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn là: 850.000 đồng.

Hiện nay hóa đơn được hiểu là chứng từ kế toán do tổ chức hoặc cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập và ghi nhận các thông tin khi bán hàng hóa, tiến hành cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán hiện hành.

Hiện nay theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì từ ngày 1/11/2018 công ty thành lập mới phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khi xuất hóa đơn cho khách hàng.

Về lệ phí môn bài cần đóng của doanh nghiệp khi thành lập hàng năm là: 2.000.000 đồng hoặc 3.000.000 đồng, phần lớn phụ thuộc vào mức vốn điều lệ công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp giá rẻ.

Mức lệ phí môn bài của các chủ thể khi đăng ký thành lập doanh nghiệp giá rẻ, căn cứ vào mức vốn điều lệ mà doanh nghiệp đăng ký là:

Nếu doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ của mình dưới 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài 01 năm phải đóng là: 2.000.000 đồng.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng trở lên thì mức lệ phí môn bài 01 năm phải đóng là: 3.000.000 đồng.

Ngoài ra còn có các loại chi phí thành lập doanh nghiệp giá rẻ khác, cụ thể:

Chi phí làm thủ tục khai thuế ban đầu và đăng ký hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp: Nếu quý khách tự thực hiện thì không mất chi phí. Còn nếu bạn thuê dịch vụ thì phí dịch vụ là khoảng: 1.790.000 đồng.

Mức chi phí thiết kế và đặt in bảng hiệu của doanh nghiệp thành lập bằng Mica (20×35) là: 220.000 đồng.

Chi phí đặt dấu chức danh cho giám đốc của công ty theo quy định.

Các chi phí phát sinh khi tiếp cán bộ thuế.

Các khoản chi phí setup các trang bị cơ sở vật chất của văn phòng công ty.

Chi phí về thuê văn phòng và chi phí mặt bằng, trụ sở kinh doanh.

Cần nộp các loại thuế nào khi thành lập công ty giá rẻ tphcm hiện nay

Lệ phí môn bài: Loại thuế này yêu cầu doanh nghiệp phải đóng định kỳ hàng năm.

Đóng thuế giá trị gia tăng khi thành lập công ty giá rẻ tphcm: Doanh nghiệp của bạn cần đóng khi hoạt động kinh doanh có phát sinh doanh thu trên hóa đơn giá trị gia tăng VAT, đối với mức thuế này là 10% thu từ khách hàng của doanh nghiệp yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng VAT và phải nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

thành lập công ty giá rẻ tphcm
thành lập công ty giá rẻ tphcm

Thuế thu nhập của doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải nộp loại thuế này khi kinh doanh có lãi.

Thuế môi trường nếu có doanh nghiệp hoạt động kinh doanh liên quan đến môi trường.

Thuế về xuất nhập khẩu: doanh nghiệp chỉ phải nộp khi hoạt động có liên quan tới lĩnh vực xuất nhập khẩu các mặt hàng, hàng hoá.

Khoản thuế về sử dụng đất: doanh nghiệp của bạn chỉ phải đóng khi doanh nghiệp có thuê đất của nhà nước theo quy định.

Như vậy, từ khi Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành thì quá trình đăng ký thành lập đối với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào cũng đã trở nên cụ thể và giảm thiểu được thời gian hơn rất nhiều. Trong đó quá trình thành lập doanh nghiệp giá rẻ là một ví dụ điển hình.

Hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục thành lập công ty giá rẻ tphcm

Sau khi đã nắm bắt được một số lưu ý về vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập công ty, bước tiếp theo quý khách hàng cần chuẩn bị các hồ sơ như sau để đăng ký thành lập công ty giá rẻ tphcm:

Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tương ứng với loại hình doanh nghiệp theo mẫu.

Danh sách các thành viên với mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn; danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần.

Dự thảo điều lệ công ty có chữ ký của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bản sao chứng thực các giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của công ty và chủ sở hữu của công ty.

Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty nếu bạn không tự mình thực hiện.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ nêu trên, quý khách hàng cần thực hiện thủ tục thành lập công ty giá rẻ tphcm theo hướng dẫn dưới đây của chúng tôi.

Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tphcm của Luật Loan Loan

Có thể thấy thủ tục thành lập công ty giá rẻ tphcm theo luật mới khá phức tạp và tương đối cầu kỳ. 

Vì vậy nếu không thường xuyên thực hiện thủ tục này, sẽ rất rất khó trong việc soạn thảo hồ và nộp hồ sơ một cách chính xác.

Sự sai sót này sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và lãng phí thời gian của chủ doanh nghiệp.

Để khắc phục điều này, Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tphcm theo luật mới nhất 2021. Khi sử dụng dịch vụ của Luật Loan Loan, chúng tôi cam kết:

Soạn thảo hồ sơ một cách chính xác, không bị trả hồ sơ nhiều lần, gây ảnh hưởng đến quá trình quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Luôn tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ chủ doanh nghiệp trong mọi vấn đề pháp lý của công ty.

Phí dịch vụ hợp lý, phải chăng và không phát sinh thêm trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.

Quy mô công ty rộng lớn, dịch vụ trải dài trên khắp các tỉnh thành. Vì vậy, sẽ dễ dàng hỗ trợ và cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhiều khách hàng ở nhiều địa phương khác nhau.

Dịch vụ của Luật Loan Loan trải dài từ khi công ty còn sơ khai đến khi đi vào hoạt động ổn định. Điều này giúp quý chủ doanh nghiệp yên tâm thực hiện việc kinh doanh. Không phải bận tâm quá nhiều đến các vấn đề liên quan đến pháp lý của doanh nghiệp.

Đội ngũ luật sư, nhân viên tư vấn pháp lý của Luật Loan Loan là những nhân sự giàu kinh nghiệm và vững chuyên môn. Có thể giúp khách hàng lường trước và có biện pháp khắc phục những rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty giá rẻ tphcm hiện nay theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 đã có nhiều thay đổi đáng kể.

Những quy định này đang hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty.

Chính vì thế việc thực hiện thủ tục thành lập công ty giá rẻ tphcm giờ đây đã không còn là khó khăn cho quý khách hàng nữa.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Loan Loan

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Loan Loan làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Loan Loan

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Loan Loan tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Loan Loan sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Loan Loan bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Loan Loan trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Loan Loan trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Loan Loan tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Loan Loan mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Loan Loan sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Loan Loan cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Loan Loan sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Loan Loan cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Loan Loan uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Dưới sự hỗ trợ của Luật Loan Loan thành lập công ty giá rẻ tphcm sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Liên hệ với Luật Loan Loan thông qua Hotline để được hỗ trợ nhiều hơn những gì bạn muốn.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775