THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần là thủ tục khá phức tạp so với các thủ tục thành lập các loại hình công ty khác. Quy trình thành lập doanh nghiệp cổ phần bao gồm:

Những việc cần làm trước khi thành lập công ty cổ phần, soạn thảo hồ sơ thanh lap cong ty co phan, trình tự thủ tục thành lập cty cổ phần, những việc cần làm sau khi thành lập công ty cổ phần

Khái quát về công ty cổ phần

Khái niệm

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Ưu điểm khi thành lập công ty cổ phần

Dễ dàng huy động vốn thông qua việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu, không hạn chế số lượng cổ đông tham gia.

Chịu trách nhiệm hữu hạn về khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số cổ phẩn đã mua.

Chuyển nhượng dễ dàng trong nội bộ công ty mà không phải làm thủ tục thông báo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hiện tại, 10/10/2018 việc thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập chỉ thực hiện cho trường hợp: “trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua”.

Có thể thấy, theo quy định mới này khi các cổ đông sáng lập đã góp đủ vốn theo quy định thì sẽ được ghi nhận “mãi mãi” trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần với thông tin vốn góp ban đầu kể cả chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế.

Đây là ưu nhưng cũng là nhược điểm khi việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập sẽ chỉ được ghi nhận trên hồ sơ nội bộ của công ty, tương tự đối với các cổ đông phổ thông trước đây.

Điều này sẽ gây rủi ro hơn cho các cổ đông sáng lập vì sẽ cần phải lưu giữ các hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của mình để miễn trừ trách nhiệm nếu có rủi ro xảy ra.

Nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần

Khó quản lý cổ đông tham gia vào công ty do việc tự do chuyển nhượng không cần thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh;

Bộ máy quản lý cồng kềnh gây khó trong việc đưa ra phương hướng kinh doanh kịp thời với biến đổi thị trường do việc không hạn chế số lượng cổ đông tối đa và tự do chuyển nhượng cổ phần.

Trên thế giới việc thay đổi chủ sở hữu (thậm chí là ông chủ, đội ngũ quản lý) của công ty cổ phần (nhất là công ty niêm yết) có thể thường xuyên xảy ra do đặc điểm này của công ty cổ phần.

Những ngành nghề bắt buộc phải thành lập theo hình thức công ty cổ phần

STT

Ngành nghề kinh doanh bắt buộc thành lập theo hình thức CTCP

Căn cứ pháp lý

1

Công ty chứng khoán

Khoản 1 Điều 59 Luật chứng khoán 2006

2

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Khoản 1 Điều 59 Luật chứng khoán 2006

3

Công ty đầu tư chứng khoán

Khoản 1 Điều 96 Luật chứng khoán 2006

4

Doanh nghiệp bảo hiểm

Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

5

Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm

Khoản 1 Điều 9 Nghị định 88/2014/NĐ-CP

6

Sở Giao dịch hàng hóa

Điều 6 Nghị định 158/2006/NĐ-CP

7

Dự báo cảnh tượng, khí tượng thuỷ văn

 

Khoản 1 Điều 9 Nghị định 38/2016/NĐ-CP

8

Ngân hàng thương mại trong nước

Khoản 1 Điều 6 Luật các tổ chức tín dụng 2010

9

Công ty tài chính

Công ty cho thuê tài chính

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác

Khoản 3 Điều 6 Luật các tổ chức tín dụng 2010

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Điều kiện về cổ đông khi thành lập doanh nghiệp cổ phần

Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Mỗi cổ đông phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

Điều kiện về tên công ty khi thành lập cty cổ phần

Tên công ty không được trùng hoặc là gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước trong toàn quốc gia.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh phải khớp theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia.

Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật để được thành lập như điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác.

Địa chỉ trụ sở chính khi thành lập công ty cổ phần

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, gồm số nhà, ngõ phố hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trụ sở công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể (trừ trường hợp tòa nhà xây dựng với mục đích để cho thuê văn phòng).

Vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn điều lệ là số vốn do các cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định áp dung với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Dưới đây là Bảng Mức vốn pháp định của một số ngành nghề mà chúng tôi đã tổng hợp để Quý bạn đọc tham khảo, để được tư vấn cụ thể mời, quý khách vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn mở công ty

STT

Ngành nghề

Mức vốn pháp định

Cơ sở pháp lý

Lưu ý

1.

Kinh doanh lữ hành quốc tế

 

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Ký quỹ 250 triệu đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

Ký quỹ  500 triệu đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài.

2.

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

5 tỷ đồng

Điều 3, NĐ 126/2007 NĐ – CP ngày 01/08/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ký quỹ 1 tỷ đồng trong suốt quá trình hoạt động

3.

Kinh doanh bất động sản

20 tỷ đồng

Luật kinh doanh bất động sản 2014

Ký quỹ 1%-3% vốn đầu tư dự án

4.

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

2 tỷ đồng

Nghị định 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Ký quỹ trong suốt thời gian hoạt động

5.

Dịch vụ bảo vệ

2 tỷ đồng

Nghị định 52/2008/NĐ-CP

Ký quỹ

6.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

   

Ký quỹ 500 triệu trong thời gian hoạt động

7.

Bán hàng đa cấp

10 tỷ đồng

Nghị định 42/2014/NĐ-CP

Ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng

8.

Kinh doanh bảo hiểm

   

Tối thiểu phải có 300 tỷ đồng cho ngành nghề bảo hiểm phi nhân thọ, 600 tỷ đồng cho ngành nghề bảo hiểm nhân thọ, môi giới bảo hiểm là 4 tỷ đồng

9.

Sản xuất phim

1 tỷ đồng

Điều 11, NĐ

54/2010 NĐ-CP

Ngày 21/02/2010, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện

ảnh 2006

Ký quỹ

10.

Kinh doanh cảng hàng không:

–  Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng

– Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng

Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

Ký quỹ

11.

Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không

– Quốc tế: 30 tỷ đồng

– Nội địa: 10 tỷ đồng

Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

Ký quỹ

12.

Kinh doanh vận chuyển hàng không quốc tế

– Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng

–  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng

–  Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng

Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007

Ký quỹ

13.

Vận chuyển hàng không nội địa

–  Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng

–  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng

–  Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng

Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007

Ký quỹ

14.

Ngân hàng thương mại cổ phần

1000 tỷ đồng

Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Ký quỹ

15.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

15 triệu USD

Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Ký quỹ

16.

Quỹ tín dụng nhân dân

– Trung ương: 1000 tỷ đồng

– Cơ sở: 100 triệu đồng

Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Ký quỹ

17.

Công ty tài chính

300 tỷ đồng

Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Ký quỹ

18.

Công ty cho thuê tài chính

100 tỷ đồng

Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Ký quỹ

19.

Doanh nghiệp là thành viên môi giới Sở giao dịch hàng hóa

5 tỷ đồng

NĐ 158/2006/NĐ-CP – Đ.19

Ký quỹ

20.

Doanh nghiệp là thành viên kinh doanh Sở giao dịch hàng hóa

70 tỷ đồng

NĐ 158/2006/NĐ-CP

Ký quỹ trong thời gian hoạt động

21.

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

10 tỷ đồng

NĐ 18/2005/NĐ-CP – Đ.32

Ký quỹ

Trình tự thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh khi thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật).

Dự thảo điều lệ công ty (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập)

thành lập công ty cổ phần
thành lập công ty cổ phần

Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu do pháp luật quy định)

Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nahan còn hiệu lực của cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Nộp hồ sơ tại quầy, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Sửa đổi, bổ sung, nhận thông báo hợp lệ của hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh khi thanh lap cong ty co phan

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (nếu hồ sơ chưa hợp lệ)

Cơ quan đăng ký kinh doanh gửi Thông báo hợp lệ cho doanh nghiệp (nếu hồ sơ hợp lệ)

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Các thủ tục phải thực hiện sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bố cáo thành lập công ty cổ phần: Đăng trên cổng thông tin điện tử quốc gia về doanh nghiệp

Khắc dấu và đăng tải Thông báo sử dụng con dấu

Kê khai thuế: lập hồ sơ khai thuế ban đầu tại chi cục thuế quận (nơi doanh nghiệp có trụ sở chính).

In hoá đơn.

Hàng tháng, hàng quý, hàng năm kê khai và nộp thuế môn bài và nộp các loại thuế khác theo quy định của pháp luật thuế.

Chúng tôi hỗ trợ Quý khách hàng tiến hành làm thủ tục thành lập cty cổ phần với thời gian nhanh nhất và mức chi phí thấp nhất.

Cam kết khách hàng sẽ được tư vấn đầy đủ, chính xác, tận tình các nội dung cần thiết cho quá trình thanh lap cong ty co phan.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Loan Loan

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Loan Loan làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Loan Loan

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Loan Loan tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Loan Loan sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Loan Loan bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Loan Loan trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Loan Loan trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Loan Loan tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Loan Loan mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Loan Loan sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Loan Loan cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Loan Loan sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Loan Loan cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Loan Loan uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là những thông tin cơ bản  giải đáp cho Quý bạn đọc liên quan đến quy trình Thành lập doanh nghiệp cổ phần. Nếu Quý bạn đọc còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775