mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG DÂN SỰ

Theo quy định của luật dân sự hiện nay, thì chủ thể của quan hệ dân sự có thể ủy quyền cho người khác (đại diện theo ủy quyền) để tham gia... Read more »
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775