thủ tục kháng cáo bản án dân sự

THỦ TỤC KHÁNG CÁO BẢN ÁN DÂN SỰ

Người kháng cáo, thủ tục kháng cáo bản án dân sự được pháp luật quy định như thế nào? Đơn kháng cáo bao gồm những nội dung cơ bản nào? chúng tô... Read more »
thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định, khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách... Read more »
Ad Widget
bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự

BỒI THƯỜNG OAN, SAI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Vấn đề “làm oan người vô tội”, “bỏ lọt tội phạm” và “minh oan trong tố tụng hình sự” đã và đang là mối quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt... Read more »
luật hình sự

LUẬT HÌNH SỰ

Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành... Read more »
error: Vui Lòng Không Sao Chép !! Cảm Ơn Bạn
Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035