nhãn hiệu là gì

Nhãn hiệu là gì

Nhãn hiệu hàng hóa hay nhãn hàng được định nghĩa như sau: là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình... Read more »
xâm phạm bí mật kinh doanh

XÂM PHẠM BÍ MẬT KINH DOANH

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, để đáp ứng nhu cầu và mong muốn mới ngày càng gia tăng của khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm... Read more »
Ad Widget
chi phí đăng ký bản quyền thương hiệu

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Chi phí đăng ký bản quyền thương hiệu giá có cao không? cách đăng ký bản quyền thương hiệu như thế nào?  Đăng ký bản quyền thương hiệu là bảo vệ tài sản... Read more »
đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu

ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu được coi là một tài sản vô cùng giá trị của bất kì doanh nghiệp nào, bởi nó gắn liền với thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp và là... Read more »
đăng ký thương hiệu logo

ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU LOGO

Bạn thành lập công ty và có nhãn hiệu logo cần đăng ký độc quyền để bảo vệ thương hiệu riêng? Sự phát triển môi trường kinh doanh dẫn đến nguy cơ... Read more »
đăng ký logo thương hiệu

ĐĂNG KÝ LOGO THƯƠNG HIỆU

Đăng ký logo thương hiệu độc quyền đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh doanh bền vững, do đó đây là nội dung được cộng đồng doanh nghiệp đặc... Read more »
đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm

ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ SẢN PHẨM

Câu hỏi: Kính gửi Tư vấn Luật Loan Loan, công ty tôi vừa chế tạo ra  một sản phẩm, công ty tôi muốn đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm... Read more »
bảo hộ thương hiệu độc quyền

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, thương hiệu là tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, việc đăng kýthương hiệu độc... Read more »
đăng ký bản quyền thương hiệu

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu gồm bao nhiêu bước? cách đăng ký bản quyền thương hiệu như thế nào? Đăng ký bản quyền thương hiệu là bảo vệ tài... Read more »
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

Nhãn hiệu là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ hàng hóa của mình với, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.... Read more »
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775