Sa8000 là gì

sa8000 là gì

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày nay ngày càng dược đề cao, một trong những tiêu chuẩn để đánh giá doanh nghiệp đấy chính là chứng nhận SA 8000. Để hiểu rõ hơn về chứng nhận này, mời bạn đọc theo dõi bài viết sau.

sa8000  là gì?

SA8000 ® Tiêu chuẩn  là tiêu chuẩn chứng nhận xã hội hàng đầu cho các nhà máy và tổ chức trên toàn cầu. Nó được thành lập bởi Social Accountability International vào năm 1997 như một sáng kiến ​​đa bên. Trong những năm qua, Tiêu chuẩn đã phát triển thành một khuôn khổ tổng thể giúp các tổ chức được chứng nhận thể hiện sự cống hiến của họ đối với sự đối xử công bằng của người lao động trong các ngành công nghiệp và ở bất kỳ quốc gia nào.

SA 8000 là một tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế khuyến khích các tổ chức phát triển, duy trì và áp dụng các thực tiễn được xã hội chấp nhận tại nơi làm việc.

Kể từ khi thành lập năm 1989, tổ chức Trách nhiệm xã hội quốc tế (SAI), một chi nhánh của Hội đồng ưu tiên kinh tế, được xem là tiêu chuẩn nơi làm việc độc lập được chấp nhận toàn cầu nhất. Tiêu chuẩn SA 8000 có thể được áp dụng cho bất kỳ công ty nào, ở mọi quy mô trên toàn thế giới.

Chứng nhận SA 8000 giải quyết các vấn đề bao gồm lao động trẻ em và lao động trẻ em, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, tự do liên kết và thương lượng tập thể, phân biệt đối xử, thực hành kỷ luật, giờ làm việc, bồi thường và hệ thống quản lý.

Cùng với việc thiết lập các tiêu chuẩn tại nơi làm việc trên toàn thế giới, SA 8000 cũng chấp nhận các thỏa thuận quốc tế hiện có, bao gồm các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.

Chấp nhận chứng nhận SA 8000 có nghĩa là một tổ chức phải xem xét tác động xã hội của hoạt động của họ bên cạnh các điều kiện mà nhân viên, đối tác và nhà cung cấp của họ hoạt động. Nó có thể được áp dụng cho bất kỳ công ty, ở mọi quy mô, trên toàn thế giới. Chứng nhận tổ chức của bạn chống lại SA 8000 bằng kiểm toán của SGS sẽ giúp bạn phát triển và cải thiện trách nhiệm xã hội trong các hoạt động của mình. Làm việc với các kiểm toán viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi để thực hiện tiêu chuẩn nơi làm việc được chấp nhận toàn cầu nhất thể hiện trách nhiệm xã hội khi đấu thầu hợp đồng và mở rộng tổ chức của bạn.

Quy trình chứng nhận SA8000

Một tổ chức tìm kiếm chứng nhận SA8000 phải nộp đơn cho một công ty kiểm toán được SAAS công nhận (được gọi là tổ chức chứng nhận). Đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn và mã công nhận SAAS chỉ có sẵn thông qua các tổ chức chứng nhận được SAAS công nhận .

Khi một tổ chức đã thực hiện bất kỳ cải tiến cần thiết nào để đáp ứng các yêu cầu trong Tiêu chuẩn, họ có thể kiếm được chứng chỉ SA8000 chứng thực sự tuân thủ của nó. Chứng nhận kéo dài trong ba năm, với một loạt các cuộc kiểm tra giám sát cần thiết trong suốt thời gian ba năm. Kiểm toán giám sát bao gồm đánh giá định kỳ liên tục hệ thống quản lý xã hội của tổ chức được chứng nhận để đảm bảo cải tiến liên tục trong việc đáp ứng Tiêu chuẩn. Quy trình kiểm toán SA8000 được thực hiện theo các yêu cầu được tìm thấy trong Quy trình SAAS 200 và ISO 17021. Vui lòng truy cập thư viện tài liệu SAAS để xem xét các yêu cầu quy trình kiểm toán SA8000.

Duy trì và cải thiện các hệ thống được đưa ra để đạt được chứng nhận SA8000 là một quá trình liên tục và sự tham gia của người lao động thực sự có thể là phương tiện tốt nhất để đảm bảo thay đổi hệ thống. Lợi ích của việc áp dụng SA8000 rất đáng kể và có thể bao gồm tinh thần nhân viên được cải thiện, quan hệ đối tác kinh doanh đáng tin cậy hơn, khả năng cạnh tranh nâng cao, doanh thu nhân viên ít hơn và giao tiếp với người quản lý công nhân tốt hơn.

Độ dài thời gian trung bình cho quy trình chứng nhận khác nhau tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng của cơ sở để đáp ứng các yêu cầu của SA8000. Quy trình kiểm toán là một quy trình kiểm toán gồm 2 giai đoạn – giai đoạn đầu tiên thường dành cho việc phân tích và lập kế hoạch kiểm toán chứng nhận và để CB hiểu thêm về tổ chức. Giai đoạn thứ hai của cuộc kiểm toán là đánh giá khách quan về thực hành tuân thủ đối với các yêu cầu SA8000.

Nếu các hành động khắc phục được ban hành do kết quả của cuộc kiểm toán, sẽ cần thêm thời gian để đưa ra các thủ tục bổ sung để sửa các quy trình cần sửa. Những hành động khắc phục sẽ cần phải được xác minh là có hiệu quả. Các hành động khắc phục chính phải được xóa bằng chứng tại chỗ trước khi chứng nhận có thể được cấp. Do đó, lượng thời gian cần thiết giữa việc đăng ký để được chứng nhận và trở thành được chứng nhận có thể khác nhau giữa vài tháng và vài năm. Nhiều cơ sở được chứng nhận SA8000 cũng có các chứng nhận ISO khác nhau. Điều này có nghĩa là các cơ sở này đã triển khai một hệ thống quản lý, điều này cũng cần thiết trong việc triển khai SA8000.

Chứng nhận SA8000 này cung cấp một báo cáo về thực hành tốt cho người tiêu dùng, người mua và các công ty khác và được dự định là một cột mốc quan trọng trong việc cải thiện điều kiện nơi làm việc.  Sau khi được chứng nhận, các tổ chức có thể hiển thị chứng chỉ của họ. Tuy nhiên, các sản phẩm riêng lẻ không thể được dán nhãn là chứng nhận thể hiện quá trình tại nơi làm việc, không phải là chứng nhận sản phẩm.

LỢI ÍCH CỦA TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN SA 8000

 • Cung cấp cam kết của bạn đối với trách nhiệm xã hội và đối xử với nhân viên của bạn về mặt đạo đức và tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu
 • Cải thiện việc quản lý và thực hiện chuỗi cung ứng của bạn
 • Cho phép bạn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu và giảm nguy cơ sơ suất, tiếp xúc công khai và kiện tụng có thể
 • Hỗ trợ tầm nhìn của công ty và xây dựng và củng cố lòng trung thành của nhân viên, khách hàng và các bên liên quan của bạn
 • Cho phép bạn thể hiện trách nhiệm xã hội phù hợp khi đấu thầu hợp đồng quốc tế hoặc mở rộng tại địa phương để phù hợp với doanh nghiệp mới

Tại sao sử dụng SA8000 làm khung kiểm toán xã hội của bạn?

Cuối cùng, tùy thuộc vào bạn là nhà nhập khẩu để chọn khung kiểm toán xã hội nào sẽ áp dụng cho nhà cung cấp của bạn tùy thuộc vào nhu cầu của chính bạn và yêu cầu của khách hàng. Nhưng nhiều công ty kiểm toán đề nghị kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn SA8000 vì tính đơn giản tương đối và các yêu cầu được nêu rõ ràng.

SA8000 là một tiêu chuẩn tự nguyện để tuân thủ xã hội dựa trên Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc , luật lao động quốc gia và các quy tắc nhân quyền quốc tế.

Nhiều nhà bán lẻ lớn hiện chấp nhận các khung kiểm toán của bên thứ ba quốc tế như SA8000, thay vì yêu cầu các nhà cung cấp áp dụng khung tùy chỉnh của riêng họ. Cả Walmart và Disney đều chấp nhận kết quả kiểm toán SA8000 cho các chương trình tuân thủ xã hội của họ.

Mỗi danh sách kiểm tra kiểm toán tuân thủ xã hội SA8000 phải bao gồm chín yêu cầu dưới đây. Và kiểm toán của bên thứ ba dựa trên SA8000 sẽ chứng minh sự tuân thủ của nhà cung cấp theo các yêu cầu này.

sa8000 là gì
sa8000 là gì

Lao động trẻ em

Theo SA8000, lao động trẻ em được coi là bất kỳ công việc nào được thực hiện bởi một đứa trẻ dưới 15 tuổi, trừ khi độ tuổi tối thiểu để làm việc cao hơn theo luật địa phương. Tiêu chuẩn này cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc làm của những người lao động trẻ tuổi, người trẻ hơn 18 tuổi nhưng trên 15 tuổi như được chỉ định ở trên. Nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, cho phép sử dụng lao động trẻ.

Một nhà cung cấp thường sẽ đáp ứng các yêu cầu của phần này nếu họ tuân thủ luật lao động địa phương và quốc gia. Bên cạnh giới hạn độ tuổi, tiêu chuẩn yêu cầu:

 • Lao động trẻ chỉ làm việc ngoài giờ học nếu họ tuân theo luật giáo dục bắt buộc
 • Lao động trẻ không làm việc quá tám giờ mỗi ngày hoặc làm việc vào ban đêm; và
 • Trẻ em và lao động trẻ không có điều kiện làm việc không an toàn

Lao động cưỡng bức

SA8000 cấm các nhà cung cấp sử dụng lao động cưỡng bức hoặc nô lệ, cũng như giữ lại các tài liệu cá nhân, tiền lương hoặc lợi ích từ người lao động. Việc giữ lại tài liệu của công nhân có thể khiến người lao động khó có thể rời đi theo ý muốn.

SA8000 yêu cầu nhân viên có quyền rời khỏi nơi làm việc vào cuối mỗi ngày làm việc và quyền chấm dứt việc làm của họ với thông báo hợp lý.

Lao động cưỡng bức là một khía cạnh quan trọng của việc tuân thủ xã hội đã bị cấm thông qua một số cơ quan lập pháp cụ thể bên ngoài các tiêu chuẩn tự nguyện. Hoa Kỳ đã cấm tất cả hàng nhập khẩu được thực hiện bằng lao động cưỡng bức vào năm 2016 và cấp cho cơ quan hải quan quyền thu giữ các lô hàng nghi ngờ tại biên giới.

Sức khỏe và an toàn

Một nhà cung cấp được yêu cầu cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động theo tiêu chuẩn SA8000. Phần này có nhiều điểm chung với Đạo luật Sức khỏe & An toàn Lao động năm 1970 của Hoa Kỳ .

Vi phạm về sức khỏe và an toàn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng ngoài sự không tuân thủ SA8000 ( liên quan : Tuân thủ xã hội đối với các nhà máy may mặc: Cách tránh thảm họa ). Vi phạm an toàn có thể dẫn đến một vụ nổ nhà máy hoặc sụp đổ tòa nhà trong các trường hợp cực đoan, trì hoãn sản xuất vô thời hạn và có khả năng buộc bạn phải tìm một nhà cung cấp thay thế cho hàng hóa của mình.

Tự do lập hội và thương lượng tập thể

Yêu cầu tự do liên kết và thương lượng tập thể của SA8000 cho phép người lao động có quyền tổ chức các công đoàn do họ lựa chọn và thương lượng tập thể với chủ nhân của họ. Nó cũng bảo vệ người lao động thuộc các công đoàn khỏi sự phân biệt đối xử, quấy rối hoặc đe dọa.

Tuân thủ yêu cầu này có thể thay đổi dựa trên luật pháp địa phương hoặc quốc gia. Chính phủ Trung Quốc, chẳng hạn, hạn chế tư cách thành viên công đoàn đối với chỉ những công đoàn thuộc Liên đoàn Công đoàn Toàn Trung Quốc . SA8000 có một điều khoản để giải quyết những hạn chế cục bộ này đối với các công đoàn, yêu cầu các nhà cung cấp cho phép công nhân tự do bầu đại diện của chính họ trong những trường hợp này.

Phân biệt đối xử

Tiêu chuẩn SA8000 bảo vệ người lao động khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, nguồn gốc, đẳng cấp, giới tính, tôn giáo, quan hệ chính trị và nhiều thuộc tính khác. Nhà cung cấp nên có một chính sách chống phân biệt đối xử được tuân theo trong tuyển dụng, việc làm và chấm dứt nhân viên.

Thực hành kỷ luật

Tiêu chuẩn SA8000 yêu cầu các nhà cung cấp đối xử với nhân viên với phẩm giá và tôn trọng. Đây là một yêu cầu ngắn hạn cấm đối xử vô nhân đạo, trừng phạt thân thể, ép buộc về tinh thần hoặc thể xác hoặc lạm dụng bằng lời nói của nhân viên.

Giờ làm việc

SA8000 yêu cầu các nhà cung cấp cho phép ít nhất một ngày nghỉ ngơi sau sáu ngày làm việc liên tiếp . Và tuần làm việc bình thường không được vượt quá 48 giờ.

Các tiêu chuẩn cũng đặt ra yêu cầu cho giờ làm thêm. Các nhà cung cấp phải tự nguyện làm thêm giờ và làm thêm giờ không thể vượt quá 12 giờ mỗi tuần.

Thù lao

Việc kiểm tra nhà cung cấp của bạn bằng tiêu chuẩn SA8000 cũng sẽ điều tra xem nhà cung cấp của bạn có trả lương cho công nhân hay không. Tiền lương phải đáp ứng các nhu cầu cơ bản của nhân viên và cho phép chi tiêu tùy ý.

Hệ thống quản lý

Quản lý nhà máy phải thực hiện một số bước bổ sung liên quan đến các hành động khắc phục, các biện pháp phòng ngừa, chính sách và tài liệu để tuân thủ đầy đủ SA8000.

Một số điểm chính được nêu trong SA8000 như sau:

 • Quản lý cấp cao phải thông báo cho nhân viên về ý định tuân thủ SA8000 bằng một tuyên bố chính sách bằng văn bản
 • Nhà cung cấp của bạn phải có tài liệu phù hợp và thực hiện tiêu chuẩn
 • Nhà cung cấp của bạn phải thành lập Nhóm Hiệu suất Xã hội (SPT) để giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn SA8000, cũng như xác định và đánh giá rủi ro
 • Nhà cung cấp của bạn phải xây dựng một quy trình khiếu nại bằng văn bản là bí mật và không trả đũa; và
 • Nhà cung cấp của bạn phải đào tạo nhân viên để thực hiện tiêu chuẩn SA8000

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về tiêu chuẩn sa8000 là gì. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về sa8000 và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775