Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH là một loại hình công ty phổ biến tại VIệt Nam. Vì vậy, nhu cầu thành lập công ty TNHH hiện nay là rất lớn.

Tuy nhiên, quá trình xin giấy phép và thực hiện quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn còn vô số các khó khăn do chưa nắm rõ các quy định, quy trình thành lập công ty.

Sau đây đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm của Luật Rong Ba sẽ cung cấp đến cho quý khách hàng những thông tin cần thiết về quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo đó khi đã nắm được quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn việc đăng ký thành lập công ty của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên hiện nay là gì?

Thứ nhất, điều kiện về thành viên góp vốn

Mọi tổ chức hay cá nhân đều có quyền thành lập công ty và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ các trường hợp sau đây:

Các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan hoặc đơn vị của mình.

Cán bộ, công chức và viên chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức, viên chức.

Các Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan và những đơn vị thuộc Quân đội nhân dân hay sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam không có quyền thành lập công ty TNHH một thành viên, Trong đó lưu ý Trường hợp những người được ủy quyền theo đại diện để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Những cán bộ lãnh đạo, được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước, trừ trường hợp người đó được ủy quyền theo đại diện để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại một số doanh nghiệp khác.

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 như; người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự hay các tổ chức không có tư cách pháp nhân.

Quy định của Bộ luật hình sự 2015 về những trường hợp người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật,

Ngoài ra còn có các trường hợp khác theo quy định Luật phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Thứ hai, điều kiện về tên công ty TNHH một thành viên

Hiện tại theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành tên công ty là tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, gồm các chữ như: F, J, Z, W, chữ số hoặc ký hiệu…

Trong đó khi thực hiện quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn các công ty không được đặt tên theo những nội dung sau:

Công ty đặt tên trùng lặp hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp đã đăng ký thành lập trước đó.

Chủ sở hữu công ty sử dụng tên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để đặt toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp mình, trừ trường hợp có sự cho phép của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Hay sử dụng từ ngữ, ký hiệu làm vi phạm đến truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của đất nước.

Thứ ba, ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH một thành viên

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 chủ sở hữu thành lập bất cứ loại hình công ty nào cũng không được kinh doanh các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hoặc thực hiện kinh doanh các ngành, nghề đầu tư có điều kiện khi chưa đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp Luật hay không bảo đảm được điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Với công ty TNHH một thành viên, hồ sơ bao gồm:

Giấy tờ đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

Chuẩn bị điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty (Bản sao hợp lệ).

Với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài (Bản sao hợp lệ).

Giấy cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường.

Các Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Trong trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực có kèm theo: Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Văn bản ủy quyền.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với chủ sở hữu là tổ chức. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân đối với người đại diện vốn góp của tổ chức đó (Bản sao hợp lệ).

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đề nghị thành lập bao gồm:

Các chủ thể cần chuẩn bị giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty TNHH hai thành viên.

Chuẩn bị Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên.

Các giấy tờ sau đây: Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân (Bản sao hợp lệ).

Quyết định thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà các đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thực hiện cam kết Mục tiêu xã hội, môi trường.

Chuẩn bị Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Với trường hợp không phải người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người đại diện theo ủy quyền khi thực hiện quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm theo Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Văn bản ủy quyền.

Những lưu ý khi soạn thảo hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện nay hồ sơ đăng ký quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những cơ sở để cơ quan có thẩm quyền đăng ký tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Do đó, để tránh trường hợp hồ sơ bị trả về và yêu cầu sửa đổi, khi soạn hồ sơ bạn cần lưu ý những điểm sau đây:

Về mẫu hồ sơ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trong đó hồ sơ đăng ký cần được soạn bằng tiếng Việt.

Các tài liệu nộp kèm theo hồ sơ phải đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người thực hiện quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp thành lập đặt trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình, hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.

Nếu hồ sơ hợp lệ, đúng với các yêu cầu pháp luật quy định thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu trong trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp bạn không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo bằng văn bản

Bước 3: Nhận kết quả

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh, Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền mang các giấy tờ sau:

Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ

Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ cá nhân sau đây: thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn hiệu lực.

Kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

Lệ phí giải quyết: 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh và miễn phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

Bước 4: Khắc dấu cho công ty

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ liên hệ công ty khắc dấu để tiến hành khắc dấu và công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia trước khi sử dụng dấu

Bước 5: Mua chữ ký số sau khi thành lập công ty

Sử dụng chữ ký số để kê khai thuế là điều kiện bắt buộc của doanh nghiệp khi bắt đầu đi vào hoạt động. Vì vậy, doanh nghiệp phải liên hệ công ty cung cấp chữ ký số để chọn gói chữ ký số.

Bước 6: Nộp thuế môn bài, đăng ký hóa đơn điện tử sau khi thành lập công ty

Trong thời gian 10 ngày kể từ sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiến hành kê khai và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp, đăng ký đồng thời phát hành hóa đơn điện tử.

quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Về thời gian kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai đăng ký

Chủ thể có nhu cầu nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới đăng ký thành lập.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/02/2020. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động kinh doanh từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 được áp dụng miễn lệ phí thuế môn bài cho các công ty thành lập từ 25/02/2020 từ thời điểm nghị có hiệu lực thi hành.

Để tiến hành quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị duy nhất là Bản sao công chứng CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của các thành viên, cổ đông sáng lập công ty.

Luật Rong Ba sẽ tư vấn và thực hiện toàn bộ quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và bàn giao kết quả sớm nhất tới qúy khách hàng.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Rong Ba tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Rong Ba uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Nếu có nhu cầu quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ pháp lý tốt nhất.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775