Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Một sản phẩm mỹ phẩm muốn được đưa ra thị trường để tiêu thụ, bán cho khách hàng thì cần phải thực hiện thủ tục đăng ký công bố lưu hành mỹ phẩm.

Trong số các tài liệu, hồ sơ cần và đủ để đáp ứng điều kiện thực hiện thủ tục phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm mà các Công ty phải soạn thảo và thực hiện.

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là một trong các giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ xin cấp số tiếp nhận công bố và được soạn thảo dựa trên các thông tin khung trong Phụ lục số 01-MP về mẫu Phiếu công bố do Bộ Y tế ban hành tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 25/01/2011.

Khái niệm phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Đối với không ít cá nhân, tổ chức mà cụ thể hơn là các doanh nghiệp đều chưa hiểu rõ về phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thậm chí, một số đối tượng còn lần đầu tiên biết đến thuật ngữ này. Cho nên, trước khi trình bày những nội dung quan trọng, mang tính chuyên sâu hơn, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc giải thích cho mọi người thuật ngữ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là gì?

Có khá nhiều cách gọi về phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm như: phiếu công bố mỹ phẩm, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm…

Nhưng dù gọi theo cách nào thì chúng vẫn có ý nghĩa chứng nhận mỹ phẩm đã được tổ chức, cá nhân sản xuất/nhập khẩu khai báo với cơ quan nhà nước về việc lưu thông trên thị trường.

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm không có giá trị chứng nhận tính an toàn, hiệu quả của sản phẩm.

Trước khi cấp phiếu, cơ quan nhà nước chỉ thẩm định về mặt hình thức, hồ sơ, tên gọi nhãn hàng, công dụng của mỹ phẩm, thành phần và các thông tin nhà sản xuất, nhà phân phối sản phẩm.

Tuy vậy, cơ quan nhà nước có quyền kiểm tra chất lượng mỹ phẩm sau khi đã cấp phiếu công bố.

Trường hợp sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thẩm mỹ con người có thể bị xử phạt và yêu cầu tiêu hủy sản phẩm.

Phiếu công bố mỹ phẩm có giá trị pháp lý như thế nào?

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là căn cứ để Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm để sản phẩm có thể được lưu hành bán trên thị trường.

Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm chính là kết quả sau khi đã làm thủ tục hồ sơ, chứng nhận cho sản phẩm đã được khai báo và thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật để đưa sản phẩm ra bán trên thị trường.

Tuy nhiên, Quý khách hàng cần lưu ý: Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm không có giá trị rằng Cơ quan nhà nước đã chứng nhận về tính hiệu quả hay an toàn hay chất lượng của sản phẩm đó.

Việc kiểm tra chất lượng, hồ sơ thông tin sản phẩm là thủ tục hậu kiểm – tức là sẽ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra sau khi đã cấp số tiếp nhận Phiếu công bố cho doanh nghiệp.

Trong quá trình người tiêu dùng sử dụng sản phẩm hoặc tại bước hậu kiểm này, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phát hiện ra sản phẩm có nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng hoặc không đạt đúng theo các chất lượng, chỉ tiêu mà Công ty đã công bố thì sản phẩm hoàn toàn có thể bị yêu cầu tiêu hủy, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm và doanh nghiệp phải chịu phạt theo quy định pháp luật.

Chính vì vậy, việc khai báo và thực hiện lập phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là rất quan trọng, yêu cầu tính trung thực và chính xác cao.

Vai trò của phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là căn cứ để Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm để sản phẩm có thể được lưu hành bán trên thị trường.

Số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm chính là kết quả sau khi đã làm thủ tục hồ sơ, chứng nhận cho sản phẩm đã được khai báo và thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật để đưa sản phẩm ra bán trên thị trường.

Tuy nhiên, Quý khách hàng cần lưu ý: Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm không có giá trị rằng Cơ quan nhà nước đã chứng nhận về tính hiệu quả hay an toàn hay chất lượng của sản phẩm đó.

Việc kiểm tra chất lượng, hồ sơ thông tin sản phẩm là thủ tục hậu kiểm – tức là sẽ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra sau khi đã cấp số tiếp nhận Phiếu công bố cho doanh nghiệp.

Trong quá trình người tiêu dùng sử dụng sản phẩm hoặc tại bước hậu kiểm này, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phát hiện ra sản phẩm có nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng hoặc không đạt đúng theo các chất lượng, chỉ tiêu mà Công ty đã công bố thì sản phẩm hoàn toàn có thể bị yêu cầu tiêu hủy, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm và doanh nghiệp phải chịu phạt theo quy định pháp luật.

Chính vì vậy, việc khai báo và thực hiện lập phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là rất quan trọng, yêu cầu tính trung thực và chính xác cao.

Cách lập phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Phiếu công bố mỹ phẩm được lập theo mẫu tại phụ lục số 01-MP của Thông tư 06/2011/TT-BYT ban hành ngày 25 tháng 01 năm 2011 Quy định về quản lý mỹ phẩm.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mong muốn được công bố mỹ phẩm sẽ kê khai đầy đủ thông tin trong mẫu của thông tư nêu trên.

Tuy nhiên khi lập phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm mọi người phải đặc biệt lưu ý các yêu cầu sau:

Phiếu công bố bắt buộc có chữ ký của người đại diện trước pháp luật. Đồng thời phải có dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân phụ trách đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Nội dung ghi trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo hướng dẫn tại phụ lục số 02-MP trong thông tư 06/2011/TT-BYT.

Mỗi mỹ phẩm phải được công bố trong một phiếu. Mỹ phẩm được sản xuất hoàn chỉnh tại mỗi công ty khác nhau thì công bố riêng.

Trường hợp có trên một công ty tham gia vào các công đoạn sản xuất để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh thì lập chung một phiếu công bố và nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của từng công ty.

Các sản phẩm cùng một chủ sở hữu được công bố trên cùng một phiếu nếu: Mỹ phẩm sử dụng tên chung và bán cùng một bộ sản phẩm; Mỹ phẩm được sản xuất theo một công thức, giống tên nhưng khác màu sắc hoặc mùi hương.

Thủ tục xin cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Để được cấp phiếu công bố mỹ phẩm, thương nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp hồ sơ công bố tại: Cục Quản lý dược – Bộ Y tế nếu mỹ phẩm nhập khẩu; Sở Y tế nếu là mỹ phẩm sản xuất trong nước. Hồ sơ nộp công bố mỹ phẩm bao gồm:

Phiếu công bố mỹ phẩm theo mẫu ban hành theo thông tư 06/2011/TT-BYT

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc chứng nhận đầu tư của thương nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Giấy ủy quyền bản cứng có chứng thực chữ ký, yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền trong trường hợp mỹ phẩm nhập khẩu

Bản chính hoặc bản sao giấy chứng nhận lưu hành tự do, đối với bản sao phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Giấy này chỉ áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu.

Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn dưới đây để nắm rõ hơn về quy định cũng như các kỹ năng lập Phiếu công bố mỹ phẩm.

Phiếu này được lập theo các Bước dưới đây:

Bước 1: Tải mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định pháp luật.

Mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được Bộ Y tế ban hành trong Phụ lục số 01-MP kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Tại bước này, điểm cần lưu ý chính là việc phân tách các Phiếu mỹ phẩm của các sản phẩm.

Thông thường, mỗi sản phẩm sẽ được lập thành một phiếu riêng và sẽ được cấp số tiếp nhận riêng.

Trong một số trường hợp đặc thù, có thể công bố nhiều sản phẩm của cùng một chủ sở hữu và nhà sản xuất trong một Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể như sau:

Nhiều sản phẩm được đóng gói, đóng hộp và bán theo dạng một bộ sản phẩm, sử dụng một tên gọi chung cho bộ sản phẩm đó.

Nhiều sản phẩm có thành phần – tỷ lệ tương tự nhau, có cùng dòng, cùng tên, chỉ khác màu sắc hoặc mùi (loại trừ sản phẩm nhuộm tóc, nước hoa thì bắt buộc phải công bố thành các Phiếu công bố riêng cho từng mùi hoặc từng màu).

Bước 2: Điền các thông tin vào các trường thông tin trống tương ứng trong mẫu Phiếu công bố mỹ phẩm.

Một số trường thông tin chính mà Quý khách hàng cần lưu ý để điền đầy đủ và chính xác trong Phiếu công bố mỹ phẩm:

Tên sản phẩm (Name of product)

Tên dòng sản phẩm hay Tên nhãn hàng sản phẩm (Brand name)

Dạng sản phẩm: căn cứ theo đúng dạng sản phẩm thực tế và thông tin từ nhà sản xuất để lựa chọn trường thông tin chính xác cho dạng sản phẩm tương ứng: xà phòng, nước hoa, phấn, sản phẩm tắm, sản phẩm gội, sản phẩm tẩy lông, kem, nhũ tương, sữa, gel, mặt nạ…

Mục đích sử dụng sản phẩm mỹ phẩm: phải được ghi theo đúng mục đích, công dụng, chức năng của mỹ phẩm, không được gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng liên quan đến thuốc hay chữa bệnh.

Dạng trình bày của sản phẩm: là đơn lẻ hay là một bộ sản phẩm hoặc một nhóm các màu…

Các thông tin pháp lý của nhà sản xuất và đóng gói sản phẩm: trường hợp có nhiều nhà sản xuất hoặc đóng gói sản phẩm thì liệt kê đầy đủ vào Phiếu công bố.

Thông tin về tổ chức đứng tên trên phiếu công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường Việt Nam.

Danh sách chi tiết và đầy đủ tên các thành phần trong sản phẩm được viết theo tên khoa học chuẩn hoặc tên danh pháp quốc tế đã được công nhận. Khi ghi thành phần sản phẩm, cần lưu ý một số nội dung sau:

Các thành phần được ghi theo thứ tự hàm lượng từ lớn đến nhỏ, giảm dần.

Riêng đối với các thành phần có tỷ lệ <1% thì không phân biệt thứ tự hàm lượng, có thể ghi theo bất cứ thứ tự nào.

Các chất tạo hương, nước hoa và nguyên liệu của các chất tạo hương/nước hoa được viết dưới dạng flavour, perfume, aroma hoặc fragrance.

phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Các chất tạo màu phải ghi theo tên như trong phụ lục IV của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN hoặc ghi theo chỉ dẫn màu CI.

Các thành phần có quy định về giới hạn hàm lượng tối đa tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN phải được ghi đầy đủ. Giữa hàng thập phân và hàng đơn vị được đánh dấu “,” không phải dấu “.”.

Bước 3: Người đại diện ký tên, đóng dấu chức danh và đóng dấu công ty lên chữ ký. Đồng thời ghi ngày tháng đầy đủ vào phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Hiện nay, việc ký Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo hình thức ký số điện tử. Vì vậy, Quý khách hàng sử dụng trực tiếp chữ ký số điện tử của Công ty để ký số Phiếu.

Doanh nghiệp đứng tên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp, trung thực của các nội dung trong hồ sơ đã được nộp khai báo với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Dịch vụ liên quan tới phiếu công bố mỹ phẩm tại Luật Rong Ba

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và làm thủ tục về công bố mỹ phẩm nhập khẩu và trong nước.

Đến với chúng tôi, Quý khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ thông tin sản phẩm, hồ sơ cần chuẩn bị từ nước ngoài cũng như được hỗ trợ soạn thảo toàn bộ các giấy tờ để thực hiện thủ tục xin cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đối với Phiếu công bố mỹ phẩm, căn cứ theo các thông tin khách hàng cung cấp, hồ sơ thông tin sản phẩm từ nhà sản xuất và nhãn sản phẩm thực tế.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Rong Ba tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Rong Ba uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Luật Rong Ba sẽ tư vấn các nội dung trong phiếu công bố mỹ phẩm, điền đầy đủ các trường thông tin cần thiết và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các thông tin trong hồ sơ.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775