Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Một sản phẩm mỹ phẩm muốn được đưa ra thị trường để tiêu thụ, bán cho khách hàng thì cần phải thực hiện thủ tục đăng ký công bố lưu hành mỹ phẩm.

Trong số các tài liệu, hồ sơ cần và đủ để đáp ứng điều kiện thực hiện thủ tục phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm mà các Công ty phải soạn thảo và thực hiện.

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là một trong các giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ xin cấp số tiếp nhận công bố và được soạn thảo dựa trên các thông tin khung trong Phụ lục số 01-MP về mẫu Phiếu công bố do Bộ Y tế ban hành tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 25/01/2011.

Khái niệm phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Đối với không ít cá nhân, tổ chức mà cụ thể hơn là các doanh nghiệp đều chưa hiểu rõ về phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thậm chí, một số đối tượng còn lần đầu tiên biết đến thuật ngữ này. Cho nên, trước khi trình bày những nội dung quan trọng, mang tính chuyên sâu hơn, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc giải thích cho mọi người thuật ngữ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là gì?

Có khá nhiều cách gọi về phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm như: phiếu công bố mỹ phẩm, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm…

Nhưng dù gọi theo cách nào thì chúng vẫn có ý nghĩa chứng nhận mỹ phẩm đã được tổ chức, cá nhân sản xuất/nhập khẩu khai báo với cơ quan nhà nước về việc lưu thông trên thị trường.

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm không có giá trị chứng nhận tính an toàn, hiệu quả của sản phẩm.

Trước khi cấp phiếu, cơ quan nhà nước chỉ thẩm định về mặt hình thức, hồ sơ, tên gọi nhãn hàng, công dụng của mỹ phẩm, thành phần và các thông tin nhà sản xuất, nhà phân phối sản phẩm.

Tuy vậy, cơ quan nhà nước có quyền kiểm tra chất lượng mỹ phẩm sau khi đã cấp phiếu công bố.

Trường hợp sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thẩm mỹ con người có thể bị xử phạt và yêu cầu tiêu hủy sản phẩm.

Phiếu công bố mỹ phẩm có giá trị pháp lý như thế nào?

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là căn cứ để Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm để sản phẩm có thể được lưu hành bán trên thị trường.

Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm chính là kết quả sau khi đã làm thủ tục hồ sơ, chứng nhận cho sản phẩm đã được khai báo và thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật để đưa sản phẩm ra bán trên thị trường.

Tuy nhiên, Quý khách hàng cần lưu ý: Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm không có giá trị rằng Cơ quan nhà nước đã chứng nhận về tính hiệu quả hay an toàn hay chất lượng của sản phẩm đó.

Việc kiểm tra chất lượng, hồ sơ thông tin sản phẩm là thủ tục hậu kiểm – tức là sẽ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra sau khi đã cấp số tiếp nhận Phiếu công bố cho doanh nghiệp.

Trong quá trình người tiêu dùng sử dụng sản phẩm hoặc tại bước hậu kiểm này, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phát hiện ra sản phẩm có nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng hoặc không đạt đúng theo các chất lượng, chỉ tiêu mà Công ty đã công bố thì sản phẩm hoàn toàn có thể bị yêu cầu tiêu hủy, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm và doanh nghiệp phải chịu phạt theo quy định pháp luật.

Chính vì vậy, việc khai báo và thực hiện lập phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là rất quan trọng, yêu cầu tính trung thực và chính xác cao.

Vai trò của phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là căn cứ để Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm để sản phẩm có thể được lưu hành bán trên thị trường.

Số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm chính là kết quả sau khi đã làm thủ tục hồ sơ, chứng nhận cho sản phẩm đã được khai báo và thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật để đưa sản phẩm ra bán trên thị trường.

Tuy nhiên, Quý khách hàng cần lưu ý: Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm không có giá trị rằng Cơ quan nhà nước đã chứng nhận về tính hiệu quả hay an toàn hay chất lượng của sản phẩm đó.

Việc kiểm tra chất lượng, hồ sơ thông tin sản phẩm là thủ tục hậu kiểm – tức là sẽ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra sau khi đã cấp số tiếp nhận Phiếu công bố cho doanh nghiệp.

Trong quá trình người tiêu dùng sử dụng sản phẩm hoặc tại bước hậu kiểm này, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phát hiện ra sản phẩm có nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng hoặc không đạt đúng theo các chất lượng, chỉ tiêu mà Công ty đã công bố thì sản phẩm hoàn toàn có thể bị yêu cầu tiêu hủy, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm và doanh nghiệp phải chịu phạt theo quy định pháp luật.

Chính vì vậy, việc khai báo và thực hiện lập phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là rất quan trọng, yêu cầu tính trung thực và chính xác cao.

Cách lập phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Phiếu công bố mỹ phẩm được lập theo mẫu tại phụ lục số 01-MP của Thông tư 06/2011/TT-BYT ban hành ngày 25 tháng 01 năm 2011 Quy định về quản lý mỹ phẩm.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mong muốn được công bố mỹ phẩm sẽ kê khai đầy đủ thông tin trong mẫu của thông tư nêu trên.

Tuy nhiên khi lập phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm mọi người phải đặc biệt lưu ý các yêu cầu sau:

Phiếu công bố bắt buộc có chữ ký của người đại diện trước pháp luật. Đồng thời phải có dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân phụ trách đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Nội dung ghi trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo hướng dẫn tại phụ lục số 02-MP trong thông tư 06/2011/TT-BYT.

Mỗi mỹ phẩm phải được công bố trong một phiếu. Mỹ phẩm được sản xuất hoàn chỉnh tại mỗi công ty khác nhau thì công bố riêng.

Trường hợp có trên một công ty tham gia vào các công đoạn sản xuất để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh thì lập chung một phiếu công bố và nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của từng công ty.

Các sản phẩm cùng một chủ sở hữu được công bố trên cùng một phiếu nếu: Mỹ phẩm sử dụng tên chung và bán cùng một bộ sản phẩm; Mỹ phẩm được sản xuất theo một công thức, giống tên nhưng khác màu sắc hoặc mùi hương.

Thủ tục xin cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Để được cấp phiếu công bố mỹ phẩm, thương nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp hồ sơ công bố tại: Cục Quản lý dược – Bộ Y tế nếu mỹ phẩm nhập khẩu; Sở Y tế nếu là mỹ phẩm sản xuất trong nước. Hồ sơ nộp công bố mỹ phẩm bao gồm:

Phiếu công bố mỹ phẩm theo mẫu ban hành theo thông tư 06/2011/TT-BYT

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc chứng nhận đầu tư của thương nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Giấy ủy quyền bản cứng có chứng thực chữ ký, yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền trong trường hợp mỹ phẩm nhập khẩu

Bản chính hoặc bản sao giấy chứng nhận lưu hành tự do, đối với bản sao phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Giấy này chỉ áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu.

Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn dưới đây để nắm rõ hơn về quy định cũng như các kỹ năng lập Phiếu công bố mỹ phẩm.

Phiếu này được lập theo các Bước dưới đây:

Bước 1: Tải mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định pháp luật.

Mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được Bộ Y tế ban hành trong Phụ lục số 01-MP kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Tại bước này, điểm cần lưu ý chính là việc phân tách các Phiếu mỹ phẩm của các sản phẩm.

Thông thường, mỗi sản phẩm sẽ được lập thành một phiếu riêng và sẽ được cấp số tiếp nhận riêng.

Trong một số trường hợp đặc thù, có thể công bố nhiều sản phẩm của cùng một chủ sở hữu và nhà sản xuất trong một Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể như sau:

Nhiều sản phẩm được đóng gói, đóng hộp và bán theo dạng một bộ sản phẩm, sử dụng một tên gọi chung cho bộ sản phẩm đó.

Nhiều sản phẩm có thành phần – tỷ lệ tương tự nhau, có cùng dòng, cùng tên, chỉ khác màu sắc hoặc mùi (loại trừ sản phẩm nhuộm tóc, nước hoa thì bắt buộc phải công bố thành các Phiếu công bố riêng cho từng mùi hoặc từng màu).

Bước 2: Điền các thông tin vào các trường thông tin trống tương ứng trong mẫu Phiếu công bố mỹ phẩm.

Một số trường thông tin chính mà Quý khách hàng cần lưu ý để điền đầy đủ và chính xác trong Phiếu công bố mỹ phẩm:

Tên sản phẩm (Name of product)

Tên dòng sản phẩm hay Tên nhãn hàng sản phẩm (Brand name)

Dạng sản phẩm: căn cứ theo đúng dạng sản phẩm thực tế và thông tin từ nhà sản xuất để lựa chọn trường thông tin chính xác cho dạng sản phẩm tương ứng: xà phòng, nước hoa, phấn, sản phẩm tắm, sản phẩm gội, sản phẩm tẩy lông, kem, nhũ tương, sữa, gel, mặt nạ…

Mục đích sử dụng sản phẩm mỹ phẩm: phải được ghi theo đúng mục đích, công dụng, chức năng của mỹ phẩm, không được gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng liên quan đến thuốc hay chữa bệnh.

Dạng trình bày của sản phẩm: là đơn lẻ hay là một bộ sản phẩm hoặc một nhóm các màu…

Các thông tin pháp lý của nhà sản xuất và đóng gói sản phẩm: trường hợp có nhiều nhà sản xuất hoặc đóng gói sản phẩm thì liệt kê đầy đủ vào Phiếu công bố.

Thông tin về tổ chức đứng tên trên phiếu công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường Việt Nam.

Danh sách chi tiết và đầy đủ tên các thành phần trong sản phẩm được viết theo tên khoa học chuẩn hoặc tên danh pháp quốc tế đã được công nhận. Khi ghi thành phần sản phẩm, cần lưu ý một số nội dung sau:

Các thành phần được ghi theo thứ tự hàm lượng từ lớn đến nhỏ, giảm dần.

Riêng đối với các thành phần có tỷ lệ <1% thì không phân biệt thứ tự hàm lượng, có thể ghi theo bất cứ thứ tự nào.

Các chất tạo hương, nước hoa và nguyên liệu của các chất tạo hương/nước hoa được viết dưới dạng flavour, perfume, aroma hoặc fragrance.

Các chất tạo màu phải ghi theo tên như trong phụ lục IV của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN hoặc ghi theo chỉ dẫn màu CI.

Các thành phần có quy định về giới hạn hàm lượng tối đa tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN phải được ghi đầy đủ. Giữa hàng thập phân và hàng đơn vị được đánh dấu “,” không phải dấu “.”.

Bước 3: Người đại diện ký tên, đóng dấu chức danh và đóng dấu công ty lên chữ ký. Đồng thời ghi ngày tháng đầy đủ vào phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Hiện nay, việc ký Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo hình thức ký số điện tử. Vì vậy, Quý khách hàng sử dụng trực tiếp chữ ký số điện tử của Công ty để ký số Phiếu.

Doanh nghiệp đứng tên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp, trung thực của các nội dung trong hồ sơ đã được nộp khai báo với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Dịch vụ liên quan tới phiếu công bố mỹ phẩm tại Luật Loan Loan

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và làm thủ tục về công bố mỹ phẩm nhập khẩu và trong nước.

Đến với chúng tôi, Quý khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ thông tin sản phẩm, hồ sơ cần chuẩn bị từ nước ngoài cũng như được hỗ trợ soạn thảo toàn bộ các giấy tờ để thực hiện thủ tục xin cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đối với Phiếu công bố mỹ phẩm, căn cứ theo các thông tin khách hàng cung cấp, hồ sơ thông tin sản phẩm từ nhà sản xuất và nhãn sản phẩm thực tế.

Luật Loan Loan sẽ tư vấn các nội dung trong phiếu công bố mỹ phẩm, điền đầy đủ các trường thông tin cần thiết và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các thông tin trong hồ sơ.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775