OHSAS 18001

ohsas 18001

Mục tiêu của chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 là giảm đáng kể nguy cơ chấn thương, tai nạn và bệnh liên quan đến công việc trong các tổ chức. Sức khỏe và sự toàn vẹn về thể chất của nhân viên công ty. Là nền tảng cho sự thành công của công ty. Để hiểu hơn về ohsas 18001 là gì, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau.

Chứng nhận OHSAS 18001 là gì?

OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn Quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp và là một phần của loạt tiêu chuẩn OHSAS 18000. Đây là tiêu chuẩn nhằm bảo vệ lực lượng lao động dựa trên sự tuân thủ về các quy định luật pháp. Việc triển khai và áp dụng OHSAS 18001 là một minh chứng rõ ràng nhất trong việc doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề an toàn trong nghề nghiệp của người lao động. Từ đó tăng lòng tin và khơi dậy nhiệt huyết muốn cống hiến của nhân viên dành cho doanh nghiệp.

Chứng nhận OHSAS 18001 có thể giúp bạn đưa doanh nghiệp vào vị trí chính sách, thủ tục và kiểm soát cần thiết. Giúp cho tổ chức của bạn đạt được điều kiện làm việc tốt nhất về sức khỏe và an toàn nơi làm việc. Phù hợp với thông lệ tốt nhất được quốc tế công nhận.

Để tiếp tục bảo vệ và tăng cường sức khỏe, hiệu suất và an toàn của nhân viên, tiêu chuẩn hệ thống Quản lý OH & S mới – ISO 45001 – đã được đưa ra vào tháng 3 năm 2018. ISO 45001 thay thế OHSAS 18001, được áp dụng từ năm 2007. Các tổ chức hiện đang giữ chứng nhận OHSAS 18001:2007 cần chuyển sang ISO 45001 trước tháng 3 năm 2021 để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn mới.

Bộ tiêu chuẩn OHSAS 18001 đề cập đến vấn đề gì?

– Tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001 là tiêu chuẩn đề cập đến các yêu cầu liên quan đến quản lý sức khoẻ và an toàn lao động tại cơ sở.

– Hệ thống tiêu chuẩn quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tổ chức có thể kiểm soát hoàn toàn các mối nguy hại có thể xảy ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và bất thường, từ đó sẽ có thể cải tiến được những hoạt động đó.

Do đó, khi áp dụng Tiêu chuẩn OHSAS 18001 vào doanh nghiệp, nó sẽ mang đến những lợi ích cơ bản như sau:

– Chứng minh cam kết của doanh nghiệp, tổ chức trong công tác bảo vệ nhân sự, tài sản cũng như nhà xưởng.

– Thể hiện doanh nghiệp, tổ chức là đơn vị sự tuân thủ pháp luật.

– Tăng cường hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tối đa tai nạn nghề nghiệp và thời lượng sản xuất bị hao hụt.

– Nâng cao kiểm soát và giảm thiểu những nguy hại bằng cách thiết lập chỉ tiêu, mục tiêu và trách nhiệm liên đới một cách rõ ràng.

– Nâng cao sự uy tín doanh nghiệp, tổ chức đối với những vấn đề an toàn và sức khoẻ trong lao động.

– Giảm chi phí mua bảo hiểm.

– Không thể thiếu được trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

– Khuyến khích việc trao đổi thông tin trong nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp, tổ chức một cách hiệu quả.

Chứng nhận OHSAS 18001:2007 giải quyết các lĩnh vực chính sau:

– Giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro về tai nạn và sức khỏe trong nghề nghiệp của người lao động

– Tạo ra những điều kiện làm việc tốt hơn, an toàn hơn cho cán bộ, công nhân viên; từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc

– Phòng ngừa được các thiệt hại về người và tài sản, giảm thiểu các chi phí liên quan không đáng có

– Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong mắt người lao động, khách hàng và đối tác

– Cải thiện tính minh bạch – với sự hiểu biết rõ ràng hơn về các quy trình an toàn trong tổ chức của bạn.

– Có được lợi thế cạnh tranh – bằng cách chứng minh sự tuân thủ OH & S của tổ chức với tất cả các bên liên quan với đối tác chứng nhận của bên thứ ba đáng tin cậy.

– Thể hiện cam kết của bạn đối với sức khỏe và an toàn của nhân viên với kiểm toán chứng nhận OHSAS 18001 về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp từ ICB.

 

Chức năng của tiêu chuẩn OHSAS 18001

Bảo vệ người lao động

Tiêu chuẩn về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn trong lao động OHSAS 18001 ( hoặc áp dụng theo tiêu chuẩn chứng nhận ISO 45001 ) sẽ yêu cầu doanh nghiệp, công ty, tổ chức phải đưa ra được phương pháp nhận diện những mối nguy hiểm. Một cách có hệ thống (và tuyệt đối không được bỏ sót mối nguy hiểm nào có thể xảy ra) từ đó có thể đưa ra những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và quản lý rủi ro cần thiết để có thể tạo được môi trường làm việc an toàn hơn, khỏe mạnh hơn.

Giảm thiểu tối đa các vấn đề về tai nạn và sức khỏe nghề nghiệp xảy ra, giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có thể giảm được thời gian nghỉ việc do bệnh tật, ốm đau của nhân viên. Và đây cũng là biện pháp giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có thể ổn định về chất lượng và năng suất.

Tăng lợi ích kinh doanh

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 mang đến những yêu cầu một cách có hệ thống, khá khoa học PDCA (có nghĩa là Plan, Do, Check và Action), các  biện pháp quản lý phải dựa trên kết quả của việc đánh giá quá trình, đánh giá rủi ro, kiểm tra, rà soát những quy định pháp luật, điều tra tai nạn để có thể lập kế hoạch giảm thiểu tối đa rủi ro tai nạn lao động, do đó doanh nghiệp sẽ có thể xây dựng và cải tiến để có các quy trình rõ ràng hơn và và hiệu quả hơn.

Tăng cường tuân thủ luật pháp

Việc xem xét và rà soát từng hoạt động thì nó sẽ liên quan đến những yêu cầu pháp lý nào, mỗi kỳ phải tiến hành đánh giá lại việc tuân thủ pháp lý, cập nhật thêm các yêu cầu pháp luật mới,… sẽ giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có phương tiện để nhận diện những yêu cầu về luật pháp và những yêu cầu khác có liên quan, từ đó sẽ giúp cho doanh nghiệp tuân thủ luật pháp một cách tuyệt đối.

Tổ chức, doanh nghiệp luôn luôn có đầy đủ các thông tin để nhận diện đồng thời còn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp trong tương lai. Hơn thế nữa, trong nhiều trường hợp, việc áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 sẽ giúp giảm thiểu những khiếu nị, kiện tụng pháp lý và giảm tiền đền bù.

Tăng cường năng lực quản lý

Tiêu chuẩn quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 cũng giống với những tiêu chuẩn quốc tế khác như tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14001 hay tiêu chuẩn ISO 22000,… nền tảng của OHSAS 18001 đó là chu trình PDCA: Hoạch định (Plan) – Thực hiện (Do) – Kiểm tra (Check) – Hành động (Action), tổ chức, doanh nghiệp có thể kết hợp những yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001 này với hệ thống quản lý đã hiện hữu trước đó của mình để có thể giảm chi phí và các điểm trùng lặp.

ohsas 18001
ohsas 18001

Đối tượng và quy trình cấp chứng nhận OHSAS 18001

Chứng nhận OHSAS 18001 là loại chứng nhận có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu và mong muốn xây dựng được hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe của người lao động. Để có thể nhận được chứng nhận OHSAS 18001, tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải trải qua quy trình sau đây:

 1. Đề nghị cấp chứng nhận OHSAS 18001
 2. Xem xét hồ sơ tài liệu, thông tin của tổ chức, doanh nghiệp
 3. Lên kế hoạch đánh giá.
 4. Thực hiện đánh giá sơ bộ.
 5. Thực hiện đánh giá chứng nhận.
 6. Cấp chứng nhận và duy trì chứng nhận.

Tổ chức ISO-CERT đánh giá tiêu chuẩn OHSAS 18001

Biết được cách mang đến quy trình quản lý an toàn và sức khỏe một cách toàn diện nhất cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn bằng cách tham gia khóa đào tạo tiêu chuẩn OHSAS 18001.

Làm việc với các chuyên gia, giáo viên chuyên nghiệp hàng đầu của ISO-CERT chúng tôi, bạn sẽ học được cách đạt gặt hái thành công, đạt được những thành tựu lớn hoạt động đồng thời đáp ứng tốt hơn sự kỳ vọng của khách hàng, đối tác, nhân viên nhờ tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007.  ISO-CERT sẽ vạch ra những điều cơ bản của khuôn mẫu về vấn đề quản lý an toàn và sức khỏe, giúp doanh nghiệp, tổ chức đạt được chứng nhận một cách nhanh chóng và đúng luật nhất.

ISO-CERT là 1 trong những đơn vị hàng đầu hiện nay mang đến dịch vụ chứng nhận OHSAS 18001. Chúng tôi cam kết sẽ đưa ra những kiến nghị chuẩn xác nhất nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của khách hàng sau mỗi lần đánh giá, từ đó sẽ giúp nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tổ chức, đồng hành cùng khách hàng trong vấn đề hội nhập kinh tế thế giới và phát triển ngày một bền vững.

Đồng thời chúng tôi cam kết các bước tiến hành xin cấp chứng chỉ OHSAS 18001 sẽ diễn ra một cách nhanh chóng, thuận lợi, khách quan, công bằng và bảo mật. Hơn thế nữa, đội ngũ đánh giá của ISO-CERT chúng tôi đều là những người có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm chắc chắn sẽ mang lại cho khách hàng một dịch vụ có chất lượng cao nhất.

Đối tượng nào nên tham gia?

 • Bất cứ ai, bất cứ người nào cũng nên có hiểu biết nhất định về OHSAS 18001
 • Bất cứ ai đang tham gia vào việc quản lý an toàn và sức khỏe tại doanh nghiệp, tổ chức.
 • Những cố vấn, những nhà quản lý môi trường, chất lượng
 • Những cố vấn, những nhà quản lý về an toàn sức khỏe.
 • Những nhà quản lý tổng hợp rủi ro

Bạn sẽ nhận được những gì?

 • Hiểu rõ hơn được nền tảng và ứng dụng từ tiêu chuẩn OHSAS 18001
 • Hiểu được tổng quát về tiêu chuẩn OHSAS 18001 và những lợi ích từ mà tiêu chuẩn OHSAS 18001 mang lại.
 • Thiết lập lại các tiêu chuẩn từ chứng nhận OHSAS và cách thức thực hiện chúng.
 • Tìm hiểu về các bước tiếp để đạt được chứng chỉ OHSAS 18001

Quy trình đánh giá chứng nhận OHSAS 18001:2007

Quy trình đánh giá trứng nhận OHSAS 18001 tại ICB được thực hiện đầy đủ qua 5 bước:

Bước 1: Đăng kí chứng nhận

ICB tiếp nhận và trao đổi thông tin về đề nghị đăng kí chứng nhận OHSAS 18001 của khách hàng.

Bước 2: Xác định phạm vi đánh giá chứng nhận

Xây dựng đoàn đánh giá và lên kế hoạch, nội dung công tác chứng nhận

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

– Giai đoạn 1: Đánh giá sơ bộ tài liệu. Xem xét sự phù hợp của tài liệu, quy trình áp dụng hiện tại của doanh nghiệp

– Giai đoạn 2: ICB đánh giá chính thức tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Nhằm xem xét sự phù hợp của Hệ thống quản lý hiện tại của doanh nghiệp đối với các yêu cầu của Tiêu chuẩn OHSAS 18001

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận OHSAS 18001:2007

Dựa trên kết quả đánh giá, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007. Trong chứng nhận doanh nghiệp nhận được sẽ ghi rõ phạm vi chứng nhận, thời hạn hiệu lực và số hiệu chứng chỉ.

Bước 5: Giám sát định kỳ, duy trì chứng nhận

Giấy chứng nhận OHSAS 18001:2007 sẽ có giá trị trong vòng 3 năm. Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đánh giá định kỳ tối thiểu mỗi năm một lần.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về ohsas 18001. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về ohsas 18001 và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035