NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan.

Dưới đây là danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài được công bố tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài Quý thành viên có thể tham khảo.

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được hiểu là ngành nghề đầu tư, kinh doanh phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tư, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe của công đồng.
 
Theo quy định của pháp luật về đầu tư hiện nay thì có tất cả là 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Như vậy, khi kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư sẽ phải đáp ứng một hoặc một số hình thức sau:

Giấy phép

Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Chứng chỉ hành nghề

Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Văn bản xác nhận

Các hình thức bằng văn bản khác ngoài các hình thức nêu trên

Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng mà không cần xác nhận. Chấp thuận dưới hình thức bằng văn bản.

Nguyên tắc áp dụng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dung các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác về điều kiên đầu tư sẽ được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định 1 trong số các điều ước quốc tế đó; trường hợp đã lựa chọn được điều ước quốc tế thì nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại ĐƯQT đó;

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ mà chưa cam kết hoặc chưa quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư thì áp dụng quy định của luật Việt Nam;

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không là thành viên của WTO thực hiện đầu tư được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO, trừ trường hợp pháp luật và ĐƯQT giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó quy định khác;

Đối với ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và ĐƯQT về đầu tư mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ lấy ý kiến của Bộ kế hoạch và đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định.

ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

STT

Ngành nghề

1

Dịch vụ chuyên môn

1. Dịch vụ pháp lý (CPC 861)

2. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672), dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673)

 3. Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán (CPC 862) 

4. Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674)

 5. Dịch vụ thuế (CPC 863)   

6. Dịch vụ thú y (CPC 932), không bao gồm việc lưu giữ giống vi sinh vật trong thú ý

7. Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671)

2

Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan

1. Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849).

3

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

1. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tự nhiên (CPC 851);

2. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thử nghiểm về văn hóa, xã hội và nhân văn; Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thử nghiệm đa ngành (CPC 852, 853)

4

Dịch vụ thuê hoặc cho thuê kèm hoặc không kèm người điều khiển

1. Dịch vụ cho thuê máy bay không kèm người điều khiển (CPC 83104)           

2. Dịch vụ cho thuê tàu biển kèm người điều khiển (CPC 7213)

3. Dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu thuyền không kèm theo người lái (CPC 83103)  

4. Dịch vụ thuê hoặc cho thuê đồ nội thất và đồ dùng gia đình khác (CPC 83203)

5. Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác không kèm người điều khiển (CPC 83109)    

5

Dịch vụ thông tin

1. Dịch vụ bưu chính (CPC 751 – Các dịch vụ bưu chính và chuyển phát, CPC 7511 – Các dịch vụ bưu chính)    

2. Dịch vụ viễn thông cơ bản khác (dịch vụ mạng riêng ảo – VPN)

3. Dịch vụ viễn thông cơ bản 

4. Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng

6

Dịch vụ nghe nhìn

1. Sản xuất phim (CPC 96112), trừ băng hình          

2. Dịch vụ phát thanh, truyền hình (CPC 9613)

3. Dịch vụ phát hành phim (CPC 96113), trừ băng hình       

4. Dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; dịch vụ truyền hình theo yêu cầu (CPC 9613)

5. Dịch vụ chiếu phim (CPC96121)   

7

Dịch vụ xây dựng

1. Thi công xây dựng công trình (CPC 511-8)

8

Thương mại dịch vụ

1. Dịch vụ phân phối

2. Nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích thương mại

3. Thu gom hàng lẻ ở nội địa

9

Giáo dục đào tạo – dạy nghề và các dịch vụ liên quan

1. Dịch vụ cho thuê lại lao động

2. Dịch vụ dạy nghề (CPC 9223, 9231)

3. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

4. Dịch vụ giáo dục (giáo dục tiểu học CPC 921, giáo dục phổ thông CPC 922, giáo dục bậc cao CPC 923, giáo dục cho người lớn CPC 924 và dịch vụ giáo dục khác, bao gồm đào tạo ngoại ngữ CPC 929)

5. Dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài

10

Môi trường

1. Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 9401)         

2. Dịch vụ đánh giá tác động môi trường (CPC 94090*)

3. Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402)

4. Dịch vụ vệ sinh và tương tự (CPC 9403)

5. Dịch vụ làm sạch khí thải và dịch vụ xử lý tiếng ồn (CPC 9404, 9405)           

6. Dịch vụ bảo vệ tự nhiên và cảnh quan (CPC 9406)

11

Dịch vụ y tế và xã hội

1. Bệnh viện (CPC 9311)

2. Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312) 

3. Các dịch vụ sức khỏe con người khác

4. Dịch vụ y tá, vật lý trị liệu và trợ lý cá nhân (CPC 93191)

5. Dịch vụ xã hội (CPC 933) gồm: dịch vụ xã hội có nơi ăn ở (CPC 9331) và dịch vụ xã hội không có nơi ăn ở (CPC 9332)

12

Dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan

1. Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 747);

2. Dịch vụ xếp chỗ khách sạn (CPC 64110); cung cấp thức ăn (CPC 642), đồ uống (CPC 643).

13

Dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao

1. Công viên chủ đề (CPC 9649);

2. Dịch vụ bản ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, vui chơi giải trí;

3. Dịch vụ giải trí, bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc (CPC 9619);

4. Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964);

5. Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

6. Kinh doanh xổ số.

14

Dịch vụ vận tải

1. Dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay 

2. Dịch vụ đại lý hàng hải (CPC 7454*)

3. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay (CPC 8868**) 

4. Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không

5. Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt (CPC 7111) 

6. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy (CPC 8868*)

7. Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường sắt (CPC 7112)     

8. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển (CPC 8868*)

9. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị đường sắt (CPC 8868)           

10. Dịch vụ bán và đặt giữ chỗ bằng máy tính đối với dịch vụ hàng không

11. Dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt (CPC 743)       

12. Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa (CPC 7221)

13. Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ (CPC 7121 + 7122)

14. Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa (CPC 7222)

15. Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ (CPC 7123)    

16. Dịch vụ đẩy và kéo phương tiện vận tải đường sắt (CPC 7113)

17. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị đường bộ (CPC 8867)           

18. Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải

19. Dịch vụ vận tải đường ống (CPC 713)    

20. Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng

21. Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế 

22. Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải

23. Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay (CPC 741)    

24. Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phục vụ công bố Thông báo hàng hải

25. Dịch vụ kho bãi (CPC 742)         

26. Dịch vụ thông báo hàng hải

27. Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)         

28. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng

29. Dịch vụ bảo đảm hàng hải

30. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng

31. Dịch vụ lai dắt tàu biển (CPC 7214 – dịch vụ dẫn và kéo tàu)   

32. Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm hàng hải

33. Dịch vụ khác (một phần của CPC 749)   

34. Dịch vụ thông tin điện tử hàng hải

35. Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường biển, trừ vận tải nội địa (CPC 7211)    

36. Dịch vụ hoa tiêu hàng hải

37. Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển, trừ vận tải nội địa (CPC 7212)  

38. Dịch vụ thanh thải chướng ngại vật

39. Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay (CPC 7411)    

40. Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải

41. Dịch vụ thông quan         

42. Kinh doanh vận tải hàng không

43. Dịch vụ kho bãi container

44. Kinh doanh dịch vụ đảm bảo hoạt động bay

45. Kinh doanh cảng hàng không, sân bay (CPC 7461), cảng sông, cảng biển    

46. Kinh doanh dịch vụ hàng không

15

Bất động sản

1. Kinh doanh bất động sản   

2. Dịch vụ quản lý tài sản người nhập cư trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (CPC 82202)

3. Dịch vụ quản lý tài sản dân cư trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (CPC 82201)

16

Sản xuất, kinh doanh hàng hóa

1. Sản xuất con dấu   

2. Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

3. Kinh doanh và sửa chữa công cụ hỗ trợ, súng săn

4. Truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia

5. Sản xuất, kinh doanh các loại pháo, gồm pháo hoa           

6. Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

7. Kinh doanh tiền chất công nghiệp 

8. Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

9. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ      

10. Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

11. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, bao gồm cả hoạt động tiêu hủy           

12. Kinh doanh xăng dầu

13. Sản xuất sản phẩm thuốc lá         

17

Nông Lâm Ngư nghiệp

1. Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, săn bắn và lâm nghiệp (CPC 881)           

2. Khai thác thủy sản

18

Các dịch vụ kinh doanh khác

1. Dịch vụ quảng cáo (CPC 871), trừ quảng cáo thuốc lá     

2. Dịch vụ thu gom đồ giặt (CPC 97001), giặt khô, là (CPC 97014)

3. Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864), trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (CPC 86402)      

4. Dịch vụ nổ mìn trên toàn lãnh thổ Việt Nam và khu vực

5. Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865), tư vấn quản lý sản xuất (CPC 86505)

6. Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

7. Dịch vụ liên quan tới tư vấn quản lý (CPC 866), Dịch vụ trọng tài và hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân (CPC 86602)

8. Dịch vụ công chứng (CPC 8613)

9. Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật (CPC 8676)         

10. Dịch vụ giám định tư pháp

11. Dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải.           

12. Dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

13. Dịch vụ liên quan đến khai thác mỏ (CPC 883)  

14. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

15. Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884, 885)  

16. Dịch vụ quản tài viên

17. Dịch vụ liên quan đến tư vấn khoa học kỹ thuật (gồm: dịch vụ địa chất, địa vật lý và các dịch vụ dự báo trữ lượng khác (CPC 86751); dịch vụ khảo sát lòng đất (CPC 86752); dịch vụ khảo sát bề mặt CPC 86753)           

18. Dịch vụ thẩm định giá

19. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (CPC 633), không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác.          

20. Dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

21. Dịch vụ bảo vệ (CPC 87305)       

22. Dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư (một phần của CPC 865)

23. Dịch vụ lau dọn các tòa nhà, gồm dịch vụ diệt khuẩn và ngăn ngừa lây lan và dịch vụ lau dọn cửa sổ trong khu công nghiệp và khu chế xuất (CPC 87401, 87402)  

24. Dịch vụ đóng gói (CPC 876)

25. Dịch vụ chụp ảnh chân dung, chụp ảnh đặc biệt, chụp ảnh chuyên ngành (CPC 87504), ngoại trừ chụp ảnh trên không.

26. Dịch vụ in ấn, xuất bản đối với bao bì (CPC 88442)

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Loan Loan

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Loan Loan làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Loan Loan

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Loan Loan tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Loan Loan sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Loan Loan bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Loan Loan trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Loan Loan trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Loan Loan tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Loan Loan mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Loan Loan sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Loan Loan cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Loan Loan sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Loan Loan cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Loan Loan uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là những thông tin cơ bản mà Tư vấn Luật Loan Loan giải đáp cho Quý bạn đọc liên quan đến ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Nếu Quý bạn đọc còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ tổng đài để được tư vấn cụ thể.

Nếu vấn đề của quý khách hàng phức tạp cần tư vấn chi tiết, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn thông qua hình thức tư vấn trực tiếp hoặc thông qua thư tư vấn mọi vấn đề mà quý khách hàng thắc mắc sẽ được giải đáp một cách tận tình.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775