Muốn thành lập công ty cần những gì

muốn thành lập công ty cần những gì

Thành lập công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 đã có nhiều đổi mới. Vì vậy, không phải ai cũng có thể nắm được muốn thành lập công ty cần những gì.

Mặc dù hiện này thủ tục thành lập công ty đã có xu hướng ngày càng đơn giản và phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng và không nắm được muốn thành lập công ty cần những gì theo quy định mới thì quý khách hàng sẽ không biết nên bắt đầu quy trình này từ đầu.

Bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ tư vấn cho quý khách hàng đầy đủ những thông tin liên quan đến muốn thành lập công ty cần những gì.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp mới nhất

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, muốn mở công ty cần gì thì các doanh nghiệp cần phải đáp ứng được những điều kiện như:

Thứ nhất, điều kiện về ngành, nghề kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Thứ hai, tên loại hình công ty được đặt theo đúng quy định bao gồm 2 thành phần theo trình tự: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng. Trong đó tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã được đăng ký trước đó.

Thứ ba, Là công dân Việt Nam hoặc là người nước ngoài đang định cư ở Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài có quốc tịch của nước là thành viên WTO.

Thứ tư, về trụ sở chính của công ty dự định tiến hành thành lập phải là địa điểm liên lạc chính của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Việc thành lập công ty TNHH, thành lập công ty cổ phần, công ty hợp danh hay bất cứ loại hình doanh nghiệp nào cũng đều được thực hiện theo 2 phương thức: tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua mạng.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay bao gồm:

Các điều lệ của loại hình doanh nghiệp.

Giấy tờ đề nghị đăng ký doanh nghiệp.  

Chuẩn bị danh sách cổ đông sáng lập áp dụng đối với công ty cổ phần.

Danh sách các thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Giấy ủy quyền nếu người nộp hồ sơ không phải người đại diện pháp luật.

Bản sao công chứng CMND, căn cước công dân, hộ chiếu của các thành viên, đại diện pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ, thời hạn không quá 06 tháng.

Hồ sơ thành lập cho từng loại hình doanh nghiệp cụ thể

Các giấy tờ có trong hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Văn bản đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên theo mẫu quy định.

Bản điều lệ công ty đã thông qua .

Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu sử dụng để chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nếu chủ sở hữu là tổ chức thì lưu ý là cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp không thể tự mình đăng ký.

Các giấy tờ có trong hồ sơ đăng ký công ty TNHH 2 thành viên

Văn bản đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Điều lệ công ty được thông qua.

Danh sách các thành viên của công ty.

Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu sử dụng để chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nếu chủ sở hữu là tổ chức thì lưu ý là cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp không thể tự mình đăng ký.

Các giấy tờ có trong hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

Công ty cổ phần với đặc điểm thành viên tham gia ít nhất phải từ 03 cổ đông và không giới hạn tối đa số lượng cổ đông khi thành lập hồ sơ sẽ bao gồm:

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần theo phụ lục I-4 Thông tư 01/2021.

Điều lệ công ty đã được cổ đông thông qua.

Danh sách toàn bộ cổ đông công ty theo mẫu tại phụ lục I-7 Thông tư 01/2021.

Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu sử dụng để chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức thì lưu ý là cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp không thể tự mình đăng ký.

Các giấy tờ có trong hồ sơ đăng ký công ty hợp danh

Loại hình doanh nghiệp công ty hợp danh với yêu cầu tối thiểu 02 thành viên thì hồ sơ thành lập công ty cần chuẩn bị gồm:

Một giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh theo mẫu có sẵn.

Bản điều lệ công ty được thông qua.

Danh sách liệt kê thành viên công ty hợp danh theo mẫu.

Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu sử dụng để chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nếu chủ sở hữu là tổ chức thì lưu ý là cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp không thể tự mình đăng ký.

Thủ tục làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước 1: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp để thành lập

Tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động, nên khi có nhu cầu đăng ký hoạt động thì các nhân, tổ chức lựa chọn loại hình phù hợp với tính chất, mục đích và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Bước 2: Chuẩn bị các giấy tờ làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được quy định theo mẫu.

Các điều lệ của công ty, với loại hình công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh.

Bản danh sách cổ đông sáng lập công ty và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức, với việc thành lập công ty cổ phần.

muốn thành lập công ty cần những gì
muốn thành lập công ty cần những gì

Bản sao chứng thực CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của các thành viên, cổ đông sáng lập công ty.

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Các cá nhân, tổ chức đăng ký thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 4: Quy trình xử lý đơn đăng ký kinh doanh

Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư sẽ có Giấy biên nhận. Trong thời hạn là 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra và thông báo kết quả cho bạn.

Trong trường hợp: hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp: hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo cụ thể bằng văn bản cho người nộp đơn về việc từ chối cấp giấy phép kinh doanh, đồng thời nêu rõ lý do từ chối và yêu cầu sửa đổi, bổ sung lại cho hợp lệ.

 Đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân thì không cần phải thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 5: Đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Với thời hạn là 30 ngày, kể từ khi bạn làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ mất lệ phí, Do vậy doanh nghiệp cần trả phí đầy đủ.

Bước 6: Kê khai, nộp các loại thuế

Sau khi doanh nghiệp của bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế, doanh nghiệp cần làm việc với cơ quan Thuế để kê khai và nộp thuế theo thông báo của cục thuế.

Bước 7: Tiến hành khắc dấu, đăng ký mẫu dấu

Với loại hình doanh nghiệp mới thành lập cần làm thủ tục khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp, để đăng ký mẫu dấu và khắc dấu cần liên hệ với cơ quan liên quan và cơ quan công an.

Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo phản hồi qua email đăng ký thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Với hồ sơ hợp lệ, quý khách chỉ cần in giấy biên nhận (không cần nộp bộ hồ sơ gốc) và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, quý khách sẽ phải chỉnh sửa hoặc bổ sung theo thông báo phản hồi của Sở kế hoạch và đầu tư.

Tùy thuộc vào từng loại ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội hoặc TP. HCM sẽ có quy định xử lý hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp khác nhau. Do đó, hồ sơ hợp lệ tại Hà Nội có thể sẽ không hợp lệ tại TP. HCM và ngược lại.

Từ thực tiễn cho thấy, việc chuẩn bị hồ sơ và thủ tục thành lập doanh nghiệp tuy không quá khó khăn, nhưng các điều kiện cũng như một số yêu cầu khi mở công ty lại khá phức tạp. Vậy nên, để tiết kiệm thời gian và chi phí quý khách hàng cần nắm được muốn mở công ty cần gì.

Dịch vụ tư vấn muốn thành lập công ty cần những gì của Luật Rong Ba

Việc thành lập công ty, đặc biệt là muốn thành lập công ty cần những gì mang tính phức tạp và nhiều giai đoạn.

Vì vậy, các chủ doanh nghiệp cần một đơn vị thực hiện dịch vụ thành lập công ty để hạn chế sai sót và lãng phí thời gian.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Luật Rong Ba tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn cách thành lập công ty tnhh trên toàn quốc.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách sẽ được trải nghiệm:

Sự tư vấn nhiệt tình từ độ ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm.

Hạn chế lãng phí thời gian, không cần đi lại nhiều lần.

Giá cả hợp lý, chi phí phải chăng cho một góp dịch vụ chất lượng.

Luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt ở bất kỳ giai đoạn nào trong việc thành lập công ty cổ phần.

Chương trình chăm sóc khách hàng, hậu mãi hấp dẫn

Tuỳ thuộc vào mô hình kinh doanh và số vốn của các thành viên mà doanh nghiệp của quý khách hàng đang nắm giữ, từ đó lựa chọn loại hình công ty phù hợp với mình.

Mỗi mô hình công ty đều có những ưu và nhược điểm riêng nên khi tiến hành lựa chọn và tìm hiểu muốn thành lập công ty cần những gì bạn cần đặc biệt chú ý đến các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu muốn thành lập công ty cần những gì hoặc chuẩn bị các giấy tờ làm hồ sơ thành lập công ty TNHH thì vui lòng liên hệ qua Hotline.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Rong Ba tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Rong Ba uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cho bạn những thủ tục nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nhất. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775