MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Đối với các công việc có tính chất ngắn hạn, phát sinh trong thời gian cụ thể trong một năm thì người sử dụng lao động và người lao động có thể giao kết với nhau hợp đồng thời vụ, trong phạm vi bài viết này Luật Loan Loan sẽ cập nhật mẫu hợp đồng lao động thời vụ để bạn có thể tìm hiểu và tham khảo.

Thế nào là mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012, hợp đồng mùa vụ được quy định như sau:

“Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Như vậy hợp đồng theo mùa vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người sử dụng lao động và người lao đông về một công việc có tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc xác định trong thời hạn 12 tháng.

Điều kiện để ký kết hợp đồng lao động theo thời vụ

Để biết được điều kiện để ký hợp đồng lao động theo mùa vụ thì trước tiên phải xác định tính chất công việc người lao động tham gia là gì, nếu bản chất của công việc là theo mùa vụ, dưới 12 tháng và không có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, thì sẽ ký kết theo mau hop dong thoi vu

Những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, sẽ không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Trừ nhưng trường hợp sau:

  • Phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản,
  • Người lao động ốm đau, bị tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Trường hợp vị phạm, NSDLĐ sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 – 20.000.000 đồng tùy theo số lượng NLĐ mà họ vi phạm theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Hình thức của mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 16 Bộ luật lao động 2012: “Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói” 

Như vậy công việc theo mùa vụ có thời hạn dưới 03 tháng các bên có thể giao kết bằng lời nói.

Còn đối với công việc có thời hạn trên 03 tháng thì việc giao kết bắt buộc phải lập thành văn bản.

Các vấn đề khi ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ

Những ưu đãi khi người lao động ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ

Khi ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ, người sử dụng lao động phải đảm bảo các quyền lợi sau đây cho người lao động:

  • Được tham gia BHTN kể từ ngày 01/01/2015, do vậy được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Được tham gia BHXH kể từ ngày 01/01/2016, do vậy cũng được hưởng đầy đủ các chế độ thai sản, chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  • Được bảo vệ quyền lợi chính đáng như không bị đuổi việc vô cớ, được trả lương đúng hạn,riêng với lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, được nghỉ ngơi trong thời gian hành kinh…. theo quy định pháp luật lao động.
  • Ngoài ra, khi có xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động thì người lao động có cơ sở để Tòa án giải quyết quyền lợi cho người lao động.
  • Người lao động không phải trải qua thời gian thử việc ( khoản 2 Điều 26 Bộ luật lao động 2012)

Trách nhiệm đóng thuế của người lao động làm việc theo mẫu hợp đồng thời vụ

Vì khoản thu nhập từ hợp đồng lao động theo mùa vụ có tính chất là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công nên thu nhập của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản:

  • Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: BHXH, BHYT, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định pháp luật.
  • Các khoản giảm trừ gia cảnh (Trong đó, khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 9 triệu đồng/tháng, cho người thân là 3.6 triệu đồng/tháng)
  • Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

Chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ

Về phía người lao động

Đối với người lao động làm việc theo hợp đông lao động theo mùa vụ phải báo trước cho người sử dụng lao động khi nghỉ việc trước thời hạn trong hợp đồng lao động. Tùy từng trường hợp mà người lao động phải báo trước thời hạn quy định cho người sử dụng lao động:

Ít nhất 3 ngày làm việc với trường hợp: không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ; không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐLĐ; bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; bị ốm đau, tai nạn đã điều trị ¼ thời hạn hợp đồng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

mẫu hợp đồng lao động thời vụ
mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Ít nhất 03 ngày làm việc đối với các trường hợp: bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ, được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.

Đối với trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn phải báo trước cho NSDLĐ tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Lưu ý: trường hợp người lao động theo mùa vụ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Về phía người sử dụng lao động

Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thì thời hạn phải báo cho người lao động ít nhất là 03 ngày làm việc.

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi đối với một số vấn đề cần biết về hợp đồng lao động theo mùa vụ.

Nếu có bất kì vấn đề pháp lí nào còn vướng mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật kịp thời. Chúng tôi cũng có dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động khi bạn cần hỗ trợ.

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …………

Hôm nay, ngày …. tháng ….năm…., tại …………………………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động):…………………………………………………

Đại diện: ………………………….………… Chức vụ: ………..…………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………………. Tại Ngân hàng:…….………………..

BÊN B (Người lao động):………………….…………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

Số CMND:…………………….Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động thời vụ với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động thời vụ ……. tháng (1).

Từ ngày …… tháng …… năm ……. đến ngày ….… tháng … năm .…

Địa điểm làm việc (2): Tại……………………………………………………..

Chức danh chuyên môn:.……………….…….………………………………

Chức vụ (nếu có): ……………………………………………..……………..

Công việc phải làm (3): ………………….….………………..………………

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc (4): ………………..………………………………………..

Dụng cụ làm việc được cấp phát: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi

Phương tiện đi lại làm việc (5): ………………………………………………

Mức lương chính hoặc tiền công (6): …………………. đồng/tháng

Bằng chữ: ……………………………………………………………………….

(Đã bao gồm tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp)

Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Phụ cấp (nếu có): …………………………………………………………….

Thời hạn trả lương (7):…….………………………………………………..…

Tiền thưởng (8): ………………………………………………………………..

Chế độ nâng lương (9): ……………………………………………………….

Chế độ nghỉ ngơi (10):…………………………………………..……………..

Những thoả thuận khác: ……………………………………………………..

2. Nghĩa vụ

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

Chấp hành nội quy, quy chế kỷ luật lao động, an toàn lao động của công ty.

Bồi thường vi phạm và vật chất (11):…………….…………………………..

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Quyền hạn

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Tạm hoãn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy của doanh nghiệp.

2. Nghĩa vụ

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết theo hợp đồng này.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn lương và các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có). 

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong trường hợp:

Hết hạn hợp đồng lao động;

Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có hoặc không có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng theo quy định của pháp luật lao động.

Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung khác của bản hợp đồng này. 

Hợp đồng được làm thành …….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản và có hiệu lực từ ngày…….. tháng……. năm…….
 

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng lao động thời vụ

(1) Lưu ý thời hạn của công việc mang tính chất thời vụ không được quá 12 tháng.

(2) Ghi rõ bộ phận, địa chỉ nơi người lao động làm việc.

(3) Ghi chi tiết công việc người lao động phải thực hiện theo hợp đồng này. Càng chi tiết bao nhiêu càng tránh được tranh chấp có thể xảy ra.

(4) Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2012:

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;

Thời giờ làm việc không quá 06 giờ/ngày đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

(5) Tùy theo chính sách của người sử dụng lao động, phương tiện đi lại có thể do người lao động tự túc hoặc do doanh nghiệp đưa đón.

(6) Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2012:

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Tiền lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

(7) (8) (9) Căn cứ theo quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng trong doanh nghiệp.

(10) Theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2012:

Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ nêu trên được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút.

Trường hợp làm việc vào ban đêm, thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút.

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 01 ngày và 04 ngày/tháng.

(11) Trách nhiệm bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất căn cứ vào nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được ký hợp đồng lao động thời vụ tối đa 02 lần liên tiếp. Sau khi ký hợp đồng lao động thời vụ 02 lần liên tiếp mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trên đây là những thông tin cơ bản mà Luật Loan Loan giải đáp cho Quý khách hàng liên quan đến mẫu hợp đồng lao động thời vụ.

Nếu Quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, Luật Loan Loan luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ tổng đài để được tư vấn cụ thể.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775