LUẬT SƯ

Chức năng xã hội của luật sư được hiểu là hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyn, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát trin kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh…

Với vai trò của mình như vậy, việc trở thành một luật sư giỏi, có tâm và có tầm thì rất nhiều người đã đặt câu hỏi, để trở thành luật sư sẽ cần những điều kiện gì? Thời gian để thực hiện hóa ước mơ trở thành luật sư của bạn là bao lâu hay cần phải làm gì?

Đây là những câu hỏi, thắc mắc mà có khá nhiều người quan tâm và cần lời giải đáp. Bài viết dưới đây sẽ giúp bận hiểu rõ hơn về con đường trở thành luật sư tại Việt Nam hiện nay.

Luật sư là gì?

Theo quy định tại luat luat su 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 thì: luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của luat luat su, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng). Bao gồm tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác.

Điều kiệu trở thành luật sư.

Để trở thành luật sư, trước hết bạn phải là đáp ứng được các điều kiện sau:

Thứ nhất, bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn luật sư được quy định tại Điều 10 luat luat su năm 2006, cụ thể:

Bạn phải là Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư – đây là điều kiện cần.

Thứ hai, đáp ứng điều kiện hành nghề luật sư là phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư – đây là điều kiện đủ.

Con đường trở thành luật sư tại Việt Nam

Ở trên mới chỉ là khái quát nhất về điều kiện cũng như tiêu chuẩn chung. Sau đây, chúng ta sẽ từng bước khám phá con đường trở thành luật sư tại Việt Nam.

Điều kiện về phẩm chất đạo đức và sức khỏe

Bạn phải là Công dân Việt Nam – tức là bạn phải có quốc tịch Việt Nam, trung thành với Tổ quốc nghĩa là luôn yêu nước có niềm tin trung kiến đối với Tổ quốc.

Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, không làm điều sai trái, có phẩm chất đạo dức tốt, có sức khỏe vững vàng bảo đảm hành nghề luật sư.

Điều kiện về trình độ

Thứ nhất, có bằng cử nhân luật

Đối với điều kiện này, bạn sẽ phải tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và đỗ vào các trường đại học có hệ đào tạo Luật, sau khoảng thời gian miệt mài trên ghế nhà trường 4 năm, bạn đạt đủ điều kiện để tốt nghiệp thì sẽ được trường đại học trao bằng tốt nghiệp cư nhân luật.

Thứ hai, đã được đào tạo nghề luật sư

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người có Bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư.

Thời gian đào tạo nghề luật sư là mười hai tháng (1 năm). Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư được cơ sở đào tạo nghề luật sự cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

Hiện nay, Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành luat luat su thì cơ sở đào tạo nghề luật sư bao gồm Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp và cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Như vậy, sau khi tốt nghiệp đại học bạn nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo nghề luật sư vào các cơ sở đào tạo nêu trên khi có thông báo tuyển sinh.

Trên thực tế thì Học viện Tư pháp có chương trình tuyển sinh và lịch học thường xuyên, mỗi năm tuyển sinh tầm 2-3 lần và có các dượt học khác nhau phù hợp với lịch trình của người muốn theo học.

Bạn hoàn toàn có thể truy cập trang chủ của Học viện Tư pháp để cập nhật thông tin tình hình tuyển sinh đào tạo nghề luật sư.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 1 thông tư 17/2011/TT-BTP thì Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được công nhận trong các trường hợp sau đây:

luật sư
luật sư

Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được cấp bởi cơ sở đào tạo nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được cấp bởi cơ sở đào tạo mà các chương trình đào tạo đã được cơ quan kiểm định chất lượng của nước đó công nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp văn bằng chứng chỉ hoặc giấy giấy tờ chứng minh tốt nghiệp.

Như vậy, đối với trường hợp có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài muốn công nhận tại Việt Nam thì gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để được xem xét công nhận. Trong thời gian 15 ngày, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhận. Hồ sơ bao gồm:

Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài;

Bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài;

Giấy tờ chứng minh mình thuộc một trong các trường hợp được công nhận nêu trên và các giấy tờ liên quan khác.

Trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư

Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên.

Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật.

Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Đã là thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên ngành chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

Như vậy, pháp luật không bắt buộc tất cả các đối tượng đều phải tham gia đào tạo nghề luật sư mới có thể trở thành luật sư mà có một số trường hợp ngoại lệ.

Thứ ba, tham gia tập sự hành nghề luật sư

Sau khi có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư, bạn phải tham gia tập sự hành nghề luật sư mười hai tháng (1 năm) tại Tổ chức hành nghề luật sư trừ trường hợp được miễn, giảm thời gia tập sự hành nghề luật sư theo quy định.

Thời gian tập sự hành nghề luật sư được tính từ ngày đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư. Tổ chức hành nghề luật sư sẽ phân công luật sư hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư . Tại cùng một thời điểm, một luật sư không được hướng dẫn quá 3 người.

Người tập sự đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư mà mình tập sư, được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt đồng nghề nghiệp nhưng không được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa, không được ký văn bản tư vấn pháp luật.

Sau khi hoàn thành thời gian tập sự thì sẽ phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức kiểm tra, do Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư tiến hành theo quy định của luat luat su 2006.

Thứ tư, được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo Điều 17 luat luat su 2006.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiên chuẩn luật sư theo quy định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp phải xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Bộ Tư pháp.

Trong thời hạn 20 ngày, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, nếu từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó cũng có những trường hợp sẽ không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Thứ năm, gia nhập Đoàn luật sư

Theo quy định tại Điều 20 luat luat su 2006 và Khoản 11 Điều 1 luat luat su sửa đổi 2012, người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề.

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Trong thời hạn 07 ngày làm việc sẽ phải xem xét, ra quyết định về việc gia nhập đoàn luật sư; nếu thuộc trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thì từ chối bằng văn bản.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư. Không qua 20 ngày Liên đoàn luật sư Việt Nam phải cấp Thẻ luật sư cho người đủ điều kiện.

Thẻ luật sư có giá trị không thời hạn, được đổi khi luật sư chuyển Đoàn luật sư hoặc bị mất hoặc bị hỏng.

Trên đây là những chia sẻ về con đường trở thành luật sư tại Việt Nam. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ tổng đài Luật Loan Loan để được gặp các luật sư, chuyên viên tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035