LUẬT NGHỈ THAI SẢN 2018

luật nghỉ thai sản 2018

Để giúp cho những người phụ nữ, các bà mẹ có đầy đủ kiến thức về thai sản trước khi sinh con, Luật Loan Loan đã đem đến cho mọi người thông tin về luật nghỉ thai sản năm 2018 để giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chế độ thai sản, giúp cho các bà mẹ yên tâm về các chế độ mình được hưởng.

Hiểu được chức năng và những khó khăn của người làm mẹ, với tinh thần đề cao con người, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động là phụ nữ. Trong đó có quy định riêng về chế độ thai sản cho người lao động nữ khi sinh con.

Trong bài viết này Luật Loan Loan sẽ cung cấp cho mọi người những thông tin pháp lý hữu ích trong luật nghỉ thai sản 2018.

Quy định của luật nghỉ thai sản 2018 về điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản

Về điều kiện được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Theo quy định tại Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, những đối tượng sau đây được hưởng chế độ thai sản:

Lao động nữ mang thai;

Lao động nữ sinh con;

Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

Lao động đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Lưu ý:

Trường hợp lao động nữ đã đóng hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm từ đủ 03 trở lên trong thời gian 12 trước khi sinh con.

Lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hay người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi.

Về mức hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 38, 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 lao động nữ sinh con sẽ được hưởng tiền trợ cấp thai sản 1 lần và tiền chế độ thai sản, cụ thể:

Tiền trợ cấp thai sản 01 lần khi sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở (lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 là 1.490.000 đồng)

Tiền chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo đó mức hưởng chế độ thai sản như sau:

Mức hưởng =(Mbq6t x 100% x thời gian nghỉ do sinh con hoặc nuôi con nuôi) + 2 lần lương cơ sở.

Trong đó: Mbq6t: Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Ví dụ: Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc sinh con là 6.000.000 đồng/tháng, thời gia nghỉ sinh là 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

Tiền hưởng chế độ thai sản: (6 x 100% x 6)+(2 x 1.490.000) = 38.980.000 đồng

Thời gian nghỉ thai sản theo quy định luật nghỉ thai sản 2018

Thời gian nghỉ thai sản được điều chỉnh và quy định bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Theo đó tại khoản 1, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: “Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi,cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm một tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng”.

Tuy nhiên, thời gian nghỉ thai sản có thể được kéo dài thêm nếu sức khỏe của sản phụ chưa đáp ứng được công việc theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Căn cứ theo Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản quy định:

Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu đi làm mà sức khỏe sản phụ chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 đến 10 ngày, thời gian nghỉ tính cả các ngày lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần, cụ thể:

Tối đa 10 ngày áp dụng cho lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên

Tối đa 07 ngày áp dụng cho lao động nữ sinh con phải phẫu thuật

Tối đa 05 ngày áp dụng các trường hợp khác

Và đặc biệt hơn trong thời gian mang thai, khi các mẹ bầu gặp các biến chứng nguy hiểm như sẩy thai, sinh non thai chết lưu,… sẽ được xem là trường hợp đặc biệt và được hưởng chế độ ưu tiên cụ thể như sau:

Nếu sảy thai dưới 1 tháng: Mẹ được nghỉ phép 10 ngày

Nếu sảy thai từ 1-3 tháng: Mẹ được nghỉ phép 20 ngày

Nếu sảy thai từ 4-5 tháng: Mẹ được nghỉ phép 3-6 tháng

Nếu sảy thai 6 tháng: Được nghỉ phép từ 6 tháng trở lên ( trong đó bao gồm các ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần).

Điểm mới về luật nghỉ thai sản 2018

Luật Bảo hiểm xã hội bổ sung, trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì khi vợ sinh con, cha được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con.

Luật Bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực bắt đầu vào 1-1-2016 điều luât này được bổ sung rất nhiều chế độ thai sản cho người cha, người mang thai hộ và điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng thai sản linh hoạt hơn.

Chế độ thai sản cho chồng

Lao động nam đang đóng Bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con thì cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày  

Lao động nam sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh con. Và nếu khi vợ sinh con phải phẫu thuật, và con sinh con dưới 32 tuần tuổi được nghỉ 7 ngày làm việc.

Trường hợp vợ sinh đôi thì bạn sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên bạn thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà vợ phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Chế độ thai sản cho người mang thai hộ

Trước kia Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014,chưa có quy định chế độ thai sản cho người mang thai hộ nhưng bắt đầu từ 1-1-2016 khi Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực thì bạn sẽ có chính sách này bắt đầu được áp dụng.

Người mang thai hộ sẽ được hưởng chế độ thai sản về khám thai và sẩy thai hay nạo hút và thai chết lưu, hay các chế độ sinh con,…từ thời điểm mang thai cho đến thời điểm giao đứa trẻ thì cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá 6 tháng.

Trong trường hợp kể từ ngày sinh con đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì những người mang thai hộ cũng vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đầy đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Người mẹ nhờ mang thai hộ cũng được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi mới thôi nhé.

Chế độ thai sản sau sinh mà mẹ chết hoặc con chết

Thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con mà không may con chết thì được quy định là 4 tháng tính từ ngày sinh con còn nếu con dưới 2 tháng tuổi hoặc 2 tháng thì tính từ ngày con chết.

Luật bảo hiểm xã hội mới quy định thời gian hưởng thai sản là thời gian thai sản còn lại của người mẹ.

Trường hợp mà mẹ không đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì cha hay người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi con đủ 6 tháng tuổi và nếu cha, người trực tiếp nuôi không nghỉ việc thì ngoài tiền lương đó cũng còn được hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của mẹ theo quy định.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

Thời gian hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sau thai sản được quy định là từ 5-10 ngày trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc (thay vì trong 1 năm như trước đây).

Thì trường hợp người lao động mà có thời gian nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe như thế từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó bạn vẫn được tính cho năm trước.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, và phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày sẽ được quy định chung là bằng 30%số mức lương cơ sở. Còn trước đó là 25%

Đi làm trước hạn

Quy định mới về đi làm trước hạn sẽ được nâng thời gian sau khi sinh con từ đủ 60 ngày trở lên tăng lên ít nhất là 4 tháng.

Luật mới quy định người nghỉ thai sản bạn cần phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý thì bạn mới được nghỉ.

Ngoài tiền lương của những ngày làm việc đó thì lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 6 tháng.

Chế độ sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu

Trong trường hợp sẩy thai,hay nạo hút thai hoặc thai chết lưu,thì các lao động nữ được nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi, nghỉ 20 ngày Còn nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi thì bạn được nghỉ 40 ngày. còn nếu thai từ 13 tuần – 25 tuần tuổi thì nghỉ 50 ngày nếu thai của bạn từ 25 tuần tuổi trở lên.

Chế độ thai sản khi nhận con nuôi

Thời gian nghỉ thai sản khi bạn nhận con nuôi được điều chỉnhr như sau,khi con đủ 4 tháng tuổi trở lên cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

luật nghỉ thai sản 2018
luật nghỉ thai sản 2018

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Tổng đài tư vấn luật nghỉ thai sản

Tổng đài của Luật Loan Loan sẽ tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề liên quan đến chế độ thai sản như sau:

Tư vấn điều kiện và những trường hợp được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật;

Tư vấn về mức hưởng và thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con;

Tư vấn về lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con

Tư vấn về hồ sơ, thủ tục để đăng ký hưởng chế độ thai sản

Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên qua đến chế độ thai sản

Để được các chuyên viên và luật sư của chúng tôi tư vấn, giải đáp thắc mắc chế độ thai sản quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

Kết nối với tổng đài tư vấn bằng cách gọi tới sđt

Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

Kết nối với chuyên viên tư vấn và đặt câu hỏi cho chuyên viên

Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

Một số lưu ý khi gọi tới tổng đài tư vấn chế đôh thai sản

Thời gian làm việc: 8h00 – 22h00 tất cả các ngày trong tuần

Mức phí tư vấn: Luật Loan Loan không thu bất kì mức phí tư vấn nào, quý khách hàng chỉ cần thanh toán cước phí gọi điện theo quy định của nhà mạng.

Bài viết này là những nội dung về luật nghỉ thai sản 2018 theo quy định của pháp luật mà tư vấn Luật Loan Loan muốn giới thiệu đến quý khách hàng.

Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ hotline để được gặp các Luật sư, chuyên viên tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. 

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Loan Loan

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Loan Loan làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Loan Loan

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Loan Loan tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Loan Loan sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Loan Loan bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Loan Loan trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Loan Loan trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Loan Loan tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Loan Loan mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Loan Loan sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Loan Loan cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Loan Loan sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Loan Loan cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Loan Loan uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Luật Loan Loan mong rằng sẽ là người bạn đồng hành pháp lý với quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775