làm bảo hiểm thất nghiệp ở huyện

Làm bảo hiểm thất nghiệp ở huyện

Hiện nay để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động thường phải đến trung tâm việc làm của các tỉnh để làm thủ tục, gây mất nhiều thời gian và... Read more »
vợ sinh đôi chồng được nghỉ như nào

VỢ SINH ĐÔI CHỒNG ĐƯỢC NGHỈ NHƯ NÀO

Khi vợ sinh con thì chồng có được nghỉ không? Số ngày được nghỉ là bao nhiêu ngày? Số ngày được phép nghỉ có lương là bao nhiêu ngày? Số ngày được... Read more »
Ad Widget
công ty bảo hiểm thất nghiệp

CÔNG TY BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Khi người lao động nghỉ việc mà chưa có việc làm, nếu đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật thì bạn sẽ được hưởng trợ... Read more »
làm 6 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

LÀM 6 THÁNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Thời gian gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên số lượng người lao động phải nghỉ việc ngày càng tăng thông qua số lượng hồ sơ đề nghị hưởng... Read more »
bảo hiểm thất nghiệp sau 3 tháng

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP SAU 3 THÁNG

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề và tìm kiếm việc... Read more »
đóng bảo hiểm thất nghiệp 8 tháng thì được hưởng

ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 8 THÁNG THÌ ĐƯỢC HƯỞNG

Khách hàng của Luật Loan Loan hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2018 đến tháng 1/2019 tại một công ty X, sau đó tôi xin nghỉ việc. Vào... Read more »
đóng bảo hiểm 7 tháng có được hưởng thất nghiệp

ĐÓNG BẢO HIỂM 7 THÁNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THẤT NGHIỆP

Khách hàng của Luật Loan Loan hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2017 tại một công ty X, sau đó tôi xin nghỉ việc. Vào... Read more »
đóng bảo hiểm 11 tháng được hưởng thất nghiệp

ĐÓNG BẢO HIỂM 11 THÁNG ĐƯỢC HƯỞNG THẤT NGHIỆP

 Khách hàng của Luật Loan Loan hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2018 đến tháng 7/2018 tại một công ty X, sau đó tôi xin nghỉ việc. Vào... Read more »
đóng bảo hiểm 10 tháng có được hưởng thất nghiệp

ĐÓNG BẢO HIỂM 10 THÁNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THẤT NGHIỆP

 Khách hàng của Luật Loan Loan hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2017 tại một công ty X, sau đó tôi xin nghỉ việc. Vào... Read more »
luật bảo hiểm thất nghiệp 2014

LUẬT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 2014

Với nhiều lao động, tiền bảo hiểm thất nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi không có việc làm, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành như... Read more »
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775