Làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021 đăng ký thế nào? Hồ sơ gồm những gì? Quy trình làm giấy phép?

Điều kiện thực hiện và nơi nộp hồ sơ làm giấy an toàn thực phẩm ở đâu? Là những câu hỏi mà Luật Loan Loan nhận được nhiều từ doanh nghiệp và khách hàng.

Trong bài viết này Luật Loan Loan sẽ trình bày để doanh nghiệp được hiểu rõ hơn về thủ tục làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng xem qua những nội dung dưới đây nhé!

Căn cứ pháp lý làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

– Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

– Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

– Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

– Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

– Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 9 năm 2018.

An toàn vệ sinh thực phẩm là gì ?

An toàn vệ sinh thực phẩm hiểu một cách đơn giản chính là giữ cho thực phẩm luôn sạch và đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng.

Những thực phẩm đảm bảo vệ sinh cần được kiểm nghiệm và trải qua quá trình công bố sản phẩm nghiêm ngặt, có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là giấy chứng nhận doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Giấy này sẽ do Cục an toàn thực phẩm hoặc Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Y Tế xét duyệt và chứng nhận.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng phải làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm:

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm trên;

– Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp;

– Cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm trực thuộc cơ sở sản xuất có công suất thiết kế sản xuất theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 58/2014/TT-BCT.

Cơ sở không phải làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định các cơ sở không thuộc diện làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm gồm:

– Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

– Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

– Sơ chế nhỏ lẻ;

– Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

– Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

– Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

– Nhà hàng trong khách sạn;

– Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

– Kinh doanh thức ăn đường phố;

– Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm thì cơ sở được xin giấy phép an toàn thực phẩm khi có đáp ứng được các điều kiện sau đây:

– Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV Luật An toàn thực phẩm;

– Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Trình tự, thủ tục làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 36 Luật An toàn thực phẩm.

Bước 2: Nộp hồ sơ làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Các cơ sơ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp tại Sở Y tế đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến thức ăn hoặc Sở Công thương đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đăng ký xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 3: Trình tự cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

– Nếu đủ điều kiện thì quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

– Nếu từ chối cấp thì sẽ gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp sửa đổi, bổ sung. Nếu quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo mà cơ sở làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm không có phản hồi, cơ quan có thẩm quyền sẽ hủy hồ sơ, nếu muốn xin cấp tiếp thì phải nộp hồ sơ và chi phí mới.

Hồ sơ làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm gồm các tài liệu sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 155/2018/NĐ-CP;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);

– Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở;

– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

Thời hạn của Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo quy định thì Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm có thời hạn là 03 năm kể từ ngày cấp.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu muốn sử dụng tiếp thì trước 06 tháng tính từ ngày giấy chứng nhận hết hạn cần xin cấp lại theo quy định tại Điều 36 Luật an toàn thực phẩm.

Chi phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021

Căn cứ tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định chi tiết về mức phí đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm như sau:

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000 đồng;

– Lệ phí cấp giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: 150.000 đồng/sản phẩm;

– Lệ phí cấp phiếu kết quả thử nghiệm an toàn thực phẩm: 150.000 đồng/sản phẩm;

– Lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn về an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/sản phẩm;

Ngoài ra cơ sở còn cần nộp phí thẩm định cơ sở, phí thẩm xét hồ sơ, phí kiểm tra định kỳ,….được quy định rất rõ tại Thông tư này.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Bộ y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở dịch vụ thực phẩm và cơ sở chế biến thực phẩm.

Bộ công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Hậu quả khi không làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Nếu cơ sở đã đi vào hoạt động mà không làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Mức phạt từ cảnh cáo đến phạt hành chính; thậm chí đóng cửa cơ sở theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn có các hình phạt bổ sung; như tịch thu các loại giấy tờ giả, giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc các giấy tờ không hợp lệ.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu có vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính; hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường; và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Nhận thấy được tầm quan trọng làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm mỗi doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cần tự chuẩn bị cho cơ sở mình đủ điều kiện; và tiến hành việc cách làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo hoạt động kinh doanh của sơ sở được thuận lợi và phát triển.

Mức phạt đối với hành vi kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Phạt từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo lộ trình quy định của pháp luật.

Dịch vụ làm giấy an toàn vệ sinh thực phẩm tại Luật Loan Loan

Công ty Luật Loan Loan tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ làm giấy chứng nhận an toàn thực phẩm uy tín, chất lượng, chi phí tốt và đảm bảo quý khách nhận được kết quả nhanh nhất.

– Tư vấn về điều kiện cần có để cơ sở được làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Báo phí và ký kết dịch vụ pháp lý;

– Khảo sát thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh rồi đưa ra những tư vấn để quý khách chuẩn bị, sắp xếp và bổ sung những thiết sót đáp ứng được các điều kiện theo quy định để được cấp giấy chứng nhận.

– Luật Loan Loan soạn thảo hồ sơ để làm thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Đại diện quý khách nộp hồ sơ làm giấy an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi hồ sơ và thông báo, cũng như cử Luật sư, chuyên viên xuống cơ sở để tiếp đoàn kiểm tra;

– Thay mặt nhận giấy phép và bàn giao cho khách hàng khi có kết quả;

– Tư vấn và hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Mọi thông tin, vấn đề cần tư vấn liên hệ Hotline để được Luật sư giải đáp chi tiết và đầy đủ nhất về làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775