Kiểm toán năng lượng

kiểm toán năng lượng

Hằng năm, dân cư và các doanh nghiệp sử dụng các nguồn năng lượng để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất ngày càng nhiều, kéo theo đó những hệ lụy, ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường sống. Vì vậy, Sở công thương luôn có những yêu cầu từ các doanh nghiệp về việc kiểm toán năng lượng. Vậy kiểm toán năng lượng là gì, lợi ích của nó mang lại như thế nào, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Kiểm toán năng lượng là gì

Kiểm toán năng lượng là một kiểm tra, khảo sát và phân tích các dòng năng lượng cho bảo tồn năng lượng trong một tòa nhà, một quá trình, hoặc hệ thống để giảm số lượng đầu vào năng lượng vào hệ thống mà không ảnh hưởng xấu đến đầu ra. Nói một cách dễ hiểu hơn kiểm toán năng lượng là kiểm tra ,tính toán lượng điện năng tiêu thụ của một công trình, tòa nhà, nhà máy hoặc các cơ sở,quá trình nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục tiết kiệm hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ.

Các loại kiểm toán năng lượng

Kiểm toán sơ bộ (Walk Through Assessment):

L à hoạt động khảo sát thoáng qua quá trình sử dụng năng lượng của hệ thống. Kiểm toán sơ bộ giúp nhận diện và đánh giá các cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị tiêu thụ năng lượng chính trong hệ thống. hoạt động này có thể phát hiện ra ít nhất 70% các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống.

Các bước thực hiện :

 • Khảo sát lướt qua toàn bộ tất các dây chuyền công nghệ, các thiết bị cung cấp và tiêu thụ năng lượng, các phân xưởng…
 • Nhận dạng nguyên lý, quy trình công nghệ
 • Nhận dạng dòng năng lượng.
 • Nhận dạng định tính các cơ hội tiết kiệm năng lượng.
 • Nhận dạng các thiết bị, điểm cần đo lường sâu hơn sau này, các vị trí đặt thiết bị đo lường.

Nội dung kết qủa thông tin thể hiện:

 • Danh mục
 • Tên cơ hội tiết kiệm năng lượng
 • Khả năng tiết kiệm có thể (ước lượng)
 • Chi phí thực hiện khảo sát định lượng sâu hơn

Kiểm toán năng lượng tổng thể (Energy Survey and Analysis):

Là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại. Phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn (nhờ thu thập và phân tích các số liệu quá khứ và hiện tại, nhận diện cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật).

Các bước thực hiện:

 • Thu thập và phân tích số liệu quá khứ.
 • Khảo sát và kiểm tra các vị trí cần đo lường, thu thập số liệu, lấy mẫu (nếu cần).
 • Nhận dạng giải pháp.
 • Lập bảng kế hoạch thu thập số liệu tại chỗ.
 • Tiến hành thu thập số liệu tại chỗ.
 • Khảo sát thị trường để xác định mức độ sẵn có về công nghệ và giá thiết bị (nếu có).
 • Phân tích tính khả thi về kĩ thuật của các giải pháp.
 • Phân tích tính khả thi về kinh tế, chi phí/ lợi ích đầu tư của giải pháp.
 • Phân tích mức độ ưu tiên của giải pháp (theo yêu cầu của doanh nghiệp).

Nội dung kết quả thông tin thể hiện:

 • Danh mục các cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng.
 • Mức tiết kiệm tính toán của từng giải pháp
 • Mức đầu tư của từng giải pháp
 • Thời gian thu hồi vốn của từng giải pháp
 • Kiến nghị thứ tự ưu tiên của các giải pháp (nếu cần, tuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Kiểm toán năng lượng chi tiết ( Detailed Analysis of Capital Intensive Modifications):

Là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích s â u hơn về kỹ thuật, lợi ích kinh tế, tài chính…cho một vài giải pháp tiết kiệm năng lượng của hệ thống tiêu tụ năng lượng.

Các bước  thực hiện :

 • Thu thập số liệu quá khứ của đối tượng đề án (thiết bị, dây chuyền, phương án …)

 Vận hành.

Năng suất.

Tiêu thụ năng lượng…

 • Khảo sát, đo lường, thử nghiệm, theo dõi hoạt động của thiết bị đối tượng

 Tập quán vận hành.

Đo lường tại chỗ…

 • Xây dựng giải pháp

 Lập danh sách các phương án chi tiết có thể áp dụng.

 • Khảo sát, đo lường. thử nghiệm, theo dõi hoạt động của các thiết bị, đối tượng.

Tập quán vận hành.

 Đo lường tại chỗ.

Xử lí số liệu.

 • Khảo sát thị trường (nếu cần)
 • Phân tích phương án.

Lựa chọn giải pháp tốt nhất.

 • Kỹ thuật.
 • Đầu tư.
 • Thi công.
 • Tính toán chi phí đầu tư.

Phân tích lợi ích tài chính

 Nhận dạng và phân tích các nguồn vốn…

Nội dung kết qủa thông tin thể hiện:

 • Thông tin chi tiết các giải pháp tiết kiệm năng lượng được sử dụng.

Giải pháp quản lý

Giải pháp công nghệ,

Thiết bị sử dụng, giá thành…

 • Thông tin chi tiết các giải pháp tài chính:

 Mức đầu tư,

Thời gian thu hồi vốn,

Nguồn tài chính, lợi ích/chi phí sử dụng vốn

Yêu cầu kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được quy định ra sao?

Các yêu cầu kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được quy định tại Điều 34 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010, cụ thể:

 1. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng bằng hình thức tự kiểm toán hoặc thuê tổ chức kiểm toán năng lượng thực hiện.
 2. Tổ chức kiểm toán năng lượng phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Là pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng;

– Có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng.

 1. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tự thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng khi có đủ các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này.

Cách kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 21/2011/NĐ-CP thì nội dung kiểm toán năng lượng bao gồm:

– Khảo sát, đo lường, thu thập số liệu về tình hình sử dụng năng lượng của cơ sở.

– Phân tích, tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng.

– Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

– Để xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

– Phân tích hiệu quả đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 13 Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng thì quy trình thực hiện kiểm toán như sau:

Cơ sở có trách nhiệm 3 năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc. Các bước thực hiện kiểm toán năng lượng và nội dung Báo cáo kiểm toán năng lượng của cơ sở quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Kết quả kiểm toán năng lượng là báo cáo kiểm toán năng lượng, bao gồm số liệu khảo sát, đo lường, thu thập số liệu về tình hình sử dụng năng lượng của cơ sở, phân tích, tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng, đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng, phân tích hiệu quả đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất để cơ sở lựa chọn triển khai áp dụng.

Trong thời hạn 30 ngày sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng, cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng bằng văn bản đến Sở Công Thương sở tại.

kiểm toán năng lượng
kiểm toán năng lượng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được báo cáo kiểm toán năng lượng, Sở Công Thương có trách nhiệm tiếp nhận, thông qua hoặc có ý kiến góp ý, yêu cầu hiệu chỉnh, bổ sung theo nội dung quy định tại Phụ lục 4 Thông tư này. Cơ sở có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo kiểm toán năng lượng và gửi lại băng văn bản cho Sở Công Thương trong thời hạn 60 ngày sau khi nhận được ý kiến góp ý, yêu cầu hiệu chỉnh, bổ sung của Sở Công Thương.

Đối với các cơ sở mới có tên trong danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian một năm kể từ ngày ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở có trách nhiệm hoàn thành lập báo cáo kiểm toán năng lượng và gửi về Sở Công Thương.

Chu kỳ kiểm toán năng lượng là bao nhiêu?

Theo khoản 1 Điều 33 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 quy định về trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm như sau:

 1. Ngoài việc thực hiện các quy định tại Luật này đối với lĩnh vực hoạt động có liên quan, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm còn có trách nhiệm:

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

– Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

– Chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại Điều 35 của Luật này;

– Ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc ;

– Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.

Dựa vào quy định của pháp luật, đơn vị bạn sẽ không cần phải tiến hành kiểm toán năng lượng lại cho chu kỳ 2019 – 2020.

Mục tiêu kiểm toán năng lượng

Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng hiện tại Nhà máy/toà nhà;

Nhận dạng và phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm tuân thủ yêu cầu pháp lý và giảm chi phí, gồm:

Khảo sát chi tiết từng khu vực tiềm năng và nhận dạng các cơ hội TKNL

Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật

Phân tích chi phí và lợi ích

Xây dựng phương án/ kế hoạch thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

Lập báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết, theo quy định của Thông tư 25/2020/TT-BCT,

Hỗ trợ lập kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch 1 năm và 5 năm về sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả gửi cho Sở Công Thương theo Luật định.

Hỗ trợ các biểu mẫu áp dụng mô hình quản lý năng lượng cho cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật định

Lợi ích của Kiểm toán Năng lượng:

– Nắm rõ hiện trạng sử dụng năng lượng, đánh giá hệ thống quản lý và tiêu thụ năng lượng, xác định những khu vực sử dụng năng lượng chưa hợp lý;

– Có cơ sở đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng tổng thể cho doanh nghiệp và dự toán chi phí cho tương lai;

– Giảm chi phí vận hành thông qua thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

– Tuân thủ theo “Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” có hiệu lực từ ngày 01/01/2011;

– Bảo tồn nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và tạo hình ảnh “doanh nghiệp xanh” thân thiện với môi trường.

Trên đây là các quy định về kiểm toán năng lượng. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu vềkiểm toán năng lượng và những vấn đề  pháp lý liên quan, hãy liên hệ luật rong ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775