KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

khởi kiện tranh chấp đất đai

Ngày nay, tranh chấp đất đai ngày càng phổ biến, phức tạp. Tuy nhiên lại có rất ít người hiểu biết về pháp luật đất đai nên không biết thực hiện thủ tục để đưa ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bên cạnh đó, cũng có trường hợp người dân không biết mình bị thiệt hại về quyền lợi. 

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Về cơ bản tranh chấp đất đai được chia thành ba dạng như sau:

Tranh chấp về quyền sử dụng đất

Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất

Tranh chấp về mục đích sử dụng đất

Dù theo trình tự tố tụng tại Tòa án hay trình tự giải quyết tại cơ quan hành chính thì thủ tục hòa giải tại UBND xã vẫn là bắt buộc.

Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 còn có quy định khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở, nếu không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khởi kiện tranh chấp đất đai

Theo quy định tại Điều 203 Luật đất đai 2013 thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc kiện tranh chấp đất đai tùy thuộc vào tình trạng pháp lý của vụ việc tranh chấp đất.

Nếu một trong các đương sự có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật thì cơ quan giải quyết tranh chấp là Tòa án nhân dân nơi có đất;

Nếu các đương sự không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì có thể lựa chọn một trong hai cơ quan để giải quyết tranh chấp: UBND hoặc Tòa án nhân dân.

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai

Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp nhà đất

Thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết đất tranh chấp bao gồm:

Trường hợp giải quyết tại Tòa án

Đơn khởi kiện; Biên bản hòa giải;

Chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện; Văn bản xác minh nơi cư trú của bị đơn; Các giấy tờ nhân thân của người khởi kiện…

Trường hợp giải quyết tại UBND

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai; các giấy tờ chứng mình nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; Các giấy tờ tùy thân…

Các nội dung chính trong đơn khởi kiện tranh chấp đất đai:

Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 xác định các nội dung chính trong đơn khởi kiện bao gồm:

Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện.

Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)

Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện

Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

khởi kiện tranh chấp đất đai
khởi kiện tranh chấp đất đai

Đơn khởi kiện thực hiện theo mẫu số 01 Nghị quyết  05/2012/NQ-HĐTP về hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm của Bộ luật Tố tụng dân sự”.

Hướng dẫn sử đụng mẫu số 01:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày tháng năm…)

(2) Ghi tên Tòa an có thẩm quyền giải quyết vụ án, nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thỉ cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tinh, thành phố trực thuộc Trung ương nào (vi dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B, nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thi ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tinh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên, nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thi ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cả nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trù (vi dụ: Nguyễn Văn A, trù tại thân B, xã C, huyện M, tinh H):

nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thi ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7) và (9) Ghị tương tự như hướng dẫn tại điểm (3)

(6), (8) và (10) Ghi tướng tự như hướng dẫn tại điểm (4)

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xa, huyện, tình)

nếu là nơi làm việc, thi ghi địa chi nơi người đó làm việc (vi dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, tru sà làm việc tại số. phố.. quận.. TP Hà Nội),

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gi và phải đánh số thứ tự (ví dụ các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bàn sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,.) (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Tòa an biết khi xây ra tranh chấp một trong các đương sự đ đi nước ngoài chữa bệnh…)

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó, nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục hòa giải tại cơ sở

Căn cứ pháp lý: điều 88 Nghị định 43/202014/NĐ-CP

Theo quy định pháp luật thì khi các bên có tranh chấp về đất đai thì Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải với nhau.

Nếu không tự hòa giải tranh chấp đất đai được thì các bên sẽ giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

Đây là một thủ tục bắt buộc khi giải quyết tranh chấp đất đai (giải quyết tranh chấp đất đai cấp xã), cụ thể như sau:

1. Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;

b) Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.

Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

c) Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật

Khi các bên tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì căn cứ theo Điều 203 Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai như sau:

“1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

4. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp.

Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.”

Dịch vụ luật sư tư vấn đất đai – giải quyết đất tranh chấp

Luật Loan Loan chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp nhà đất như sau:

Tư vấn soạn thảo tài liệu giải quyết tranh chấp đất đai;

Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp đất;

Tham gia cùng khách hàng thương lượng, hòa giải tranh chấp nhà đất;

Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

Tham gia tố tụng hoặc tham gia khiếu kiện hành chính trong quá trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất.

Khách hàng có thể lựa chọn những dịch vụ được liệt kê ở trên.

Trường hợp khách hàng mong muốn hỗ trợ toàn bộ thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai (cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ra phán quyết cuối cùng giải quyết tranh chấp), các Luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau:

Phân tích vụ việc và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp đất đai:

Sau khi khi tiếp nhận vụ việc, luật sư được chỉ định của chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ vụ việc, phân tích nội dung, các khía cạnh pháp lý của tranh chấp và yêu cầu của khách hàng để đưa ra những phương án giải quyết hợp lý nhất:

Dựa vào tình trạng thực tế để khởi kiện tranh chấp (chủ thể đang chiếm hữu, hiện trạng tranh chấp,…)

Tình trạng pháp lý của nhà đất tranh chấp (có hay không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất? nguồn gốc đất như nào, các văn bản của cơ quan có thẩm quyền trả lười về vấn đề này ra sao???); các chứng cứ mà các bên đang có.

Những quy định của pháp luật có liên quan; Những vấn đề khác.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin trên, chúng tôi sẽ phân tích và tư vấn khách hàng hướng giải quyết vụ việc.

Thương lượng, hòa giải và chuẩn bị hồ sơ nếu khởi kiện tranh chấp đất đai:

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu xét thấy các bên có thiện chí, chúng tôi sẽ thương lượng, hòa giải để đạt được thỏa thuận tối ưu nhất cho khách hàng nhằm tránh những chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp không thể thương lượng hòa giải, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ cần thiết để đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tranh chấp đất đai

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, chúng tôi sẽ đại diện khách hàng nộp hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ đảm bảo hồ sơ được chấp nhận và theo dõi việc xử lý hồ sơ, chuẩn bị tham gia phiên tòa giải quyết tranh chấp.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai với nhiều ưu điểm là uy tín, hiệu quả với chi phí hợp lý.

Mong muốn rằng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai của chúng tôi sẽ giải đáp – hỗ trợ pháp lý cho quý khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Luật Loan Loan luôn cố gắng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ để đảm bảo an toàn pháp lý, đem đến sự hài lòng cho quý khách hàng.

Để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật mọi thắc mắc, vấn đề của bạn sẽ được tư vấn, giải đáp một cách hiệu quả.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775