iso ts 22000

iso ts 22000

Thực tế cho thấy thực phẩm không an toàn là nguyên nhân gây ra hơn 200 bệnh khác nhau. Chính vì thế, ngày này các vấn đề về an toàn thực phẩm được coi trọng hơn bao giờ hết.

Trong đó, nhiều doanh nghiệp tìm đến một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm chống lại các mối nguy tiềm ẩn và rủi ro dẫn đến ô nhiễm.

Tất cả các nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều có trách nhiệm quản lý sự an toàn của sản phẩm thực phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng. Đó là lý do tại sao iso ts 22000 tồn tại.

Vậy tiêu chuẩn iso ts 22000 là gì? iso ts 22000 mang đến những lợi ích gì khi các doanh nghiệp áp dụng vào quá trình sản xuất sản phẩm của mình?

Bài viết dưới đây Luật Loan Loan sẽ giới thiệu đến quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn iso ts 22000

Một số hiểu biết cơ bản khi tìm hiểu về iso ts 22000

Khái niệm iso ts 22000

Tiêu chuẩn iso ts 22000 là một loại tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, được xây dựng và phát triển dựa trên trí tuệ tập thể của tiểu ban kỹ thuật ISO/TC 34/SC 17 (thuộc tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO chuyên nghiên cứu chủ đề về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm).

Iso ts 22000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nó chỉ ra cách một doanh nghiệp (tổ chức) có thể chứng minh được khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm, đảm bảo rằng thực phẩm an toàn cho con người.

Tiêu chuẩn iso ts 22000 là nguyên tắc cốt lõi và khuôn khổ cho các HTQL ATTP (hệ thống quản lý an toàn thực phẩm) và đưa ra các yêu cầu HTQL ATTP cụ thể cho các tổ chức trong suốt chuỗi thực phẩm.

Các hướng dẫn khác liên quan đến an toàn thực phẩm, các quy định kỹ thuật và/hoặc yêu cầu cụ thể đối với các lĩnh vực thực phẩm có thể được sử dụng cùng với khuôn khổ này.

Iso ts 22000 có tên gọi đầy đủ là food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

Iso ts 22000:2018 là phiên bản hiện hành mới nhất chính thức thay thế ISO 22000:2005 (phiên bản cũ trước đó chính thức hết hiệu lực).

Chứng nhận iso ts 22000 là gì?

Theo TCVN ISO/IEC 17000: 2005: “Chứng nhận là Xác nhận sự phù hợp của bên thứ ba đối với các sản phẩm, quá trình, hệ thống hoặc chuyên gia”

Vậy chứng nhận iso ts 22000 là gì?

Chứng nhận iso ts 22000 hay còn được gọi là chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là việc xác nhận sự phù hợp của tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận iso ts 22000 là gì?

Giấy chứng nhận iso ts 22000 là kết quả của việc tổ chức chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp đáp ứng phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn iso ts 22000.

Giấy chứng nhận iso ts 22000 được cấp dưới dạng văn bản thể hiện rõ các thông tin sau:

Logo tổ chức chứng nhận.

Mã số chứng nhận – FSMS.

Tên giấy chứng nhận, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Tên công ty được chứng nhận.

Tên tiêu chuẩn đánh giá xác nhận phù hợp.

Phạm vi chứng nhận.

Ngày chứng nhận.

Ngày hết hạn.

Quyết định chứng nhận.

Dấu chứng nhận iso ts 22000.

Mã truy xuất chứng chỉ.

Dấu IAF.

Dấu BOA.

Dấu đỏ của tổ chức chứng nhận.

Địa chỉ, thông tin liên lạc với tổ chức chứng nhận.

Lợi ích từ chứng nhận iso ts 22000:2018?

Đạt chứng nhận iso ts 22000:2018 không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp bạn nó còn mang lại lợi ích cho toàn xã hội cụ thể với:

Doanh nghiệp

Thể hiện cam kết liên tục của bạn về an toàn thực phẩm.

Chứng minh tính toàn vẹn của bạn với thị trường.

Nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào thương hiệu của bạn,

Lợi thế cạnh tranh Chứng nhận theo một trong những tiêu chuẩn hàng đầu trong lĩnh vực của bạn, chẳng hạn như iso ts 22000 giúp bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh.

Cải tiến liên tục Cải thiện thông tin liên lạc và các quy trình về an toàn thực phẩm trong toàn tổ chức của bạn và thúc đẩy tối ưu hóa liên tục trong chuỗi cung ứng của bạn.

Cơ hội kinh doanh mới: Chứng nhận an toàn thực phẩm mở ra cánh cửa hợp tác mới với nhiều tổ chức yêu cầu chứng nhận iso ts 22000.

Niềm tin của khách hàng: Bảo vệ thương hiệu của bạn và giành được sự tin tưởng của khách hàng bằng cách chứng minh tính toàn vẹn của các chương trình sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng.

Sự tham gia của người lao động iso ts 22000 tập trung mới vào sự tham gia của nhân viên, điều này có ý nghĩa quan trọng khi thúc đẩy văn hóa an toàn thực phẩm trong toàn tổ chức của bạn.

Giảm thời gian và chi phí: Phụ lục SL giới thiệu một cách tiếp cận tích hợp để quản lý nhiều hệ thống quản lý, cho phép bạn coi tất cả các hệ thống như một thực thể duy nhất.

Ngành công nghiệp

Tất cả những người chơi trong chuỗi cung ứng thực phẩm, dù là nông dân, nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ, có thể hưởng lợi từ hướng dẫn và thực hành tốt nhất có trong tiêu chuẩn ISO, bao gồm từ thu hoạch thực phẩm đến đóng gói sản phẩm.

iso ts 22000
iso ts 22000

Ngoài ra, các tiêu chuẩn được thống nhất quốc tế giúp thực phẩm nhà sản xuất đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định.

Người tiêu dùng

Tiêu chuẩn ISO giải quyết các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng như an toàn thực phẩm, dinh dưỡng ghi nhãn, vệ sinh, phụ gia thực phẩm và hơn thế nữa.

Họ mang đến cho người tiêu dùng sự an tâm rằng đi kèm với việc biết thực phẩm họ tiêu thụ đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an toàn và chất lượng và chứa những gì nó nói trên hộp thiếc.

Cơ quan quản lý

Các cơ quan quản lý có thể dựa vào các phương pháp kiểm tra thông lệ tốt nhất và thuật ngữ hài hòa liên tục được xem xét và được cải thiện, làm cơ sở kỹ thuật đối với quy định và chính sách quản lý an toàn thực phẩm.

Quy trình áp dụng iso ts 22000 vào doanh nghiệp

TCVN iso ts 22000:2018 yêu cầu sử dụng cách tiếp cận theo quá trình một cách hệ thống và linh hoạt để xây dựng, lập tài liệu, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS).

Điều này đạt được thông qua việc hoạch định, điều phối, thực hiện, kiểm tra xác nhận và cập nhật các hoạt động một cách hiệu lực và thông qua các hành động thích hợp khi có sự không phù hợp.

FSMS được xây dựng và thực hiện thông qua cách tiếp cận Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động (PDCA) như sau:

Hoạch định các bước; từ việc thiết lập các PRP (chương trình tiên quyết), phân tích mối nguy và kế hoạch điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và/hoặc bằng biện pháp tương tự đối với OPRP như một kế hoạch OPRP (là một tài liệu được kiểm soát mô tả cách quản lý và kiểm soát mối nguy về an toàn thực phẩm bằng OPRP).

Thông qua việc thực hiện phân tích mối nguy và xác nhận giá trị sử dụng của các biện pháp kiểm soát được chọn để thiết lập các quy trình kiểm tra xác nhận và xây dựng hệ thống để truy xuất nguồn gốc.

Thực hiện việc theo dõi, khắc phục, hành động khắc phục và xử lý các sản phẩm không an toàn (các hoạt động hàng ngày);

Kiểm tra xác nhận PRP, biện pháp kiểm soát và việc thực hiện hệ thống;

Cải tiến bằng cách xem xét kết quả thực hiện của toàn bộ hệ thống (xem xét của lãnh đạo), cập nhật hệ thống và/hoặc nâng cao hiệu lực của hệ thống.

Việc duy trì và cải tiến hệ thống được đề cập thông qua nhiều chu trình hoạch định, xác nhận giá trị sử dụng, theo dõi, kiểm tra xác nhận và cập nhật.

Trong một hệ thống vận hành, có thể bắt đầu các thay đổi ở giai đoạn bất kỳ của các giai đoạn này.

Trình tự đánh giá chứng nhận iso ts 22000

Quá trình đánh giá chứng nhận iso ts 22000 được diễn ra như sau:

Bước 1: Khách hàng đăng ký chứng nhận iso ts 22000

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá

Tổ chức chứng nhận lên kế hoạch đánh giá giai đoạn 1 và gửi cho doanh nghiệp

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Mục tiêu của đánh giá giai đoạn 1 là đưa ra trọng tâm cho việc hoạch định đánh giá giai đoạn 2 bằng việc có được sự thông hiểu về FSMS của tổ chức và tình trạng sẵn sàng của tổ chức cho cho giai đoạn 2, bằng cách xem xét mức độ mà:

Tổ chức đã nhận biết các PRP thích hợp với hoạt động (ví dụ các yêu cầu luật định, chế định, yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu của chương trình nhận),

FSMS bao gồm đầy đủ các quá trình và phương pháp thích hợp để nhận biết và đánh giá các mối nguy về an toàn thực phẩm của tổ chức, sự lựa chọn và phân loại sau đó các biện pháp kiểm soát (sự kết hợp các biện pháp kiểm soát)

Luật về an toàn thực phẩm liên quan được thực thi.

FSMS được thiết kế để đạt được chính sách an toàn thực phẩm của tổ chức.

Chương trình thực hiện FSMS chứng minh sự tiến tới đánh giá (giai đoạn 2).

Việc xác nhận giá trị sử dụng của các biện pháp kiểm soát, kiểm tra xác nhận các hoạt động và chương trình cải tiến phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn về FSMS,

Có các tài liệu và sự sắp đặt của FSMS cho việc trao đổi thông tin nội bộ và với với các nhà cung ứng, khách hàng cũng như các bên quan tâm, và có mọi tài liệu bổ sung cần được xem xét và/hoặc thông tin cần chuẩn bị trước.

Tính khả dụng của các giấy phép liên quan phải được kiểm tra khi thu thập thông tin liên quan đến sự tuân thủ với các khía cạnh quản lý.

Khách hàng phải được thông báo rằng kết quả của giai đoạn 1 có thể dẫn tới việc hoãn hoặc hủy bỏ đánh giá giai đoạn 2.

Lên kế hoạch đánh giá giai đoạn 2 gửi cho doanh nghiệp

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2 tổ chức chứng nhận phải đảm bảo thiết lập kế hoạch đánh giá trước mỗi cuộc đánh giá được nhận biết trong chương trình đánh giá để tạo cơ sở cho thỏa thuận liên quan đến việc tiến hành và lập lịch trình cho các hoạt động đánh giá.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp dấu chứng nhận iso ts 22000:2018 (hiệu lực 3 năm)

Bước 7: Đánh giá và giám sát định kì

Đánh giá giám sát là đánh giá tại hiện trường, nhưng không nhất thiết là đánh giá toàn bộ hệ thống và phải được hoạch định cùng với các hoạt động giám sát khác sao cho tổ chức chứng nhận có thể duy trì sự tin cậy rằng hệ thống quản lý của khách hàng được chứng nhận luôn thỏa mãn các yêu cầu giữa các lần đánh giá chứng nhận lại.

Từng lần giám sát theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý liên quan phải bao gồm:

Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo;

Xem xét các hành động được thực hiện đối với sự không phù hợp được xác định trong lần đánh giá trước đó;

Xử lý khiếu nại;

Hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đạt được các mục tiêu của khách hàng được chứng nhận và kết quả dự kiến của (các) hệ thống quản lý tương ứng;

Sự tiến triển của các hoạt động được hoạch định để cải tiến liên tục;

Kiểm soát liên tục hoạt động;

Xem xét các thay đổi bất kỳ;

Sử dụng dấu và/hoặc mọi viện dẫn khác tới chứng nhận.

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại (hai tháng trước khi hết hiệu lực)

Như vậy, thông qua bài viết về iso ts 22000, Luật Loan Loan đã cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin về vấn đề này.

Nếu doanh nghiệp muốn áp dụng chứng nhận iso ts 22000 vào đơn vị có hiệu quả thì cách nhanh nhất là sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận iso ts 22000 của chúng tôi.

Luật Loan Loan cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô hiện trạng của doanh nghiệp.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Loan Loan

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Loan Loan làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Loan Loan

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Loan Loan tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Loan Loan sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Loan Loan bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Loan Loan trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Loan Loan trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Loan Loan tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Loan Loan mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Loan Loan sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Loan Loan cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Loan Loan sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Loan Loan cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Loan Loan uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Quý khách vui lòng liên hệ với hotline chúng tôi để được nhận tư vấn, báo giá về chi phí cũng như quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận iso ts 22000 nhanh nhất và chính xác nhất.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775