Iso 9000 là gì

iso 9000 là gì

ISO 9000 (International Organization for Standardization 9000) là bộ tiêu chuẩn quốc tế đề ra năm 1987 về quản lý chất lượng. Tiêu chí chính trong ISO 9000 chính là ISO 9001:2015 cùng các tiêu chí quản lý chất lượng bổ trợ như : ISO 19011:2011, ISO 9000:2015, ISO/TS 9002:2016, ISO 9004:2018. Để hiểu rõ hơn về iso 9000 là gì, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây.

ISO 9000 là gì?

ISO 9000 được định nghĩa là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng được phát triển nhằm giúp các công ty tài liệu hóa một cách hiệu quả các yếu tố của hệ thống chất lượng cần thiết để duy trì một hệ thống chất lượng hiệu quả. Chúng không dành riêng cho bất kỳ ngành nào và có thể được áp dụng cho các tổ chức ở mọi quy mô.

ISO 9000 có thể giúp một công ty làm hài lòng khách hàng của mình, đáp ứng các yêu cầu quy định và đạt được sự cải tiến liên tục. Nó phải được coi là bước đầu tiên hoặc mức cơ sở của hệ thống chất lượng.

Mục đích của Tiêu chuẩn ISO 9000 là gì?

Mục đích chính của tiêu chuẩn ISO 9000 là cung cấp một khuôn khổ được kiểm tra theo thời gian để giúp các công ty thiết lập và tuân theo một cách tiếp cận có hệ thống để quản lý các quy trình của tổ chức nhằm tạo ra chất lượng nhất quán.

Trước khi bạn bắt đầu triển khai hệ thống quản lý chất lượng của mình, hãy mua một bản sao Tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 9001. Đọc cả hai và làm quen với ngôn ngữ và khái niệm của chúng. Mặc dù nó được viết bằng ngôn ngữ trang trọng, dày đặc, các tiêu đề điều khoản trong ISO 9001: 2015 khá dễ hiểu.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm những tiêu chuẩn nào?

ISO 9000 đưa ra các phương pháp thực hành tốt nhất, hướng dẫn và từ vựng tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000, hay họ tiêu chuẩn, ban đầu được xuất bản vào năm 1987, bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế . Đầu tiên chúng nổi tiếng ở châu Âu, và sau đó lan sang Mỹ vào những năm 1990. Khi quan điểm của thế giới về đảm bảo chất lượng đã phát triển, các tiêu chuẩn này đã được sửa đổi vào năm 2000 và 2008.

Ngày nay, quản lý chất lượng được hiểu là các quá trình cần được quản lý phù hợp, cả về mặt kỹ thuật và nguồn nhân lực. Các phiên bản hiện tại của ISO 9000 và ISO 9001 đã được xuất bản vào tháng 9 năm 2015.

Các cá nhân và tổ chức không thể được chứng nhận theo ISO 9000 — nó chỉ đơn giản là đưa ra các nguyên tắc cơ bản và từ vựng về hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong họ ISO 9000 mà các tổ chức có thể chứng nhận, đây là một quá trình kéo dài hơn một năm và yêu cầu tài liệu quan trọng để chứng minh sự phù hợp

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn sau:

  • ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu
  • ISO 9000:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
  • ISO 9004:2018: Quản lý chất lượng – Chất lượng của một tổ chức – Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững
  • ISO 19011:2018: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý 

ISO 9000 Liên quan đến ISO 9001 như thế nào?

ISO 9000 là một bộ, hay họ, các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, trong khi  ISO 9001 là một tiêu chuẩn trong họ ISO 9000. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cũng chứa một tiêu chuẩn riêng có tên là ISO 9000. Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc cơ bản và từ vựng về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) .

ISO 9000 giải thích các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng trong khi ISO 9001 xác định các yêu cầu mà một tổ chức phải đáp ứng để đạt được chứng nhận.

ISO 9000 bao gồm các định nghĩa và thuật ngữ khác nhau không thể thiếu để phát triển sự hiểu biết đúng đắn về các khái niệm quản lý chất lượng được sử dụng bởi ISO 9001.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9000

  • ISO 9000:1987 – Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng – Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng
  • ISO 9000:2000 – Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở và từ vựng
  • ISO 9000:2005 – Hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở và từ vựng
  • ISO 9000:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9000:2015 

ISO 9000 là bản đồ dẫn đường cho toàn bộ chuỗi. ISO 9004 giúp xây dựng một hệ thống chất lượng có thể phù hợp với một tình huống cụ thể. Nó cung cấp các hướng dẫn để giải thích các yếu tố được yêu cầu trong ISO 9001, ISO 9002 hoặc ISO 9003 Nội dung tiêu chuẩn iso 9000 gồm:

Phạm vi áp dụng

Các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý chất lượng

Các nguyên tắc quản lý chất lượng

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sử dụng các khái niệm và nguyên tắc cơ bản

Thuật ngữ và định nghĩa

Thuật ngữ liên quan đến con người

Thuật ngữ liên quan đến tổ chức

Thuật ngữ liên quan đến hoạt động

Thuật ngữ liên quan đến quá trình

Thuật ngữ liên quan đến hệ thống

Thuật ngữ liên quan đến yêu cầu

Thuật ngữ liên quan đến kết quả

Thuật ngữ liên quan đến dữ liệu, thông tin và tài liệu

Thuật ngữ liên quan đến khách hàng

Thuật ngữ liên quan đến đặc tính

Thuật ngữ liên quan đến hành động 

Thuật ngữ liên quan đến đánh giá

Các nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 9000

Các nguyên tắc của ISO 9000 là không thể thiếu đối với hầu hết mọi doanh nghiệp. Chúng bao gồm:

Khách hàng trọng điểm

– Hiểu nhu cầu của khách hàng hiện tại và tương lai

– Điều chỉnh các mục tiêu của tổ chức với nhu cầu và mong đợi của khách hàng

– Đáp ứng yêu cầu của khách hàng

– Đo lường sự hài lòng của khách hàng

– Quản lý các mối quan hệ khách hàng

– Hướng đến mục tiêu vượt quá mong đợi của khách hàng

– Tìm hiểu thêm về trải nghiệm  khách hàng và sự hài lòng của khách hàng

Khả năng lãnh đạo

– Thiết lập tầm nhìn và định hướng cho tổ chức

– Đặt mục tiêu thách thức

– Mô hình hóa các giá trị tổ chức

– Thiết lập niềm tin

– Trang bị và trao quyền cho nhân viên

– Ghi nhận những đóng góp của nhân viên

– Tìm hiểu thêm về khả năng lãnh đạo

iso 9000 là gì
iso 9000 là gì

Sự tham gia của mọi người

– Đảm bảo rằng khả năng của mọi người được sử dụng và đánh giá cao

– Làm cho mọi người có trách nhiệm

– Cho phép tham gia vào cải tiến liên tục

– Đánh giá hiệu suất cá nhân

– Cho phép học tập và chia sẻ kiến ​​thức

– Cho phép thảo luận mở về các vấn đề và ràng buộc

– Tìm hiểu thêm về sự tham gia của nhân viên

Phương pháp tiếp cận quy trình

– Quản lý các hoạt động dưới dạng quy trình

– Đo lường khả năng của các hoạt động

– Xác định mối liên hệ giữa các hoạt động

– Ưu tiên các cơ hội cải tiến

– Triển khai các nguồn lực một cách hiệu quả

– Tìm hiểu thêm về chế độ xem quy trình làm việc  và xem các công cụ phân tích quy trình

Sự cải tiến

– Cải thiện hiệu suất và năng lực của tổ chức

– Điều chỉnh các hoạt động cải tiến

– Trao quyền cho mọi người cải tiến

– Đo lường sự cải thiện một cách nhất quán

– Tôn vinh những cải tiến

– Tìm hiểu thêm về các cách tiếp cận để cải tiến liên tục

Ra quyết định dựa trên bằng chứng

– Đảm bảo khả năng truy cập của dữ liệu chính xác và đáng tin cậy

– Sử dụng các phương pháp thích hợp để phân tích dữ liệu

– Đưa ra quyết định dựa trên phân tích

– Cân bằng giữa phân tích dữ liệu với kinh nghiệm thực tế

– Xem các công cụ để ra quyết định

Quản lý mối quan hệ

– Xác định và lựa chọn nhà cung cấp để quản lý chi phí, tối ưu hóa nguồn lực và tạo ra giá trị

– Thiết lập các mối quan hệ cả ngắn hạn và dài hạn

– Chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn, tài nguyên, thông tin và kế hoạch với các đối tác

– Hợp tác trong các hoạt động cải tiến và phát triển

– Ghi nhận thành công của nhà cung cấp

– Tìm hiểu thêm về chất lượng của nhà cung cấp  và xem các tài nguyên liên – quan đến quản lý chuỗi cung ứng

Các nguyên tắc này không phải là các yếu tố mà một tổ chức có thể được đánh giá hoặc chứng nhận trực tiếp nhưng ảnh hưởng của chúng sẽ tác động đến việc thực hiện các yêu cầu.

5 lợi ích khi doanh nghiệp được sự chứng nhận ISO 9001:2015

Khi mới thành lập doanh nghiệp phần lớn chủ doanh nghiệp thắc mắc những câu hỏi như: Lợi ích tham gia chứng nhận ISO 9001:2015 ?. Tham gia ISO ISO 9001:2015 có lợi ích gì? Có nên tham gia chứng nhận ISO 9001 hay không? . Có vô vàn các câu hỏi liên quan đến việc tìm hiểu về  ISO. Thật ra khi tham gia các tiêu chuẩn ISO thì doanh nghiệp sẽ có cả trăm ngàn cái lợi tuy nhiên điểm những cái lợi chính thì Viện ESC – An Toàn Lao Động xin liệt kê như sau:

Giữ khách hàng cũ và tăng thêm đối tác mới.

Khi doanh nghiệp của bạn đạt được chứng chỉ ISO thì ngoài việc đạt được văn hóa doanh nghiệp.  Tiêu chuẩn ISO còn giúp bạn còn nâng cao được chất lượng sản phẩm, kỹ năng cung ứng sản phẩm .Do đó khách hàng đang cộng tác với bạn cũng được thừa hưởng những thành quả mà bạn đem lại. Cung cách phục vụ của bạn ngày một chuyên nghiệp hoàn thiện hơn đây là một trong những lý do để  việc kết hợp  giữa đối tác và bạn được lâu dài hơn. Chất lượng sản phẩm được nâng cao hơn  và có tư cách pháp nhân hơn. Sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế đề ra nên việc thu hút khách hàng cũng như đối tác sẽ ngày một nhiều hơn. Do đó khi đạt được chứng chỉ ISO 9001:2015 bạn đã tự nâng cao được giá trị của doanh nghiệp.

Tăng doanh thu cho doanh nghiệp

Giá trị doanh nghiệp của bạn được nâng cao khi được đánh giá chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các đối tác kết hợp với bạn sẽ nhiều hơn, mở rộng cơ hội kinh doanh và tăng vốn đầu tư cho doanh nghiệp bạn. Không một doanh nghiệp nào muốn kết hợp với những doanh nghiệp có chất lượng kém và hoạt động khập khiễng. Nên việc tham gia chuẩn ISO là việc cần thiết và nên làm càng sớm càng tốt.

Cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao năng lực làm việc của cán bộ công nhân viên

Khi đạt được chứng nhận ISO, các công việc sẽ  hoạt động chuyên nghiệp và kiểm soát các hoạt động đó theo theo quy trình chuẩn hóa. Sự phân định rõ ràng các công việc, người tham gia, trách nhiệm của người tham gia với công việc được giao như thế nào …sẽ hạn chế được sự chồng chéo, các thủ tục không cần thiết. Giúp doanh nghiệp nâng cao được chất lượng sản phẩm cũng như kỹ năng lao động của cán bộ công nhân viên. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề.

Môi trường làm việc được cải thiện tốt hơn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO

Mỗi người mỗi việc theo chuyên môn, không chồng chéo do đó khi làm việc các nhân viên sẽ thấy thoải mái hơn cũng như hứng thú với công việc theo trình độ của mình. Từ đó công việc được thực hiện thuận lợi đoàn kết. Đây là tiền đề để vận hành doanh nghiệp tốt cũng như giúp thu nhập của cán bộ công nhân viên được cao hơn.

Giảm sự lãng phí và sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm

Áp dụng tiêu chuẩn ISO vào trong sản xuất sẽ giảm thiểu được các sai lệch từ đó giảm thiểu được sự lãng phí phát sinh không kiểm soát. Nếu một doanh nghiệp hoạt động không nhất quán từ khâu nhân sự cho đến quy trình sản xuất thì doanh nghiệp đó sẽ mắc rất nhiều các lỗi sai khi vận hành. Các thủ tục thừa không cần thiết gây lãng phí thời gian. Do đó khi áp dụng quy trình ISO thì sản phẩm được kiểm soát theo chuẩn, nhân viên được đào tạo văn hóa doanh nghiệp, nâng cao năng lực làm việc. Sản phẩm chất lượng đưa ra môi trường sẽ làm khách hàng tin tưởng và gắn bó với doanh nghiệp, nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về iso 9000 là gì. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về iso 9000 và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775