ISO 45001

iso 45001

ISO 45001 do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành. ISO 45001, Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp – Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng, sẽ giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người khác, ngăn ngừa tử vong, thương tích liên quan đến nghề nghiệp và bệnh tật cũng như liên tục cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OH&S). Tiêu chuẩn này đã được ban hành chính thức ngày 12-03-2018. Để hiểu rõ hơn về iso 45001 mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau.

ISO 45001 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc tạo điều kiện làm việc an toàn hơn. Tiêu chuẩn giúp tổ chức cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho công nhân và những người khác, tránh trường hợp tử vong, tai nạn lao động liên quan và bệnh tật từ môi trường làm việc.

Đối tượng áp dụng ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn này dành cho tất cả các tổ chức. Bất kể tổ chức của bạn là:

 • Doanh nghiệp nhỏ;
 • Hoặc một tập đoàn toàn cầu;
 • Một tổ chức phi lợi nhuận;
 • Một tổ chức từ thiện;
 • Một tổ chức đào tạo;
 • Hoặc một tổ chức chính phủ,..

Miễn là tổ chức của bạn có những người làm việc hoặc những người có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức, thì việc áp dụng hệ thống để quản lý sức khỏe và an toàn sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức đó.

Tiêu chuẩn có thể được sử dụng bởi các tổ chức có hoạt động với mức độ rủi ro thấp. Cũng như những tổ chức lớn và phức tạp có mức độ rủi ro cao. Trong khi Tiêu chuẩn yêu cầu các rủi ro OH&S phải được giải quyết và kiểm soát thì tiêu chuẩn cũng có một cách tiếp cận dựa trên rủi ro cho hệ thống quản lý OH&S để đảm bảo:

a) Hệ thống có hiệu lực

b) Được cải tiến để đáp ứng “bối cảnh” thay đổi liên tục của tổ chức. Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro này phù hợp với cách các tổ chức quản lý các rủi ro “kinh doanh” khác của mình và từ đó khuyến khích việc tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn vào các quá trình quản lý tổng thể của các tổ chức.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là gì?

Giúp doanh nghiệp quản lý về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp (OH&S)

Hệ thống quản lý OH & S giúp Doanh nghiệp quản lý tốt hơn các vấn đề liên quan tới OH & S. Cụ thể:

 • Thực hiện chính sách và các mục tiêu OH & S.
 • Thiết lập các quy trình có hệ thống để đảm bảo các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.
 • Xác định các mối nguy hiểm và rủi ro OH & S.
 • Loại bỏ và kiểm soát các mối nguy về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát hoạt động.
 • Nâng cao nhận thức về các rủi ro trong an toàn lao động.
 • Đảm bảo công nhân nhận thức được vai trò của mình trong an toàn lao động.
 • bảo người lao động có vai trò chủ động trong các vấn đề OH&S

Đáp ứng các vấn đề liên quan tới pháp luật

Hiện tại, rất nhiều các văn bản pháp luật yêu cầu Doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp khi kinh doanh, sản xuất.
Việt Nam đã có Luật an toàn vệ sinh lao động. Cùng với nghị định của Chính phủ và các thông tu hướng dẫn. Các quy định về an toàn lao động ngày càng chặt chẽ hơn.

Đáp ứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng

Hiện tại, ở một số thị trường,  tuân thủ OHSAS 18000/ ISO 45001 như một điều kiện bắt buộc. Vì vậy rất nhiều khách hàng đã yêu cầu tổ chức cần phải áp dụng và đạt được chứng nhận ISO 45001.
Ngoài ra, Doanh nghiệp khi đạt được chứng nhận ISO 45001 sẽ nâng cao uy tín và hình ảnh của mình với khách hàng.
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể có nhiều lợi ích trực tiếp như:

 • Giảm chi phí chung cho các sự cố, giải quyết sự cố an toàn lao động.
 • Giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động do tai nạn lao động.
 • Giảm chi phí bảo hiểm.

Việc kết hợp các biện pháp này sẽ đảm bảo tăng cường danh tiếng của tổ chức. Là một nơi làm việc an toàn, và có thể có nhiều lợi ích trực tiếp hơn, chẳng hạn như:

 • Cải thiện khả năng đáp ứng với các vấn đề về tuân thủ pháp luật
 • Giảm chi phí về tai nạn
 • Giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành
 • Giảm chi phí đóng bảo hiểm
 • Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự
 • Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế. Có thể tác động đến khách hàng đang quan tâm đến trách nhiệm xã hội).

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định các yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH & S. 

Điều khoản 1 đến 3 cung cấp chi tiết về phạm vi và giải thích, thuật ngữ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn. Các yêu cầu cụ thể được nêu từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10. Mặc dù bạn có thể trình tự đáp ứng từng điều khoản tiêu chuẩn theo thời gian. Nhưng việc bạn đáp ứng nó riêng lẻ sẽ khiến bạn phải quay lại từng điều khoản và sửa đổi. Vì nếu bạn không có cái nhìn tổng thể, việc xây dựng của bạn có thể nên chồng chéo và phức tạp.

Đầu tiên, bạn cần nắm được tổng thể về cấu trúc điều khoản của ISO 45001. Cụ thể:

Điều khoản 4: Bối cảnh của Tổ chức

Điều khoản 4 yêu cầu mỗi tổ chức phân tích và hiểu bối cảnh hoạt động của mình. Bao gồm bên ngoài lẫn bên trong và hiểu nhu cầu của các bên quan tâm. Yêu cầu này cũng sẽ bao gồm hiểu biết về pháp luật, nhân viên, các bên liên quan và các yêu cầu của cổ đông. 

Doanh nghiệp cần xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH & S.

Điều khoản 5: Lãnh đạo và tham gia của mọi người

Điều khoản này yêu cầu cam kết của lãnh đạo và sự tham gia của tất cả nhân viên

Điều khoản 6: Lập kế hoạch cho hệ thống OH & S

Tiêu chuẩn ISO 45001 đặt việt lập kế hoạch  làm trọng tâm. Kế hoạch nhằm tránh các kết quả không mong muốn như không đáp ứng luật pháp hoặc nguy cơ gây thương tích cho nhân viên.  Điều khoản 6 đề cập đến việc thiết lập mục tiêu cho hệ thống quản lý OH & S. Các kế hoạch và mục tiêu này bắt buộc phải có bằng chứng bằng văn bản.

iso 45001
iso 45001

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Điều khoản 7 bao gồm các yếu tố hỗ trợ như  năng lực và nhận thức và thông tin  cũng như các  nguồn lực. Khác với OHSAS 18001. ISO 45001 yêu cầu tổ chức phải cung cấp nguồn lực phù hợp để thực hiện ISO 45001.

ISO 45001 cũng khuyến nghị, Doanh nghiệp nên xây dựng mục tiêu về ISO 45001 phải phù hợp theo mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp.

Điều khoản 8:  Hoạt động

Kiểm soát hoạt động và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp được đề cập trong Điều khoản 8. Điều khoản náy cũng yêu cầu về quản lý gia công, mua hàng. Nghĩa là các tổ chức phải đảm bảo rằng trách nhiệm đối với quản lý rủi ro. Không được chuyển giao cho các nhà thầu phụ. Kiểm soát hoạt động hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nào. Đặc biệt là về mặt quản lý nhà thầu. Thực hiện tốt điều này sẽ rất có lợi cho tổ chức.

Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất

Giám sát và đo lường hiệu suất bao gồm tuân thủ pháp luật và đánh giá nội bộ. Phần này cũng nhấn mạnh rằng lãnh đạo phải xem xét hiệu quả hệ thống quản lý OH & S.

Điều khoản 10: Cải tiến

Tổ chức phải đảm bảo rằng cải tiến liên tục hệ thống quản lý. Điều này có thể bao gồm xử lý hiệu quả với việc không tuân thủ và quy trình hành động khắc phục. Trong các tình huống thực tế, nhân viên thực hiện sẽ luôn phải tham gia vào quy trình này. Vì không ai sẽ hiệu quả hơn trong việc xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề so với những người trực tiếp tham gia vào quy trình. 

Điều này nhấn mạnh rằng yêu cầu sức khỏe và an toàn sẽ là quan tâm của cả tổ chức. Toàn bộ tổ chức sẽ cùng thực hiện, chứ không phải là chỉ 01 người hoặc 01 nhóm thực hiện.

Các bước để đạt được chứng nhận ISO 45001:2018

Chứng nhận ISO 45001 có nghĩa là gì ?

Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào loại chứng chỉ bạn muốn đạt được.
Doanh nghiệp có thể thực hiện chứng nhận ISO 45001 được cấp bởi 01 tổ chức chứng nhận.
Các nhân viên, cá nhân thì có thể nhận được chứng nhận về Đánh giá viên nội bộ hoặc Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 45001.

Các bước để Doanh nghiệp đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Các bước đạt được chứng nhận ISO 45001 cho các tổ chức. Bao gồm:

Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

Tổ chức cần triển khai xây dựng hệ thống để tuân thủ các yêu cầu của ISO 45001.  

Thực hiện tiêu chuẩn ISO 45001 là một nhiệm vụ đầy thách. Đầu tiên, bạn phải bắt đầu xác định các yêu cầu pháp lý liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động. Xác định phạm vi của OH & SMS; Chính sách và mục tiêu OH & S . Xác định rủi ro và cơ hội; xác định các quy trình kiểm soát hoạt động. Doanh nghiệp cần lưu ý là có một số quy trình bắt buộc có.  Một số quy trình sẽ được thiết lập nếu tổ chức thấy chúng cần thiết.
Tất cả những hoạt động theo ISO 45001 cần được lưu trữ lại. 

Sau khi tổ chức thiết lập các quy trình và thông tin tài liệu cần thiết. Doanh nghiệp cần vận hành nó để xác định xem hệ thống có được thiết lập đúng hay không. Và liệu có cần điều chỉnh, thay đổi gì không.
Bằng cách vận hành hệ thống, tổ chức sẽ tạo ra các hồ sơ chứng minh rằng các hoạt động được thực hiện theo kế hoạch. Những hồ sơ này là cần thiết để kiểm tra và xem xét hệ thống của bạn. Giúp bạn đạt đạt được chứng nhận của bên thứ 3.

Các bước bắt buộc trước khi đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

Xây dưng tài liệu và thực hiện triển khai OH & SMS là không đủ để chứng nhận. Doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng nó vừa hiệu quả vừa tuân thủ tiêu chuẩn. Các bước sau đây nhằm đảm bảo điều này và chuẩn bị cho tổ chức của bạn để được chứng nhận:

Đánh giá nội bộ–Mục đích của đánh giá nội bộ là xác định mức độ tuân thủ OH & SMS của Doanh nghiệp với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Trong quá trình đánh giá, đánh giá viên nội bộ sẽ xem xét các tài liệu, hồ sơ và quy trình để xác định điểm yếu và cung cấp thông tin về sự không phù hợp.

Xem xét của lãnh đạo–Đây là đánh giá cuối cùng về hiệu quả của Hệ thống.  Lãnh đạo sẽ xem xét hiệu quả của Hệ thống, kết quả Đánh giá nội bộ. Tất cả thông tin này sẽ cho phép ban lãnh đạo đưa ra quyết định về cách cải tiến Hệ thống.

Hành động khắc phục–Sau đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo, Doanh nghiệp sẽ có những điểm cần cải tiến. Hành động khắc phục này là công cụ tốt nhất để xử lý sự không phù hợp. 

Đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

Sau khi đã áp dụng thành công hệ thống. Doanh nghiệp có thể đề nghị tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá. Tổ chức chứng nhận sẽ xác định xem Doanh nghiệp có tuân thủ tiêu chuẩn hay không . Sau khi đánh giá, Tổ chức chứng nhận sẽ cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp. Giấy chứng nhận này là bằng chứng chứng minh sự tuân thủ của Doanh nghiệp với yêu cầu tiêu chuẩn.

Quy trình đánh giá chứng nhận thông thường chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn một (xem xét tài liệu) . Đây là giai đoạn đầu của chứng nhận; chuyên gia đánh giá chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu OH & SMS. Chuyên gia sẽ nắm bắt được hệ thống và các quy trình của tổ chức. Kết quả của bước này là đánh giá các tài liệu của bạn có tuân thủ các yêu cầu của ISO 45001.

Giai đoạn hai (Đánh giá chứng nhận chính thức) . Đây chính là phần quan trọng nhất của đánh giá chứng nhận. Trong giai đoạn này, chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện đánh giá quy trình và quan sát thực tế tại Doanh nghiệp bạn. Mục tiêu của họ là xác định sự tuân thủ OH & SMS. Đặc biệt là việc thực hiện vận hành trên thực tế có đúng với những gì tài liệu đã viết ra.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về iso 45001. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về iso 45001 và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775