HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH QUA MẠNG

hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng

Sau khi thành lập hộ kinh doanh và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà hộ kinh doanh có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như tên hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh,…

Vậy khi thực hiện hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thì  cần lưu ý những gì? Dưới đây là bài viết của Luật Loan Loan về thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể. mời bạn đọc tham khảo.

Cơ sở pháp lý

 Các Luật:

Luật Doanh nghiệp 2005;

Luật Đầu tư năm 2005;

Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Các quyết định của UBND Thành phố:

Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;

Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

Hướng dẫn Đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng

1. Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh

2. Trường hợp nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ, người sử dụng cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đối chiếu với hồ sơ điện tử và nhận kết quả.

Trường hợp Thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử bằng Tài khoản ĐKKD: doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Điều kiện để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh

1. Các thông tin cá nhân phải được nhập đầy đủ, chính xác như trong Giấy chứng thực cá nhân, bao gồm:

Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân, Số giấy chứng thực cá nhân, Ngày cấp, Ngày hết hạn, Nơi cấp

2. Gửi kèm Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ

Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Người ký/xác thực hồ sơ

Người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Lưu ý: Người cần được cấp Tài khoản ĐKKD là người ký xác thực hồ sơ

Các bước đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh

1. Kê khai thông tin cá nhân

2. Tải bản scan Giấy tờ chứng thực cá nhân

3. Gửi yêu cầu

4. Nhận email xác nhận

Loại Giấy tờ chứng thực cá nhân được sử dụng để đăng ký Tài khoản ĐKKD

Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực, bản scan Giấy tờ chứng thực cá nhân

hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng
hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng

Được quét (scan màu) hoặc chụp ảnh từ bản giấy gốc

Phải đảm bảo hiển thị rõ nét, đầy đủ, chính xác thông tin như bản giấy gốc

Không có dấu hiệu cắt ghép, mờ hoặc mất một phần thông tin.

Đăng ký hộ kinh doanh

Nhóm thủ tục

Đăng ký kinh doanh

Tên thủ tục

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính – kế hoạch/ Phòng Kinh tế 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện. 
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận. 
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 
Bước 3: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết hồ sơ hành chính chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết. 
Bước 4: Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để trả cho công dân. 
Bước 5: Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện. 
* Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet: (Mức độ 3) 
– Công dân truy cập vào trang web: http://www.dkkdqh.hapi.gov.vn và đăng ký theo hướng dẫn. 

Cách thức thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện.
– Đăng ký qua website http://dkkdqh.hapi.gov.vn

– Địa chỉ chi tiết bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại các Quận/ Huyện

Thành phần,số lượng hồ sơ

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ( theo mẫu ) và bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng minh nhân dân( đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp ) bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp Scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ).(1 Bản Chính)
– Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao chứng minh nhân dân (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng internet) của các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh, danh sách các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh (1 Bản Chính)
– Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, kèm theo các giấy quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình(1 Bản Chính)
– Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền(1 Bản Chính)
– Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự ( dịch vụ cầm đồ, kinh doanh karaoke, dịch vụ tẩm quất, massage, cho thuê lưu trú ) thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có xác nhận của chính quyền địa phương về địa điểm kinh doanh (UBND phường hoặc công an phường nơi đăng ký địa điểm kinh doanh)

Số lượng hồ sơ

1 bộ

Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí 

100.000 đồng

Đối tượng thực hiện  

Cá nhân, hộ gia đình

Kết quả thực hiện 

Giấy chứng nhận  

Yêu Cầu, điều kiện thực hiện

+ Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. + Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh. + Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định tại Điều 56 Nghị định 43/2010/NĐ-CP + Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cách thức liên hệ để được tư vấn thủ tục hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật về lĩnh vực luật doanh nghiệp vui lòng gọi đến nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để kết nối trực tiếp với luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi.

Thời gian hoạt động tư vấn pháp luật: Hoạt động từ 8h00 – 21h00 tất cả các ngày trong tuần. Luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và tư vấn, giải đáp mọi vướng mắc pháp lý mà bạn đề cập.

Nếu có bất kỳ vướng mắc gì về pháp luật cách nhanh chóng và tiện lợi nhất hãy nhấc điện thoại gọi cho chúng thôi theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kết nối với dịch vụ tư vấn trường hợp đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể bằng cách gọi tới sđt

Bước 2: Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

Bước 3: Kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực cần tư vấn và đặt câu hỏi cho luật sư, chuyên viên

Bước 4: Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

Lưu ý khi kết nối:

Vui lòng chờ kết nối trong giây lát nếu chưa kết nối được với luật sư bởi yêu cầu tư vấn luật qua điện thoại lớn trong khi số lượng luật sư tư vấn còn hạn chế.

Chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao số lượng và chất lượng luật sư tư vấn trong thời gian tới để đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng.

Không đặt các câu hỏi không liên quan đến vấn đề pháp luật, không đặt các câu hỏi xúc phạm thể chế, chống phá Nhà nước, có thái độ không tôn trọng luật sư tư vấn. Chúng tôi có quyền từ chối với những trường hợp nêu trên.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự góp ý của quý khách hàng để chất lượng dịch vụ của chúng tôi luôn làm hài lòng khi sử dụng. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành!

Trên đây là những nội dung về dịch vụ luật sư tư vấn hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng Luật Loan Loan muốn cung cấp đến quý khách hàng. Hy vọng phần tư vấn về vấn đề thủ tục hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng trên đây sẽ hữu ích với bạn.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp chúng tôi hiểu được rằng chỉ đọc qua quy định pháp luật thôi là chưa đủ, vậy nên bạn cần được tư vấn về những quy định pháp luật được hiểu như thế nào là đúng nhất, tránh hiểu sai lệch và thực hiện sai những dụng ý của nhà làm luật.

Vậy nên gọi đến tổng đài tư vấn doanh nghiệp qua số hotline  là rất cần thiết để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Emai

Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775