HỢP ĐỒNG MƯỢN KHO

Hợp đồng mượn kho là một trong những văn bản quan trọng thể hiện ý chí, sự thỏa thuận giữa người đi thuê nhà và người cho thuê nhà về: mục đích sử dụng kho, giá thuê kho, thời hạn thanh toán tiền thuê kho, nghĩa vụ cải tạo, sửa sang kho,… Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tham khảo thêm về hợp đồng mượn kho.

Mẫu hợp đồng mượn kho

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh Phúc

—–o0o—– 

HỢP ĐỒNG MƯỢN KHO 

 • Căn cứ Bộ Luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu mượn nhà xưởng để sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh của Công ty ___________________.

Hợp đồng mượn nhà xưởng này (“Hợp đồng”) được lập vào ngày hôm nay _________ tại, :

GIỮA:

 1. 1.   BÊN CHO MƯỢN (GỌI LÀ BÊN A):

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đại diện:

CMND số:

Điện thoại:

MST:

Là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất số:

2. BÊN MƯỢN NHÀ (GỌI LÀ BÊN B): CÔNG TY __________________

Địa chỉ: _____________________

Người đại diện: ___________________                    Chức vụ: ________________

CMND số: ________________ do Công an TP Hà Nội cấp ngày _________

Số điện thoại:

MST: ________________

Xét rằng:

Bên B đã nhiệt tình hỗ trợ cho bên A trong việc giới thiệu khách hàng để phát triển thương hiệu.

Bên B hiện vừa trả mặt bằng thuê nhà xưởng cũ và hiện đang tìm mặt bằng thuê mới nhưng chưa thuê được. Bên B mong muốn mượn lại mặt bằng nhà xưởng của bên A để duy trì hoạt động kinh doanh.

Vì vậy hai bên thỏa thuận và thống nhất nội dung Hợp đồng mượn nhà xưởng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Sau khi đã thoả thuận, Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ nhà xưởng thuộc địa chỉ số       , tổng diện tích:     (trong đó: đất xây dựng công trình        và       đường).

Hiện trạng nhà xưởng:

 1. Nhà xưởng

Xưởng sản xuất:

Diện tích sàn xây dựng     : 

Kết cấu                              :

Số tầng                              :

Năm xây dựng                  : 

Khối văn phòng:

Diện tích sàn xây dựng     : 

Kết cấu                              :

Số tầng                              :

Năm xây dựng                  : 

 1. Đất:

Thửa đất số                       :

Địa chỉ:                              :

Diện tích                           :

Mục đích sử dụng : xây dựng trụ sở làm việc và nhà xưởng sản xuất

Thời hạn sử dụng  : thuê đất    năm kể từ ngày

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN

2.1 Thời hạn mượn: 6 tháng (kể  từ ngày ___/___/2014 đến ngày  __/___/20__).

2.2 Mục đích mượn: làm nhà xưởng

ĐIỀU 3: BÀN GIAO VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

3.1 Sau khi ký kết hợp đồng này, trong vòng 02 ngày làm việc, Bên A bàn giao toàn bộ nhà xưởng như nêu tại Điều 1 của Hợp đồng. Hai bên lập và cùng ký vào biên bản bàn giao nhà xưởng và danh sách cơ sở vật chất theo phụ lục 01 (Phụ lục này sẽ là một phần không thể thiếu của hợp đồng).

3.2 Mọi cơ sở vật chất của nhà xưởng, Bên B sẽ được sử dụng trong thời gian mượn. Bên B chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn nhà xưởng, bảo quản cơ sở vật chất nhà xưởng trong quá trình sử dụng.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1 Giao nhà xưởng cho bên B theo đúng hợp đồng;

4.2 Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà xưởng trong thời gian mượn;

4.3 Đảm bảo nhà xưởng cho mượn thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên A, và tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích mượn;

4.4 Thanh toán cho bên mượn chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản, nếu có thoả thuận;

4.5 Cung cấp những thông tin cần thiết về tình trạng của nhà và việc sử dụng nhà trong thời gian bên cho Bên B mượn;

4.6 Bồi thường thiệt hại cho Bên B, nếu biết nhà có khuyết tật, hư hỏng mà không báo cho bên B biết gây thiệt hại cho Bên B, trừ những trường hợp khuyết tật, hư hỏng mà Bên B biết hoặc phải biết;

4.7 Đòi lại nhà xưởng cho mượn khi có nhu cầu đột xuất  và cấp bách cần sử dụng nhà xưởng nhưng phải báo cho bên B biết trước một tháng nếu không đảm bảo thời gian trên thì phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh cho Bên B;

4.8 Đòi lại nhà xưởng cho mượn khi bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên A;

4.9 Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng cho mượn khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B trong quá trình sử dụng;

4.10 Yêu cầu sửa chữa hư hỏng hoặc bồi thường thiệt hại đối với nhà cho mượn do Bên B gây ra;

4.11 Nhận lại nhà khi hết thời hạn mượn hoặc theo sự thoả thuận của hai bên.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

5.1 Nhận nhà xưởng và sử dụng đúng mục đích, đúng thời hạn mượn;

5.2 Yêu cầu bên cho mượn phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, nếu có thoả thuận;

5.3 Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo cho bên A biết trước một tháng, nếu không đảm bảo thời gian trên thì phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh cho Bên A;

5.4 Được ưu tiên ký hợp đồng mượn tiếp, nếu đã hết thời hạn mượn  mà nhà xưởng vẫn dùng để cho mượn.

5.5 Bảo quản cơ sở vật chất trong nhà xưởng. Chịu trách nhiệm sửa chữa và bồi thường thiệt hại do làm mất hoặc hư hỏng nặng không thể sử dụng được đối với cơ sở vật chất trong nhà mà do lỗi của bên B. Không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên của nhà xưởng và cơ sở vật chất trong nhà xưởng;

5.6 Thực hiện các quy định về cam kết bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và các quy định khác của nhà nước;

5.7 Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian mượn nhà xưởng;

5.8 Yêu cầu bồi thường thiệt hại xảy ra nguyên nhân do nhà xưởng có khuyết tật, hư hỏng mà không được thông báo từ bên A, trừ những trường hợp khuyết tật, hư hỏng mà Bên B biết hoặc phải biết;

5.9 Không được làm thay đổi kết cấu xây dựng của nhà xưởng nếu như không có sự chấp thuận bằng văn bản của bên A. Khi cần sửa chữa, cải tạo theo nhu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của Bên A bằng văn bản. Nếu nhà xưởng và cơ sở vật chất bị hỏng thông thường thì phải sửa chữa;

hợp đồng mượn kho
hợp đồng mượn kho

5.10 Không cho bất kỳ một bên thứ ba nào thuê, mượn hoặc sử dụng lại nhà xưởng nếu không được Bên A đồng ý bằng văn bản;

5.11 Trả nhà xưởng và cơ sở vật chất trong nhà xưởng khi hết thời hạn mượn hoặc theo thỏa thuận cho Bên A.

ĐIỀU 6: VI PHẠM HỢP ĐỒNG:

6.1 Nếu một trong hai bên vi phạm các nghĩa vụ trong hợp đồng này mà có thể khắc phục được thì phải kịp thời khắc phục hậu quả trừ các trường hợp nêu tại khoản 6.2.

Tùy từng trường hợp cụ thể hai bên sẽ thỏa thuận về thời gian khắc phục hậu quả. Nếu hết thời gian để khắc phục hậu quả mà bên vi phạm chưa hoàn thành việc khắc phục hậu quả hoặc không chịu khắc phục hậu quả mà không có lí do chính đáng thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại phát sinh và chịu phạt  triệu đồng Việt Nam.

6.2  Nếu một trong hai bên vi phạm các trường hợp sau:

 • Bên B sử dụng nhà xưởng không đúng mục đích mượn hoặc sử dụng nhà là nơi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
 • Bên B làm nhà xưởng hư hỏng nghiêm trọng không thể khắc phục được;
 • Bên B cố ý sửa chữa hoặc cho bên thứ ba mượn lại, thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà xưởng mà không có sự đồng ý của bên A;
 • Bên B làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường không thể khắc phục được hoặc đã bị cơ quan nhà nước cảnh cáo 2 lần trở lên mà không chịu khắc phục, và vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật đã bị cơ quan nhà nước cảnh cáo và xử phạt hành chính 2 lần trở lên.
 • Bên A sửa chữa nhà xưởng mà không có thông báo bằng văn bản với bên B làm hoạt động kinh doanh của bên B bị ngừng trệ.
 • Bên A cho bên thứ ba mượn một phần của nhà xưởng mà không thông báo và không được sự chấp thuận của bên B, gây ảnh hưởng cho bên B trong quá trình sử dụng.

Thì hợp đồng sẽ bị đơn phương chấm dứt và Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên kia và chịu phạt triệu đồng Việt Nam.

6.3 Nếu quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn trả nhà xưởng mà bên B không thực hiện trả nhà xưởng cho bên A thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo Điều 18 về Hành vi gây thiệt hại đến tài sản của người khác được quy định trong Nghị định 73/2010/NĐ-CP và Điều 140 Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản và phải chịu tiền phạt chậm trả nhà xưởng là 30 triệu đồng/tháng.

ĐIỀU 7: SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1 Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung theo sự thoả thuận của hai bên bằng văn bản.

7.2 Hợp đồng chấm dứt mà không phải bồi thường thiệt hạn và chịu phạt:

 • Khi hết hạn hợp đồng hoặc theo thoả thuận của các bên;
 • Căn nhà bị phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Một trong hai bên buộc phải chấm dứt hợp đồng vì lý do bất kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh và các trường hợp khác theo quy định của luật Việt Nam.

7.3 Hợp đồng sẽ bị chấm dứt do đơn phương chấm dứt hợp đồng theo như quy định tại khoản 6.1 và 6.2 Điều 6 của Hợp đồng này.

7.4 01 tháng trước khi hợp đồng hết hạn Bên B phải báo trước bằng văn bản cho Bên A về việc chấm dứt hợp đồng. Nếu Bên B muốn tiếp tục mượn tiếp thì hai bên sẽ cùng bàn bạc về việc gia hạn hợp đồng.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1 Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được cần phải thực hiện bằng cách hoà giải; nếu hoà giải không thành, thì đưa ra toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8.2 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Hà Nội, ngày     tháng     năm 201

BÊN A

CÔNG TY

ĐẠI DIỆN BÊN B

CÔNG TY

Trên đây là toàn bộ nội dung về hợp đồng mượn kho, Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ tổng đài Luật Loan Loan để được gặp các Luật sư, chuyên viên tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Luật Loan Loan mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035