Giấy phép icp

Giấy phép icp là giấy phép cung cấp thông tin trên thiết lập trang tin điện tử trên Internet.

Giấy phép này trước đây do cơ quan Bộ Văn hóa Thông tin cấp, hiện tại do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Bất kỳ một website nào, cung cấp thông tin về lĩnh vực nào cũng cần đăng ký giấy phép icp do bộ cấp.

Giấy phép icp được xem là rất cần thiết cho một trang báo điện tử. Bài viết dưới đây chúng tôi xin trình bày các thông tin cơ bản về giấy phép icp và thủ tục xin cấp giấy phép mời bạn đọc cùng tham khảo.

Giấy phép ICP là gì?

Giấy phép icp là trang thông tin điện tử tổng hợp của các đối tượng là cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp dựa trên cơ sở trích dẫn nguyên văn các nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

Giấy phép icp là giấy phép cung cấp thông tin trên thiết lập trang tin điện tử trên Internet.

Là giấy phép mở trang web, được cấp theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 ban hành ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet.

Giấy phép icp chỉ cấp cho tổ chức, do đó chủ website muốn đăng ký thì phải thành lập công ty trước.

Hiện tại, (đến 4/2012) vẫn chưa có một quy định nào về cá nhân phải đăng ký giấp phép internet hoặc là cá nhân thì không được thành lập website.

Theo Nghị định 97, trang thông tin điện tử trên internet gồm: trang thông tin hoặc tập hợp trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin trên môi trường Internet, bao gồm trang thông tin điện tử (website), trang thông tin điện tử cá nhân (blog), cổng thông tin điện tử (portal) và các hình thức tương tự khác.

Bất kỳ một website nào, cung cấp thông tin về lĩnh vực nào cũng cần đăng ký trang thông tin điện tử do bộ VHTT cấp.

ICP cần cho một trang báo điện tử, báo điện tử là một trang web tự làm tin, gọi nôm na là tự sản xuất tin nhờ hợp tác với nhà báo.

Còn website đơn thuần chỉ là đưa lại tin, không có nhà báo để tự viết tin được.

Quy định chung về giấy phép icp

  1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, các pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam cung cấp thông tin trên Internet, thiết lập trang tin điện tử trên Internet chịu sự điều chỉnh của Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet.
  2. Mọi thông tin của Đơn vị cung cấp thông tin trên Internet, trang tin điện tử phải được thực hiện theo quy định sau đây:

Nội dung thông tin không gây phương hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; không được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi truỵ, tội ác.

Không được tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định.

Không được cung cấp thông tin trên Internet, thiết lập trang tin điện tử trên Internet khi chưa có giấy phép của Bộ Văn hoá – Thông tin.

Không được cung cấp thông tin trái tôn chỉ, mục đích, phạm vi thông tin đã được Bộ Văn hoá – Thông tin cho phép.

  1. Các nội dung phải ghi trên trang chủ, trang mặt của Đơn vị cung cấp thông tin trên Internet, trang tin điện tử trên Internet:

Tên gọi của Đơn vị cung cấp thông tin, trang tin điện tử.

Tên cơ quan chủ quản (nếu có).

Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép.

Họ, tên người chịu trách nhiệm chính của Đơn vị cung cấp thông tin và trang tin điện tử.

Tại sao phải xin giấy phép ICP?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 63, nghị định số 174/2013/NĐ-CP của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, cụ thể:

“Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nhưng không có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép hết hạn.”

Điều kiện cấp phép giấy phép ICP

Để được cơ quan chức năng cấp giấy phép icp, đơn vị của bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý thông tin

Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết.

Thứ hai, điều kiện về kỹ thuật xin giấy phép ICP

Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải. Lưu trữ tối thiểu 02  năm đối với các nhật ký xử lý thông tin đã được đăng tải;

Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp đảm bảo an toàn thông tin;

Có phương án dự phòng để duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục sự cố xảy ra;

Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

Thứ ba, điều kiện về quản lý thông tin

Có quy trình quản lý thông tin công cộng;

Có cơ chế kiểm soát nguồn tin chính xác đúng nguồn;

Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm.

Thứ tư, đáp ứng điều kiện về tên miền

Hồ sơ cấp giấy phép icp

Hồ sơ cấp giấy phép icp được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

Đơn đề nghị được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp); (Bản sao y)

Điều lệ hoạt động của công ty trừ doanh nghiệp tư nhân

Bản sao y bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.

Văn bản chấp thuận của các tổ chức đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Đề án hoạt động và văn bản này phải có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp cấp giấy phép.

Cơ quan cấp phép và thời gian thực hiện xin giấy phép icp

Cơ quan cấp giấy phép icp là Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng:

Tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước địa phương cấp quyết định thành lập đăng ký hoạt động;

Hệ thống tổ chức của các tổ chức trực thuộc ở Trung ương tại địa phương ;

Các trường đại học, học viện, cao đẳng, các cơ sở giáo dục – dạy nghề có trụ sở chính tại địa phương;

Các doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước Trung ương cấp phép hoạt động có trụ sở chính tại địa phương;

Đơn vị trực thuộc của các tập đoàn có trụ sở chính tại địa phương.

Thời gian xin Giấy phép ICP:

Thời gian xin giấy phép icp:

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày là​m việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của các cơ quan báo chí địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thẩm định và chuyển hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị cấp giấy phép đến Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Một số lưu ý về giấy phép icp

Bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy phép icp

Khi có nhu cầu thay đổi quy định trong giấy phép icp về nội dung thông tin, người chịu trách nhiệm, tên miền, tên tổ chức, doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở giao dịch, tổ chức, doanh nghiệp phải có đơn đề nghị.

Trong đó nêu chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi và lý do thay đổi nội dung giấy phép, bản sao giấy phép đang có hiệu lực, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông;

Trong trường hợp giấy phép icp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới các hình thức khác, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải gửi văn bản đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại giấy phép tới Bộ Thông tin và Truyền Thông;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành xét duyệt hồ sơ.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có quyết định bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại giấy phép.

Trong trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Trường hợp Thu hồi giấy phép ICP

 Tổ chức bị thu hồi giấy phép icp khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

Cung cấp nội dung thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet theo văn bản kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép không triển khai hoạt động cung cấp thông tin lên mạng Internet theo quy định tại giấy phép được cấp.

Tổ chức, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép không được cấp phép lại ít nhất trong vòng 01 năm, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép icp.

Thanh tra, Kiểm tra, Xử lý vi phạm

Thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra chuyên ngành văn hoá – thông tin thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Vụ Báo chí Bộ Văn hóa-Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc kiểm tra đột xuất việc sử dụng giấy phép cung cấp thông tin trên Internet, hoạt động trang tin điện tử trên Internet.

Xử lý vi phạm.

Việc xử lý vi phạm các quy định về cung cấp thông tin trên Internet, hoạt động trang tin điện tử trên Internet thực hiện theo quy định tại Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về Internet và Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá-thông tin.

Quy trình thực hiện xin giấy phép ICP của Luật Loan Loan

Luật Loan Loan sẽ thực hiện các công việc sau đây để tiến hành xin giấy phép icp cho khách hàng.

Tư vấn các vấn đề có liên quan đến việc xin giấy phép icp;

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng tiến hành chuẩn bị hồ sơ cho việc xin giấy phép icp;

Luật Loan Loan soạn thảo hồ sơ và tài liệu cần thiết để chuyển cho khách hàng tham khảo và hướng dẫn khách hàng thực hiện ký kết hồ sơ;

Luật Loan Loan thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép

Luật Loan Loan thay mặt khách hàng trao đổi với chuyên viên phụ trách hồ sơ trong trường hợp mà hồ sơ cần phải chỉnh sửa, bổ sung

Luật Loan Loan thay mặt khách hàng nhận kết quả và thực hiện bàn giao lại cho khách hàng

Trên đây là các tư vấn giải đáp của Luật Loan Loan mang đến cho bạn đọc giải đáp các thắc mắc về các vấn đề pháp lý về giấy phép icp.

Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích giúp cho bạn đọc  và nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong về các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình đăng ký giấy phép icp bạn có thể nhờ sự tư vấn hỗ trợ từ chúng tôi.

Luật Loan Loan đơn vị tư vấn hỗ trợ pháp lý tốt nhất sẽ luôn là một lựa chọn phù hợp tuyệt vời dành cho các bạn.

Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp nhanh nhẹn và nhiệt huyết, luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp nhanh chóng đúng thời hạn cam kết với khách hàng.

Hãy liên hệ với tổng đài của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775