mẫu văn bản chấp thuận vốn

Mẫu văn bản chấp thuận vốn

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020, quy định về việc... Read more »
nguồn vốn đầu tư phát triển là gì

Vốn đầu tư phát triển là gì

Muốn phát triển nền kinh tế của một đất nước, của xã hội…thì việc cần làm là huy động đủ nguồn vốn đầu tư. Đầu tư phát triển là chìa khóa cho... Read more »
Ad Widget
điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn... Read more »
thủ tục tăng vốn đầu tư

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn... Read more »
thủ tục góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam đang là thị trường thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài có nhu cầu góp vốn vào Việt Nam để mở rộng và... Read more »
thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch covid 19. Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn, gặp trường hợp mà cơ quan quản lý... Read more »
thành lập công ty ngoại ngữ 100 % vốn nước ngoài

Thành lập công ty ngoại ngữ 100 % vốn nước ngoài

Hiện nay, nhu cầu thành lập công ty ngoại ngữ 100 % vốn nước ngoài ngày càng nhiều do các nhà đầu tư nước ngoài nhận thấy nhu cầu học ngoại ngữ tại... Read more »
thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2021, pháp luật Việt Nam có rất nhiều chính sách ưu đãi đầu tư trong các ngành kinh tế tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.  Theo đó,... Read more »
nguồn vốn đầu tư công

Nguồn vốn đầu tư công

Thông qua tivi, báo đài hay qua những câu chuyện hằng ngày trong cuộc sống chắc hẳn bạn đã từng ít nhiều nghe nhắc đến nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên... Read more »
lưu ý khi luật đầu tư 2020 có hiệu lực

Lưu ý khi luật đầu tư 2020 có hiệu lực

Kể từ ngày 1/1/2021, Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực; đồng nghĩa doanh nghiệp có nhiều cơ hội trong kinh doanh. Để áp dụng các... Read more »
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775