hàng thừa kế thế vị

Hàng thừa kế thế vị

Theo nguyên tắc chung, người thừa kế là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Tuy nhiên pháp luật thừa kế nước ta còn quy định trường hợp khi con... Read more »
điều 651 bộ luật dân sự 2015

Điều 651 bộ luật dân sự 2015

Nếu như di sản thừa kế không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì sẽ chia di sản thừa kế theo pháp luật. Vậy ai sẽ là người được... Read more »
Ad Widget
thừa kế thế vị và hàng thừa kế thứ 2

Thừa kế thế vị và hàng thừa kế thứ 2

Thừa kế theo pháp luật được quy định theo hàng thừa kế. Theo đó, hàng thừa kế thứ hai được quyền thừa kế khi không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất do đã chết,... Read more »
con chưa thành niên có được hưởng thừa kế

Con chưa thành niên có được hưởng thừa kế

Hàng thừa kế là những người được pháp luật quy định được hưởng thừa kế di sản của người chết để lại. Hàng thừa kế có ba hàng, mỗi hàng thừa kế... Read more »
thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế

Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế

Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là khoảng thời gian mà pháp luật cho phép những người được hưởng thừa kế yêu cầu chia di sản mà người thân... Read more »
thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là một trong những loại tài sản thừa kế hợp pháp mà người chết để lại cho những người thừa kế thông qua di chúc hoặc thừa kế... Read more »
thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

Pháp luật quy định có hai hình thức thừa kế di sản, đó là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Để hiểu rõ hơn về hai hình... Read more »
hàng thừa kế thứ nhất

Hàng thừa kế thứ nhất

Theo bộ luật dân sự 2015 quy định hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: Vợ, chồng, Cha đẻ, Mẹ đẻ, Cha nuôi, Mẹ nuôi, Con đẻ, Con nuôi của người chết.... Read more »
hàng thừa kế

Hàng thừa kế

Các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật gồm hàng thừa kế thứ nhất, thứ hai, thứ ba, được quy định tại điều 651 của bộ luật dân sự 2015.... Read more »
nguyên tắc thừa kế tài sản

Nguyên tắc thừa kế tài sản

Thừa kế là một trong những chế định quan trọng của pháp luật dân sự cũng như là vấn đề gây khá nhiều tranh cãi trên thực tế. Vậy khi tiến hành... Read more »
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775