Công bố sản phẩm nhập khẩu

công bố sản phẩm nhập khẩu

công bố sản phẩm nhập khẩu dưới đây là bài phân tích mới nhất của chúng tôi về trình tự thủ tục, hồ sơ công bố thực phẩm nhập khẩu theo quy định mới nhất năm 2021.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật an toàn thực phẩm khác, vui lòng liên hệ để được tư vấn – hỗ trợ!

Hiện nay, do du cầu người tiêu dùng ưa chuộng những mặt hàng nhập khẩu hơn trong nước. Để đảm bảo người tiêu dùng, nhà nước tiện quản lý và biết chi tiết về mặt hàng được nhập khẩu vào Việt Nam thì pháp luật yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu thực hiện tự công bố 1 nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Vậy, hồ sơ,trình độ công bố thực phẩm gồm những gì, đây là lẽ cũng là băn khoăn vướng mắc của nhiều người để có thể giúp bạn tiết kiệm được thời thời gian công sức trong việc chuẩn bị hồ sơ, Chúng tôi xin gửi đến bạn bài viết như sau:

Hồ sơ tự công bố sản phẩm 

Hồ sơ tự công bố thực phẩm nhập khẩu bao gồm:

Người tự công bố sản phẩm phải thực hiện soạn bản tự công bố theo mẫu cơ quan nhà nước quy định Mu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, người nộp hồ sơ phải đưa sản phẩm đi kiểm định tại các tổ chức, cơ quan có chưng kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm hoặc phòng kiểm nghiệm đã được công nhân phù hợp ISO 17025 cấp phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm sau khi kiểm nghiệm. 

Trình tự tự công bố sản phẩm được thực hiện theo như sau:

Người nộp phải chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định trên. Người nộp hồ sơ có thể doanh nghiệp hoặc cá nhân nhập khẩu thực phẩm hoặc người được ủy quyền theo hợp đồng, giấy ủy quyền.

Người nộp hồ sơ có thể nộp hồ sơ thông qua các hình thức sau: Tự công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng (tivi, đài) hoặc thông tin điện tử (trang wed) hoặc niêm yết công khai tại nơi công ty đang đặt trụ sở  và công bố trên trang Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

Lưu ý, trường hợp nơi công bố chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì người nộp hồ sơ phải gửi một bản hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh( bao gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) để tiến hành lưu trữ hồ sơ.

Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và chấp thuận thì có trách nhiệm đăng tải sản phẩm nhập khẩu và tên tổ chức đã được thông qua trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu bao gm:

Người tự công bố sản phẩm phải thực hiện soạn bản tự công bố theo mẫu cơ quan nhà nước quy định Mu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, trong thời hạn 12 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ người tự công bố phải đưa sản phẩm tới cơ quan kiểm nghiệm an toàn thực phẩm( bao gồm: Phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm đã được công nhân phù hợp ISO 17025) và được cơ quan kiểm định cấp phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm. 

Tổ chức hoặc cá nhân khi nhập khẩu thực phẩm cần có một số giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền nơi mà nước sản xuất hoặc xuất khẩu cấp như sau: Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc Giấy chứng nhận y tế.

Các giấy tờ nêu trên phải có nội dung về sản phẩm như: bảo đảm an toàn, chất lượng sản phẩm. Những nội dung trên sẽ cho người sử dụng biết rõ về sản phẩm hoặc bảo đảm người bán đươc phép bán sản phẩm ra ngoài thị trường trong nước cũng như nước ngoài của nước sản xuất/xuất khẩu. Các giấy tờ nêu trên đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi sử dụng vào Việt Nam

Khi nhập khẩu vào thì Tổ chức hoặc cá nhân nghĩa vụ chứng minh công dụng sản phẩm hoặc các thành phần trong sản phẩm đã công bố bằng phương pháp khoa học.

Tổ chức hoặc cá nhân cung cấp bản sảo giấy tờ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận/ xác nhận về cơ sở đáp ứng đủ điều kiện an toàn thực phm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm

Người nộp hồ sơ công bố sản phẩm có thể là tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm nhập khẩu hoặc người được ủy quyền thông qua hợp đồng, giấy ủy quyền.

Người nộp hồ sơ chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trang dịch vụ công trực tuyến đến một trong những cơ quan có thẩm quyền sau:

Đối với các sản phẩm là thực phẩm có các công dụng mới hoặc các phụ gia thực phẩm không nằm trong danh mục đã được cho phép sử dụng được Bộ trưởng bộ y tế công bố  thì người nộp nộp hồ sơ tới Bộ Y tế theo quy định;

Đối với thực phẩm nhập khẩu là thực phẩm chức năng thiên về dinh dưỡng y học hoặc các dạng thực phẩm nhập khẩu được dùng cho trẻ nhỏ (trẻ em được tính từ độ tuổi từ 1 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi) thì phải nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với tổ chức hoặc cá nhân có nhập khẩu thực phẩm mà trong đó có từ hai cơ sở sản xuất, kinh doanh trở lên mà cùng sản xuất ra một sản phẩm thì phải nộp hồ sơ về làm thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm tại một cơ quan quản lý nhà nước ở tại địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn (trừ những sản phẩm đăng ký tại Bộ Y tế).

công bố sản phẩm nhập khẩu
công bố sản phẩm nhập khẩu

Khi Tổ chức, cơ quan đã xác nhận, lựa chọn một cơ quan quản lý nhà nước để làm thủ tuc đăng ký thì các lần đăng ký tiếp theo phải tiến hành đăng ký tại nơi cơ quan đã lựa chọn trước  đó.

Khi cơ quan nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm thì trách nhiệm trao đưa người nộp hồ sơ giấy tiếp nhận đăng ký theo Mẫu 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Sau đó cơ quan có thẩm quyền nêu trên có trách nhiệm kiểm tra thẩm định hồ sơ.

Nếu đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn bảy ngày làm việc tính từ thời điểm cơ quan đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ đăng ký thì cơ quan tiếp nhận quy định phải có công văn trả lời.

Trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện cần sửa đổi hoặc bổ sung thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ nghĩa vụ trả lời bằng văn bản lý do và căn cứ pháp lý theo quy định pháp luật.

Hồ sơ sẽ không còn giá trị trong trường hợp sau thời hạn chín mươi ngày làm việc mà người nộp hồ sơ không sửa đổi, bổ sung hồ sơ tính từ thời điểm cơ quan tiếp nhận có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Sau đó, trong trường hợp đã được cơ quan nhà nước chấp thuận thì có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Lưu ý: Người nộp hồ sơ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản phẩm đã được ghi nhận sau khi nộp hồ sơ công bố sản phẩm.

Các biên bản cũng như tài liệu liên quan viêc công bố sản phẩm đều được thể hiện bằng Tiếng Việt. Trường hợp tài liệu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang Tiếng Việt và được công chứng tại Văn phòng công chứng.

Các tài liệu đều còn có giá trị sử dụng ( còn hiệu lực) tại thời điểm người nộp hồ sơ nộp tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các sản phẩm đã công bố mà có thay đổi về tên hoặc xuất xứ hoặc thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải nghĩa vụ công bố lại sản phẩm.

Ngoài trường hợp đã nêu trên thì nếu sản phẩm nhập khẩu mà có sự thay đổi thì tổ chức cá nhân chỉ cần gửi thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền.

Dịch vụ pháp lý của Luật Loan Loan:

Tư vấn pháp luật về công bố thực phẩm nhập khẩu trực tuyến miễn phí qua tổng đài 

Tư vấn hồ sơ công bố thực phẩm nhập khẩu

Tư vấn trình tự thủ tục công bố thực phẩm nhập khẩu.

Tư vấn các lưu ý khi nhập khẩu thực phẩm.

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu nhanh nhất.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Loan Loan

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Loan Loan làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Loan Loan

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Loan Loan tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Loan Loan sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Loan Loan bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Loan Loan trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Loan Loan trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Loan Loan tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Loan Loan mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Loan Loan sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Loan Loan cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Loan Loan sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Loan Loan cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Loan Loan uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035