Chứng nhận hợp quy vải

chứng nhận hợp quy vải

Chứng nhận hợp quy vải là việc làm bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, may mặc. Chứng chỉ hợp quy vải là bằng chứng giúp doanh nghiệp gia tăng sức cạnh tranh về hàng hóa trên thị trường khốc liệt, nâng tầm vị thế trong truyền thông và khẳng định được chất lượng sản phẩm đối với người tiêu dùng. Đây được xem như giấy thông hành cho các sản phẩm đã được kiểm tra chất lượng, xuất xứ, thành phần đạt các yêu cầu khắt khe trước khi được công bố ra thị trường. Để hiểu hơn về chứng nhận hợp quy vải, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý chứng nhận hợp quy vải

Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Chứng nhận hợp quy vải là gì?

Chứng nhận hợp quy vải là hoạt động đánh giá, chứng nhận sản phẩm vải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT về Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Giấy chứng nhận hợp quy vải được cấp bởi một tổ chức chứng nhận được chỉ định. Chứng nhận hợp quy vải, công bố hợp quy vải là quy định bắt buộc để đưa sản phẩm này lưu hành ngoài thị trường.

Danh mục sản phẩm vải TQC chứng nhận hợp quy

Vải dệt thoi

 • Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm
 • Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô
 • Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải kỹ
 • Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa
 • Vải dệt thoi từ bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2
 • Vải dệt thoi từ bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200g/m2
 • Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200g/m2
 • Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200g/ m2
 • Vải dệt thoi khác từ sợi bông
 • Vải dệt thoi từ sợi lanh
 • Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03
 • Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy
 • Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi từ các loại sợi thuộc nhóm 54.04
  • Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng ni lông hoặc các polyamit hoặc các polyeste khá
  • Vải lưới ni lông dệt thoi từ sợi filament không xoắn thích hợp để sử dụng như vật liệu gia cố cho vải sơn dầu
 • Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi từ các loại nguyên liệu thuộc nhóm 54.05
 • Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên
 • Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2
 • Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170g/m2
 • Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp
 • Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo

Vải dệt tạo vòng

 • Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille), trừ các loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 58.06
 • Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06; các loại vải dệt chần sợi nổi vòng trừ các sản phẩm thuộc nhóm 57.03
 • Vải có tạo vòng lông, kể cả các loại vải “vòng lông dài” và vải khăn lông, dệt kim hoặc móc
 • Vải dệt thoi có tạo vòng lông (kể cả vải khăn lông và các loại vải dệt nổi vòng tương tự) và vải dệt từ sợi sơnin (chenille)

Vải dệt kim hoặc móc

 • Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ loại thuộc nhóm 60.01.
 • Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30 cm, trừ loại thuộc nhóm 60.01 hoặc 60.02.
 • Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ các loại thuộc nhóm 60.01
 • Vải dệt kim sợi dọc (kể cả các loại làm trên máy dệt kim dệt dải trang trí), trừ loại thuộc các nhóm 60.01 đến 60.04
 • Vải dệt kim hoặc móc khác
 • Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06

Các loại vải khác

 • Các loại vải tuyn và các loại vải dệt lưới khác, không bao gồm vải dệt thoi, dệt kim hoặc móc; hàng ren dạng mảnh, dạng dải hoặc dạng mẫu hoa văn, trừ các loại vải thuộc các nhóm từ 60.02 đến 60.06
 • Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02
 • Các loại vải dệt phủ tường.
 • Vải dệt thoi khác, có chứa sợi đàn hồi (elastomeric) hoặc sợi cao su từ 5% trở lên tính theo trọng lượng

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HỢP QUY MAY MẶC

Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may bao gồm:

Trường hợp công bố hợp quy sản phẩm dệt may dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất) :

 • Bản công bố hợp quy
 • Báo cáo tự đánh giá
 • Cam kết chất lượng phù hợp quy chuẩn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá
 • Với hàng nhập khẩu cần bổ sung: nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính, xuất xứ, hợp đồng, vận đơn,…

Trường hợp công bố hợp quy sản phẩm dệt may dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (bên thứ ba)

 • Bản công bố hợp quy
 • Giấy chứng nhận phù hợp QCVN 01/2017/BCT kèm mẫu dấu hợp quy được tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định cấp (bản sao)

Các bước cơ bản để được cấp giấy chứng nhận hợp vải.

Bước 1: Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy.

Các bạn cần cung cấp những thông tin liên quan đến việc sản xuất hoặc kinh doanh loại vải cần chứng nhận, thành phần trong loại vải, cùng với chúng tôi trao đổi và đưa ra kế hoạch để tiến tới thực hiện việc cấp chứng nhận hợp quy.

Bước 2: Chuẩn bị và gửi hồ sơ. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy.

Sau đó dựa trên những hồ sơ và tài liệu bên bạn cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét và đánh giá hồ sơ và đưa ra những kết luận chính thức.

Bước 3: Đánh giá chứng nhận.

Bước 4: Lấy mẫu điển hình tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường

Theo QCVN 01:2017/BCT thì vải cần chứng nhận hợp quy được lấy mẫu theo 2 phương pháp sau:

Mẫu ngẫu nhiên: là mẫu được lấy ngẫu nhiên từ một mặt hàng trong lô hàng hóa đăng ký công bố hợp quy.

Mẫu đại diện: là tập hợp các mẫu ngẫu nhiên của lô hàng hóa đăng ký công bố hợp quy đảm bảo tính đại diện cho lô hàng hóa đăng ký công bố hợp quy.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Bước 6: Công bố hợp quy.

Trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam thì loại vải cần chứng nhận hợp phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn 01:2017/BCT; gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư 28) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Thông tư 02).

chứng nhận hợp quy vải
chứng nhận hợp quy vải

LỢI ÍCH KHI CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẢI

Một số lợi ích mà các Doanh Nghiệp may mặc có được khi làm chứng nhận hợp quy vải:

Chứng minh cho thị trường Doanh Nghiệp tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc chứng nhận hợp quy sẽ là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường. Sau khi có được chứng nhận sẽ được giảm các kiểm tra của đối tác thậm chí là cơ quan quản lý.

Giúp nâng cao chất lượng sản phẩm tạo dựng lòng tin cho khách hàng từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho Doanh Nghiệp.

Việc chứng nhận hợp quy may mặc chính là bằng chứng cho khách hàng và đối tác khi mua và sử dụng. Và từ đó sẽ giúp nâng cap uy tín; thương hiệu cũng như sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Dễ dàng kiểm soát và giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh khác

Bằng việc đánh giá và chứng nhận sản phẩm dệt may thì doanh nghiệp sẽ quản lý chất lượng một cách tốt hơn từ đó sẽ giúp Doanh Nghiệp tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng cao và ổn định.

Tại sao phải xin giấy chứng nhận Hợp chuẩn, Hợp quy sản phẩm?

Thông qua hoạt động đánh giá sự phù hợp các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp có phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng giúp cho doanh nghiệp kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm là thực phẩm, đảm bảo đặc tính công nghệ kỹ thuật đối với sản phẩm là đồ điện, vải, đồ chơi trẻ em,… qua đó tạo sức cạnh tranh trên thị trường so với các sản phẩm, hàng hóa trong và ngoài nước khác. Giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín và hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường.

Đảm bảo các sản phẩm có chất lượng và an toàn từ khâu sản xuất, tiêu thụ và sử dụng

Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thoả thuận thừa nhận song phương và đa phương;

Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

Là bằng chứng chứng minh việc tuân thủ các quy định, luật hiện hành, hàng hóa doanh nghiệp có chỉ tiêu kỹ thuật an toàn, chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật tương ứng

Việc Chứng nhận Hợp chuẩn, Hợp quy có mục đích là hướng tới sự an toàn, chất lượng và khẳng định uy tín của Doanh nghiệp trên thị trường. Tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác từ đó nâng cao vị thế của mình trên thị trường kinh doanh sản phẩm có Chứng nhận Hợp chuẩn, Hợp quy.

Ngoài mục đích là tạo lòng tin thì hoạt động Chứng nhận Hợp quy là một hoạt động bắt buộc Doanh nghiệp phải thực hiện trước khi lưu thông sản phẩm trên thị trường. Lưu thông sản phẩm chưa được Chứng nhận hợp quy sẽ bị phạt hành chính và buộc không được tiếp tục kinh doanh sản phẩm đó. 

Trên đây là các quy định về giấy chứng nhận hợp quy vải. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về chứng nhận hợp quy vải và những vấn đề  pháp lý liên quan, hãy liên hệ luật rong ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775