Chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

Mũ bảo hiểm là vật không thể thiếu để đảm bảo an toàn cho con người khi tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, xe gắn máy. Vì vậy, chất lượng mũ bảo hiểm rất được quan tâm. Công bố hợp quy là quy định bắt buộc của nhà sản xuất mũ bảo hiểm để đưa sản phẩm này ra thị trường nhằm đảm bảo chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm góp phần tăng độ tin tưởng của người tiêu dùng. Để hiểu chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm là gì, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Chứng nhận hợp quy là gì

– Chứng nhận hợp quy áp dụng cho những đối tượng nào? Đây là câu hỏi nhiều khách hàng đang quan tâm đến để lấy căn cứ áp dụng cho những mặt hàng sản phẩm nào? Hãy cùng TTP giải đáp những thắc mắc này trong bài viết dưới đây nhé. 

Đối tượng Chứng nhận hợp quy là sản phẩm hàng, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Chứng nhận hợp quy là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy ). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

Quy chuẩn dùng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 

Tại sao phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy của sản phẩm

Đối với doanh nghiệp

Thông qua hoạt động đánh giá, Giấy chứng nhận sẽ giúp các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Việc chứng nhận hợp quy sẽ là tăng chất lượng sản phẩm luôn được ổn định và nân cao giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa yêu cầu của quy chuẩn được sử dụng để đánh giá, chứng nhận. Vì vậy, doanh nghiệp không phải đối diện với những rủi ro do bị thu hồi sản phẩm không phù hợp với chất lượng sản phẩm theo quy định và phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.

 Chứng nhận hợp quy sẽ là văn bản chứng nhận cho doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng và các đối tác liên quan khi mua và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

 Chứng nhận hợp quy : Là một trong những văn bằng pháp lý làm nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thì trường trong nước và quốc tế do được bên thứ ba chứng nhận.

Đối với người tiêu dùng

Khi sử dụng những sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy doanh nghiệp sẽ yên tâm khi sử dụng các sản phẩm đảm bảo yêu cầu chất lượng, có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường sinh thái .

Đối với cơ quan quản lý nhà nước

Chứng nhận hợp quy giúp cho nhà nước thuận lợi trong việc quản lý các loại sản phẩm đang lưu hành trên thị trường nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm, hàng hóa nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển.

Những quy định về chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT- BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm là gì?

Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (CBHC) quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Mũ bảo hiểm phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định rõ trong QCVN 2 : 2008/BKHCN, các phương pháp thử cũng được quy định tại phụ lục kèm theo Quy chuẩn này

Mũ bảo hiểm sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của QCVN 2 : 2008/BKHCN cho từng kiểu mũ trên cơ sở chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận được chỉ định theo phương thức 5.

Đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu có thể chọn Tổ chức giám định hoặc tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc thừa nhận thực hiện tại nước ngoài hoặc Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định tiến hành tại Việt Nam theo phương thức thử nghiệm lô hàng hoá theo phương thức 7

Mũ bảo hiểm khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy mũ bảo hiểm trên vỏ mũ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện Công bố chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm phù hợp với Quy chuẩn QCVN 2 : 2008/BKHCN

Điều kiện được cấp chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

* Đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước:

 • Phải phù hợp với các quy định tại mục 2 quy chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN cho từng kiểu mũ trên cơ sở chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định;
 • Chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

* Đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu:

 • Phải phù hợp với các quy định tại mục 2 quy chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN cho từng kiểu mũ. Việc chứng nhận hợp quy mũ nhập khẩu do một trong các tổ chức sau đây tiến hành: Tổ chức trong nước hoặc ngoài nước được cơ quan nhà nước chỉ định hoăc được công nhận tại nước ngoài;
 • Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định tiến hành tại nước theo phương thức thử nghiệm lô hàng hóa.

Thủ tục trọn vẹn chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả-Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện.

Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

Trường hợp nộp trực tiếp:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ công chức kiểm tra xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ trong phiếu tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp nộp qua bưu điện:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì mời người nộp hồ sơ đến bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn đo lường gửi văn bản đề nghị. Trường hợp không bổ sung đầy đủ, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý hồ sơ.

Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho cá nhân, tổ chức. Trường hợp không tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng hoặc thông qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết

Với hồ sơ không đầy đủ, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chức năng thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi. Sau 15 ngày nhận được thông báo tổ chức cá nhân không bổ sung hồ sơ, hồ sơ sẽ bị hủy xử lý.

Hồ sơ đầy đủ trong 5 ngày cơ quan chức năng thẩm định. Nếu hợp lệ sẽ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm cho tổ chức, cá nhân. Nếu không hợp lệ sẽ thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.

chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm
chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

Phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

 1. Đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước:
 • Phải phù hợp với các quy định tại mục 2 quy chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN cho từng kiểu mũ trên cơ sở chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định;
 • Chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.
 1. Đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu:
 • Phải phù hợp với các quy định tại mục 2 quy chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN cho từng kiểu mũ. Việc chứng nhận hợp quy mũ nhập khẩu do một trong các tổ chức sau đây tiến hành: Tổ chức trong nước hoặc ngoài nước được cơ quan nhà nước chỉ định hoăc được công nhận tại nước ngoài;
 • Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định tiến hành tại nước theo phương thức thử nghiệm lô hàng hóa.

Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
 • Bản công bố hợp quy theo mẫu
 • Bản sao giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận hợp quy tương ứng và phù hợp với môi trường

Cách nhận biết mũ bảo hiểm đã chứng nhận hợp quy

Đối với các sản phẩm mũ bảo hiểm đã chứng nhận hợp quy thì sẽ có tem dán CR với kí hiệu rõ ràng không tẩy xóa. Người dùng khi đi mua cần chú ý đến dấu hợp quy này hoặc có nhãn mác đầy đủ, đơn vị sản xuất mũ uy tín.

Những đơn vị bán mũ bảo hiểm mà không có dấu hợp quy (CR) sẽ bị coi là vi phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trên đây là các quy định về chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm và những vấn đề  pháp lý liên quan, hãy liên hệ luật rong ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775