Chứng nhận hợp quy máy tính bảng

chứng nhận hợp quy máy tính bảng

Máy tính bảng (tablet) có chức năng thu phát sóng vô tuyến 3G / 4G / LTE hoặc Wifi là thiết bị thuộc danh mục bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy tại Cục Viễn Thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư 42/2016/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tục nhập khẩu bao gồm các khâu: thử nghiệm, xin cấp Giấy chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp có thể còn phải tiếp tục tiến hành các thủ tục xin Giấy phép nhập khẩu cho máy tính bảng tùy theo yêu cầu của cơ quan hải quan tại cửa khẩu.

Trước khi lưu hành sản phẩm ra thị trường doanh nghiệp nhập khẩu còn phải làm thủ tục chứng nhận hợp quy máy tính bảng và Công bố chứng nhận hợp quy máy tính bảng, dán tem hợp quy ICT theo quy định. Để hiểu rõ hơn về chứng nhận hợp quy máy tính bảng là gì, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Chứng nhận hợp quy là gì

Đối tượng Chứng nhận hợp quy là sản phẩm hàng, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Chứng nhận hợp quy là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy ). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

Quy chuẩn dùng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 

Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy máy tính bảng

Thủ tục công bố chứng nhận hợp quy máy tính bảng yêu cầu cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố hợp quy phải chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ được chuẩn bị thành 2 bộ: 1 bộ để lưu trữ tại tổ chức phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra; 1 bộ được nộp đến cơ quan chuyên ngành để tiến hành thẩm tra bằng cách nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

Cá nhân, tổ chức sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá sự phù hợp. Trong đó có 2 trường hợp xảy ra:

  • Trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định cấp;
  • Trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng kết quả tự đánh giá sự phù hợp.

Tương ứng với từng trường hợp thì hồ sơ công bố hợp quy cần chuẩn bị cũng sẽ khác nhau. Quy định cụ thể được chi tiết tại Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Trong quá trình xem xét hồ sơ nếu cần thiết thì cá nhân, tổ chức có thể được yêu cầu đối chiếu bản gốc hoặc nộp bản sao công chứng.

Thủ tục công bố hợp quy máy tính

Thủ tục công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc giahay thủ tục công bố hợp quy với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn chịu sự quản lý của các Bộ ban ngành, lĩnh vực được quy định tại điều 15, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. 

Theo đó, cá nhân, tổ chức sẽ nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm máy tính đến cơ quan chịu trách nhiệm thẩm tra – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ sau đó sẽ được tiến hành xét duyệt. Kết quả cụ thể như sau:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Trong trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đã đầy đủ và hợp lệ theo đúng quy định tại Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN thì cơ quan chuyên ngành sẽ ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cá nhân, tỏ chức trong thời gian 5 ngày làm việc tính từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo Mẫu 3. TBTNHS được quy định tại Phụ lục III, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Thông báo có giá trị theo giấy chứng nhận hợp quy cấp bởi tổ chức chứng nhận đã được chỉ định (trường hợp dựa trên kết quả đánh giá sự phù hợp từ bên thứ 3) hoặc có giá trị 3 năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (trường hợp cá nhân, tổ chức tự đánh giá sự phù hợp)

Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng chưa hợp lệ

Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng chưa hợp lệ thì cơ quan chuyên ngành trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy sẽ tiến hành thông báo bằng văn bản tới cá nhân, tổ chức công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ

Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN thì cơ quan chuyên ngành sẽ thông báo bằng văn bản trong thời gian 3 ngày làm việc tính từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy đề nghị cá nhân, tổ chức công bố hợp quy bổ sung thêm các loại giấy tờ còn thiết.

Cá nhân, tổ chức phải bổ sung đầy đủ theo đúng quy định trong thời gian 15 ngày tình từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ. Nếu trong thời hạn này mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định thì cơ quan chuyên ngành có quyền hủy bỏ xử lý hồ sơ đó.

Thủ tục công bố hợp quy máy tính lại

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chỉ có thời hạn tối đa 3 năm. Sau khi hết thời hạn mà cá nhân, tổ chức vẫn muốn tiếp tục sử dụng chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa thì phải tiến hành chứng nhận, công bố hợp quy lại.

Thủ tục công bố hợp quy máy tínhlại được tiến hành tương tự. Phương thức tiến hành có phần đơn giản hơn do cá nhân, tổ chức vẫn thực hiện quá trình kiểm soát chất lượng, thử nghiệm, đánh giá định kỳ để duy trì sự phù hợp theo quy định. Tuy nhiên cá nhân, tổ chức sẽ phải công bố hợp quy lại nếu có thay đổi về sản phẩm.

Quy định trong khoản 8, điều 16, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định rõ “Thục hiện việc công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào vệ nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký hoặc có bất kỳ sự thay đổi bào về tính năng, công dụng, đặc điểm của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố hợp quy.

 Xác định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho tablet

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho máy tính bảng sẽ được xác định căn cứ theo các công nghệ thu phát sóng vô tuyến được áp dụng trên thiết bị. Tùy theo thông số kỹ thuật, các công nghệ và tần số thu phát sóng vô tuyến ứng dụng, một model máy tính bảng sẽ phải đo kiểm, thử nghiệm theo những Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành liệt kê dưới đây:

RF: Quy chuẩn về chức năng thu phát sóng vô tuyến điện

EMC: Quy chuẩn về tương thích điện từ 

Quy chuẩn kỹ thuật kể từ ngày 01/10/2017 (Căn cứ theo Thông tư 42/2016/TT-BTTTT)

–   QCVN 12:2015/BTTTT (RF GSM)

–   QCVN 86:2015/BTTTT (EMC GSM)

–   QCVN 15:2015/BTTTT (RF W-CDMA FDD)

–   QCVN 47:2015/BTTTT (RF LTE)

–   QCVN 54:2011/BTTTT (RF Wifi 2.4 GHz)

–   QCVN 65:2013/BTTTT (RF Wifi 5 GHz)

–   QCVN 18:2014/BTTTT (EMC for W-CDMA, LTE, and Wifi)

–   QCVN 101:2016/BTTTT – mục 2.6 (Quy chuẩn về Pinlithium – áp dụng cho Công bố hợp quy)

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng thêm kể từ ngày 01/07/2018 (Căn cứ theo Thông tư 18/2017/TT-BTTTT)

–   QCVN 112:2017/BTTTT (EMC Wifi)

Thử nghiệm, đo kiểm máy tính bảng theo các quy chuẩn cần thiết

Doanh nghiệp tiến hành đo kiểm, thử nghiệm thiết bị tại các Phòng thử nghiệm trong nước được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định hoặc Phòng thử nghiệm nước ngoài được Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cục Viễn Thông thừa nhận kết quả đo kiểm, thử nghiệm

Thông thường, quá trinh thử nghiệm sẽ kéo dài 2 tuần.

Chuẩn bị bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho máy tính bảng

Bộ hồ sơ bao gồm:

–   Giấy đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu của Cục Viễn thông

–   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có ngành nghề nhập khẩu).

–   Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

–   Hình ảnh thực tế của sản phẩm.

–   Kết quả đo kiểm, thử nghiệm của thiết bị

Nộp bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy tại Trung tâm kiểm định và Chứng nhận – Cục Viễn Thông

Căn cứ theo địa điểm đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới một trong các Trung tâm kiểm định và Chứng nhận của Cục Viễn Thông

Trung tâm chứng nhận và kiểm định 1 tại Hà Nội – Các Doanh nghiệp Miền Bắc

Trung tâm chứng nhận và kiểm định 2 tại Đà Nẵng – Các Doanh nghiệp Miền Trung

Trung tâm chứng nhận và kiểm định 3 tại TP. HCM – Các Doanh nghiệp Miền Nam

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận sẽ xem xét, đánh giá bộ hồ sơ Chứng nhận của Doanh nghiệp và cấp Giấy Chứng nhận hợp quy nếu bộ hồ sơ đầy đủ và phù hợp với các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn Thông

Quá trình xử lý, đánh giá, cấp Giấy Chứng nhận hợp quy thông thường mất 2 tuần.

chứng nhận hợp quy máy tính bảng
chứng nhận hợp quy máy tính bảng

Công bố hợp quy và Xin giấy phép nhập khẩu cho tablet

Căn cứ trên Giấy Chứng nhận hợp quy đã được cấp, Doanh nghiệp phải tiếp tục tiến hành các thủ tục Công bố hợp quy và xin Giấy phép nhập khẩu cho sản phẩm.

Bộ hồ sơ Công bố hợp quy cho máy tính bảng bao gồm

– Bản sao Giấy Chứng nhận hợp quy của thiết bị

– Tài liệu kỹ thuật của thiết bị công bố hợp quy

– Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Mẫu dấu ICT doanh nghiệp nhập khẩu đã đăng ký với Cục Viễn Thông

– Bản sao Giấy Công bố hợp quy của Pin Lithium sử dụng cho thiết bị hoặc một bộ hồ sơ đầy đủ tài liệu kỹ thuật và các kết quả thử nghiệm Pin Lithium.

Các loại máy tính phải công bố hợp quy

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 14/05/2020 chính thức có hiệu lực vào ngày 01/07/2020 thay thế cho Thông tư 09/2019/TT-BTTTT ban hành ngày 09/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn chịu trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong đó máy tính quy định phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy cũng thuộc trong danh mục. Chi tiết có tại Phụ lục II – Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy. Các sản phẩm máy tính phải công bố hợp quy bao gồm:

  • Máy tính cá nhân để bàn – Quy chuẩn QCVN 118:2018/BTTTT;
  • Máy tính xách tay – Quy chuẩn QCVN 118:2018/BTTTT và QCVN 101:2016/BTTTT;
  • Máy tính bảng – Quy chuẩn QCVN 118:2018/BTTTT và QCVN 101:2016/BTTTT.

Trên đây là các quy định về chứng nhận hợp quy máy tính bảng. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về chứng nhận hợp quy máy tính bảng và những vấn đề  pháp lý liên quan, hãy liên hệ luật rong ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775