Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Với mục tiêu bảo vệ sức khoẻ của các nhà sản xuất và người sử dụng sản phẩm gỗ cũng như nâng cao chất lượng và uy tín của sản phẩm gỗ Việt Nam trên thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quy định về chất lượng và kỹ thuật cho keo dán gỗ nhằm kiểm soát tốt hơn loại nguyên liệu đầu vào này cho ngành chế biến gỗ. Vậy chứng nhận hợp quy keo dán gỗ là gì? và tại sao nó cần phải được chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03-01:2018/BNNPTNT? mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau.

Keo dán gỗ là gì?

Đây là một chất kết dính được sử dụng để liên kết chặt các mảnh gỗ với nhau. Nhiều chất đã được sử dụng làm keo dán. Có những loại keo dán gỗ phổ biến: Keo sữa dán gỗ; Keo dán gỗ A-B – Hay còn gọi là keo Epoxy; Keo dán gỗ CA (Cyanoacrylates); Keo dán gỗ PU (Polyurethanes)…

Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ là gì?

Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ là chứng nhận bắt buộc cho sản phẩm keo dán gỗ, được thực hiện theo hướng dẫn tại TT 40/2018/TT-BNNPTNT và QCVN 03-01:2018/BNNPTNT. Là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm keo dán gỗ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cụ thể QCVN 03-01:2018/BNNPTNT.

Tại sao cần chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Ngày 27/12/2018 , Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành: Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT ( Thông tin tại website: http://vanban.chinhphu.vn/ ). Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ QCVN 03-01:2018/BNNPTNT. Theo đó, kể từ ngày 01/07/2019, các sản phẩm keo dán gỗ khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật.

Các tổ chức nào phải chứng nhận hợp quy keo dán gỗ?

Theo nghị định quốc tế, để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường thì các doanh nghiệp liên quan trực tiếp trong quá trình hình thành sản phẩm đều phải chứng nhận hợp quy. Theo quy định, các tổ chức sản xuất, nhập khẩu và phân phối keo dán gỗ phải tiến hành chứng nhận hợp quy cho sản phẩm để đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, phân phối, bán lẻ chỉ được kinh doanh sản phẩm keo dán gỗ đảm bảo chất lượng, có dấu hợp quy và nhãn phù hợp với các quy định tại quy chuẩn QCVN 03- 01:2018/BNNPTNT và các quy định hiện hành có liên quan.

Ngoại trừ các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu; hàng triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất; hàng hóa quá cảnh thì các sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật được quy định tại QCVN 03-01:2018/BNNPTNT; dựa trên kết quả Chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận.

Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ đem lại lợi ích gì?

Là một điều khoản bắt buộc nhưng mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? Một số lợi ích nhất định dưới đây là mong muốn mà không phải doanh nghiệp nào

– Tuân thủ đúng yêu cầu chứng nhận hợp quy của cơ quan quản lý nhà nước

– Là bằng chứng tin cậy chứng minh chất lượng sản phẩm cho khách hàng và các đối tác liên quan khi mua và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp

– Giúp doanh nghiệp hoàn thiện về thiết bị công nghệ, quy trình sản xuất keo dán gỗ và hệ thống quản lý chất lượng keo dán gỗ

– Nâng cao và duy trì chất lượng sản phẩm keo dán gỗ theo yêu cầu của quy chuẩn đã được sử dụng để đánh giá, chứng nhận

– Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường do được bên thứ ba là các tổ chức chứng nhận đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm

Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm keo dán gỗ dùng trong chế biến gỗ

Chỉ tiêu kỹ thuật

Tên sản phẩm

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

Hàm lượng formadehyde tự do, không lớn hơn, %

Các loại keo có chứa formaldehyde theo TCVN 11568: 2016

1,4

TCVN 11569:2016

Các lô sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lấy mẫu theo TCVN 2090:2015 (ISO 15528:2013) để kiểm tra hàm lượng formadehyde tự do

Điều kiện để đạt chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

 1. Đối với doanh nghiệp sản xuất
 • Doanh nghiệp hoạt động đáp ứng yêu cầu của pháp luật
 • Phải đáp ứng đủ kiều kiện sản xuất và tạo ra được sản phẩm
 • Phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
 1. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu
 • Nhập khẩu có giấy phép, đáp ứng yêu cầu của pháp luật
 • Có các giấy tờ nhập khẩu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
 • Không nhập khẩu trái phép

Phương thức chứng nhận

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lựa chọn phương thức đánh giá 5 hoặc Phương thức đánh giá 7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.

* Phương thức 5:

– Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; (Nghĩa là: nhà sản xuất trước khi chứng nhận hợp quy keo dán gỗ phải có chứng chỉ ISO 9001).

– Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy; 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

Đánh giá giám sát (áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước)

Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp; mỗi sản phẩm công bố hợp quy phải được lấy mẫu để đánh giá giám sát với tần suất không được vượt quá 12 tháng/1 lần và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này với tần suất ít nhất 03 năm/lần/chỉ tiêu.

* Phương thức 7:

– Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm theo hình thức hậu kiểm.

– Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Bước 1: Đăng kí chứng nhận

ICB tiếp nhận và trao đổi thông tin về đề nghị đăng ký chứng nhận Hợp quy keo dán gỗ của khách hàng

Bước 2: Đánh giá chứng nhận hợp quy và thử nghiệm mẫu điển hình

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lựa chọn Phương thức đánh giá 5 hoặc Phương thức đánh giá 7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất

Đánh giá thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

chứng nhận hợp quy keo dán gỗ
chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

Được áp dụng cho từng lô sản phẩm. Đánh giá sản phẩm điển hình trên cơ sở thử nghiệm mẫu. Có hiệu lực vô thời hạn và chỉ có giá trị đối với lô sản phẩm đã được đánh giá.

Bước 3: Báo cáo đánh giá, cấp giấy chứng nhận

ICB sẽ thông báo kết quả thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng cho khách hàng. Nếu kết quả trên phù hợp với yêu cầu chứng nhận thì khách hàng sẽ được ICB cấp giấy chứng nhận Hợp quy KEO DÁN GỖ.

Bước 4: Giám sát định kỳ, duy trì chứng nhận

Đối với đơn vị sản xuất keo dán gỗ, giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có giá trị trong vòng 3 năm, do đó mỗi năm khách hàng phải thực hiện đánh giá định kỳ ít nhất mỗi năm một lần theo quy định.

Công bố hợp quy keo dán gỗ

Theo quy định, tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận hợp quy keo dán gỗ phải tiến hành công bố hợp quy tại Tổng cục lâm nghiệp. Hồ sơ công bố hợp quy keo dán gỗ bao gồm như sau:

– Bản công bố hợp quy keo dán gỗ

– Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của luật pháp)

– Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục lâm nghiệp

Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian và chi phí chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

 1. Đối với đánh giá, cấp chứng nhận theo phương thức 5:
 • Thời gian: 10-30 ngày làm việc (kể từ khi ký kết hợp đồng)
 • Chi phí: Tùy thuộc vào số lượng sản phẩm, vị trí của doanh nghiệp, doanh nghiệp đã có chứng chỉ ISO 9001 hay chưa mà chi phí sẽ khác nhau. Liên hệ chuyên viên tư vấn để được báo giá tốt và hướng dẫn cụ thể.
 1. Đối với đánh giá, cấp chứng nhận theo phương thức 7:
 • Thời gian: 10-20 ngày làm việc (kể từ khi ký kết hợp đồng)
 • Chi phí: Tùy thuộc vào số lượng sản phẩm, vị trí của doanh nghiệp mà chi phí sẽ khác nhau. Liên hệ chuyên viên tư vấn để được báo giá tốt và hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là các quy định về chứng nhận hợp quy keo dán gỗ. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm chứng nhận hợp quy keo dán gỗ và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ luật rong ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775