Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Hiện nay, nhu cầu về chứng chỉ năng lực quản lý dự án xây dựng không chỉ ở các Thành phố lớn mà các tỉnh thành khác trên toàn quốc ngày càng gia tăng.

Vì vậy, nhu cầu tìm hiểu về việc cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng.

Hiểu được điều đó, Luật Loan Loan là địa chỉ tư vấn cấp chứng chỉ uy tín, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Mong rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề này.

Tổng quan về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng là một bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng cung cấp cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Nó giúp chứng minh năng lực khi bạn muốn tham gia các hoạt động quản lý các dự án trong lĩnh vực xây dựng.

Chứng chỉ quản lý dự án xây dựng có vai trò quan trọng đối với các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp xây dựng. Một số tác dụng phải kể đến như:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Bộ Xây Dựng quy định các cá nhân đảm nhận chức vụ giám đốc quản lý phải có chung chi hanh nghe quan ly du an để tham gia các hoạt động trong ngành xây dựng.

Là một trong những điều kiện bắt buộc để được tham gia dự thầu, đấu thầu công trình xây dựng.

Đây là điều kiện cần và đủ để có thể làm thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1: Được làm giám đốc quản lý của tất cả các nhóm dự án tương ứng các loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C tương ứng các loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 3: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng cùng loại với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ quản lý dự án hạng 1.

Sở Xây Dựng cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2, 3.

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của pháp luật được phép cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng hạng II, III cho các cá nhân là hội viên của mình.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ quản lý dự án hạng năm 2021

Để được cấp chứng chỉ theo đúng hạng công trình mà các bạn mong muốn thì cần đáp ứng các điều kiện cấp chứng chỉ quản lý dự án dưới đây:

Có năng lực hành vi dân sự theo đúng quy định pháp luật.

Đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú tại nước ngoài thì phải có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam.

Ngoài ra, đối với từng hạng công trình bạn cần đáp ứng các điều kiện tưng ứng như:

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1:

Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành như: xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, kiến trúc.

Có 7 năm kinh nghiệm làm các công việc quản lý các dự án.

Đã đảm nhiệm vai trò giám đốc quản lý 1 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại.

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2:

Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành thuộc lĩnh vực như: xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, kiến trúc.

Có 4 năm kinh nghiệm làm việc về quản lý các dự án xây dựng.

Đã đảm nhiệm vai trò giám đốc quản lý dự án ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C cùng loại trở lên.

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 3:

Có trình độ chuyên môn và được đào tạo chuyên ngành thuộc lĩnh vực: xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, kiến trúc.

Có 2 năm kinh nghiệm làm các công việc quản lý các dự án đối với các cá nhân tốt nghiệp đại học và 3 năm kinh nghiệm đối với các cá nhân tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp.

Đã đảm nhiệm vai trò giám đốc quản lý 1 dự án nhóm C cùng loại trở lên.

Hồ sơ, thủ tục xin cấp chứng chỉ quản lý dự án hiện nay

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ quản lý dự án:

Khi có nhu cầu xin cấp chứng chỉ, các cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thủ tục. Vậy bạn đã biết thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án gồm những loại giấy tờ, tài liệu gì?

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng mà bạn cần chuẩn bị bao gồm:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu.

02 ảnh màu 4x6cm có nền màu trắng chân dung của người xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Bản sao văn bằng, chứng chỉ hành nghề chuyên môn được cấp bởi các cơ sở đào tạo hợp pháp.

Bản sao của Bản kê khai kinh nghiệm của cá nhân có dấu xác nhận của công ty, tổ chức, doanh nghiệp nơi mà cá nhân làm việc.

File chứa ảnh màu bản chính hợp đồng hoạt động xây dựng dự án mà cá nhân từng tham gia thực hiện (kèm theo chi tiết phần nội dung công việc mà cá nhân được phân công).

Thủ tục cấp chứng chỉ quản lý dự án

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, thuộc Văn phòng Sở Xây dựng của tỉnh/thành phố nơi bạn xin cấp chứng chỉ.

Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí cũng như lệ phí liên quan khi nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề. Chi phí và lệ phí liên quan này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tổ chức sát hạch:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận sát hạch thuộc Sở xây dựng sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ đã nhận trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn quản lý dự án xem xét quyết định.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đầy đủ, Bộ phận sát hạch sẽ phải có trách nhiệm thông báo đến cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án về việc yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Việc thi chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được tiến hành theo tổ chức, theo khu vực hoặc theo địa phương.

Thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch sẽ được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc cũng có thể tiến hành đột xuất nếu như Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề yêu cầu để có thể phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án của những người có nhu cầu.

Trước thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch 05 ngày làm việc, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án sẽ thông báo bằng văn bản đồng thời đăng tải thông tin về địa điểm, thời gian thi và mã số dự sát hạch của các cá nhân tham gia kỳ sát hạch trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh/thành phố.

Việc thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm.

Một đề thi sát hạch sẽ bao gồm 15 câu kiến thức chuyên môn về quản lý dự án và 10 câu kiến thức pháp luật có liên quan đến quản lý dự án.

Các câu hỏi này sẽ được lấy một cách ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian để làm bài thi sát hạch là 30 phút.

Số điểm tối đa của đề thi sát hạch là 100 điểm bao gồm 60 điểm cho kiến thức chuyên môn và 40 điểm cho kiến thức pháp luật.

Bài thi sát hạch phải được từ trên 80 điểm thì mới đạt yêu cầu để cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng.

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, Hội đồng xét cấp chứng chỉ sẽ có trách nhiệm tổng hợp kết quả sát hạch và trình để Giám đốc Sở xây dựng tỉnh/thành phố quyết định cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án. Kết quả của kỳ thi sát hạch này sẽ được bảo lưu trong vòng 06 tháng.

Bước 3: Nhận chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Khi đến nhận chứng chỉ hành nghề quản lý dự án thì người nhận phải xuất trình được chứng minh nhân dân/thẻ căn cước nếu như là công dân Việt Nam hoặc hộ chiếu nếu như là công dân nước ngoài.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra đồng thời yêu cầu người đến nhận chứng chỉ hành nghề quản lý dự án ký nhận chứng chỉ sau đó trao chứng chỉ hành nghề cho người đó.

Dịch vụ tư vấn về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án của Luật Loan Loan

Hiện nay Luật Loan Loan là một trong những đơn vị uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu, cung cấp các dịch vụ và tư vấn các quy trình, thủ tục, hồ sơ có liên quan đến hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Chúng tôi tư vấn về quy trình cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án trên khắp các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu theo đúng quy định pháp luật mới nhất hiện nay.

Với kinh nghiệm của chúng tôi đã thực hiện tư vấn trên nhiều lĩnh vực và tư vấn về thủ tục cấp phép các chứng chỉ khác nhau cho hàng trăm đơn vị. Luôn mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ uy tín, đảm bảo thành công với chi phí thấp nhất hiện nay.

Quý khách hàng lựa chọn đơn vị chúng tôi vì:

Không am hiểu các điều kiện cần và đủ để được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án. Đang lo lắng liệu mình có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hay không.

Không biết nơi cấp các loại chứng chỉ năng lực xây dựng tại địa phương mình đang tham gia hoạt động xây dựng.

Được tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án cho doanh nghiệp, tổ chức và quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành và các tài liệu khác.

Đảm bảo hồ sơ của quý khách hàng được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí. Khi được tư vấn sẽ không phải lo lắng vấn đề thiếu hồ sơ khi đi xin cấp các chứng chỉ về quản lý xây dựng.

Với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, chính xác, và uy tín hàng đầu.

Đảm bảo cho quý khách hàng hướng tới thứ hạng cao nhất và luôn phù hợp với mong muốn, yêu cầu của khách hàng.

Luật Loan Loan là địa chỉ tư vấn dịch vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực quản lý xây dựng. Chúng tôi luôn cam kết thời gian, thủ tục làm các loại chứng chỉ nhanh gọn.

Chúng tôi luôn tận tâm và luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc, các khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi có nhu cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775