Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

Chỉ huy trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một dự án hoặc công trình cụ thể.

Theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP về điều kiện, năng lực của chỉ huy trưởng. Các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận, do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

Vậy chỉ huy trưởng công trình là gì? Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình xây dựng.

Trong bài viết này Luật Loan Loan sẽ giải quyết các băn khoăn của Quý khách hàng về vấn đề chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng nêu trên.

Đồng thời sẽ bổ sung thêm một số thông tin hữu ích cho bạn đọc, các cán bộ, kỹ sư đang mong muốn hướng tới vị trí chỉ huy trưởng công trình mà đang loay hoay với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng.

Chỉ huy trưởng là gì?

Theo Điều 18 Nghị định 100/2018/NĐ chỉ huy trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một dự án hoặc công trình cụ thể.

Đối tượng cần có chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

Có thể xác định đối tượng cần có chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng bao gồm:

Các kỹ sư, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực thi công, quản lý, giám sát xây dựng là những đối tượng cần tham gia học chỉ huy trưởng công trình. Cụ thể:

Cán bộ kỹ sư xây dựng đang thực hiện công tác quản lý dự án, thi công và giám sát thi công xây dựng.

Các chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật ngoài hiện trường hay đội trưởng của các công trường xây dựng,…

Yêu cầu đối với chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

Căn cứ điều 53 Nghị Định 100/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về năng lực của chỉ huy trưởng công trường xây dựng cần đầy đủ các yếu tố sau các yêu cầu sau:

Hạng 1: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1 hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp 1 hoặc 02 công trình từ cấp 2 cùng loại trở lên.

Hạng 2: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 2 hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp 2 hoặc 02 công trình từ cấp 3 cùng loại trở lên.

Hạng 3: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 3 hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình từ cấp 3 hoặc 02 công trình từ cấp 4 cùng loại trở lên.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là yêu cầu bắt buộc với các tổ chức khí tham gia vào hoạt động xây dựng. Và chỉ có những tổ chức đủ điều kiện mới được cấp loại chứng chỉ này.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

Căn cứ theo quy định tại Điều 53, Nghị định 100/2018 quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng như sau:

“ Điều 53. Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường

 1. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:
 2. a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng loại trở lên.
 3. b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng loại trở lên.
 4. c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng loại trở lên.
 5. Phạm vi hoạt động:
 6. a) Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với tất cả các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.
 7. b) Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.
 8. c) Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc cùng loại với công trình đã tham gia thi công xây dựng.”

Có thể xác định các điều kiện hành nghề chỉ huy trưởng bao gồm những tiêu chí sau:

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình : Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng hạng I:

Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I.

Đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại.

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng hạng II

Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng II

Đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng hạng III:

Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III.

Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

Điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trình

Năng lực của chỉ huy trưởng công trường được phân thành 2 hạng. Chỉ huy trưởng công trường phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:

 1. a) Hạng 1:

Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 7 năm;

Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.

 1. b) Hạng 2:

Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 5 năm;

Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.

 1. c) Đối với vùng sâu, vùng xa:

Những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với loại công trình, có kinh nghiệm thi công tối thiểu 5 năm được giữ chức danh chỉ huy trưởng hạng 2.

 Hiện nay chỉ có chứng chỉ công nhận đã qua lớp nghiệp vụ bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường / công trình xây dựng do các cơ sở đào tạo cấp. Ghi đầy đủ là: “Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng”.

Theo điều 52 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP thì bắt buộc chỉ huy trưởng công trường phải có chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng này mới có thể đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động chỉ huy trưởng.

Phạm vi hoạt động của chỉ huy trưởng công trình

Hạng 1: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại.

Hạng 2: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp 2 cùng loại trở xuống.

Hạng 3: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp 3, cấp 4 cùng loại.

Dịch vụ tư vấn chứng chỉ hành nghề xây dựng của Luật Loan Loan

Với kinh nghiệm lâu năm, Luật Loan Loan sẽ giúp bạn rút ngắn lộ trình hoàn tất thủ tục xin chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng. Vì thế ngay khi kết nối với hệ thống, khách hàng được tư vấn cụ thể để biết mình thuộc đối tượng nào.

Chúng tôi giúp bạn nắm rõ luật để tránh tình trạng bị phạt khi hành nghề mà không có chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí để bạn hiểu rõ mọi thông tin của chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng.

Chúng tôi có quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp theo từng bước. Ngay khi khách hàng nộp và làm thủ tục đăng kí dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng theo quy định, đơn vị sẽ chuyển tiếp thông tin tới các bộ phận liên quan.

Chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra xem các giấy tờ trong hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng đã đúng yêu cầu hay chưa, có thiếu sót gì không. Nhờ vậy bạn tránh mất thời gian làm lại vừa mất công, vừa mệt mỏi.

Đặc biệt, sau khi hoàn tất hồ sơ và thủ tục ghi danh đăng ký thi. Chúng tôi còn giúp bạn biết cách ôn tập hiệu quả. Nhiều mẹo hay cũng được chia sẻ giúp quý vị có thể đạt điểm cao trong đợt thi sát hạch chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng.

Nhờ thế, rất nhiều người đã nhanh chóng vượt qua đợt sát hạch chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng hạng 1, 2 và 3. Đây là cách thông minh giúp bạn vừa tiết kiệm thời gian, công sức vừa thêm tự tin với năng lực của bản thân.

Không chỉ giúp quý vị hoàn tất thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng, chúng tôi đồng hành với bạn dài lâu. Vì thế, Luật Loan Loan còn hối thúc phía cơ quan chuyên môn để sớm đẩy nhanh quá trình còn lại, giúp bạn có chứng chỉ đúng theo quy định.

Hãy sớm kết nối với chúng tôi để có được thông tin hay và chuyên sâu về chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng bạn nhé!

 

 

 

 

 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775