Cách thành lập công ty tnhh

cách thành lập công ty tnhh

Nhìn chung, hai loại hình công ty tnhh giống nhau cơ bản, nhưng điểm khác là ở số lượng thành viên.

Dưới đây Luật Loan Loan sẽ giới thiệu đến quý khách hàng những thông tin cần thiết để có một cơ sở vững chức trong cách thành lập công ty tnhh.

Với những điều chúng tôi cũng cấp sau đây, hy vọng sẽ mang lại sự thuận lợi cho doanh nghiệp của bạn.

Ưu điểm của loại hình công ty TNHH

Công ty TNHH phải chịu trách nhiệm hữu hạn về khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã góp.

Với số lượng thành viên không quá nhiều, thành viên muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải thành viên công ty thì phải chào bán cho thành viên còn lại trước, nếu các thành viên còn lại không đồng ý mua thì khi đó mới được chuyển nhượng nên dễ dàng quản lý, từ đó hạn chế được sự tham gia của một số cá nhân không liên quan.

Bộ máy tổ chức của công ty TNHH khá đơn giản rất phù hợp với các công ty mới bước vào lĩnh vực kinh doanh, công ty gia đình hoặc các công ty có các bí quyết đặc thù nghề nghiệp về hoạt động kinh doanh.

Loại hình công ty này có sự khác biệt với công ty cổ phần, nếu thành viên muốn chuyển nhượng vốn khi công ty chưa kinh doanh có lãi chỉ phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân, sau đó chuyển nhượng vốn mà không bị áp mức thuế cố định cho việc chuyển nhượng như công ty cổ phần.

Nhược điểm của loại hình công ty TNHH

Công ty TNHH có khả năng huy động vốn kém hơn so với công ty cổ phần do chỉ được phát hành trái phiếu để huy động vốn vay mà không được phát hành cổ phiếu và không tham gia vào thị trường chứng khoán.

Hồ sơ thực hiện thành lập công ty tnhh một thành viên

Với công ty TNHH một thành viên, hồ sơ bao gồm:

Giấy tờ đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

Chuẩn bị điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty (Bản sao hợp lệ).

Với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài (Bản sao hợp lệ).

Giấy cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường.

Các Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Trong trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực có kèm theo: Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Văn bản ủy quyền.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với chủ sở hữu là tổ chức. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân đối với người đại diện vốn góp của tổ chức đó (Bản sao hợp lệ).

Hồ sơ thực hiện thành lập công ty tnhh hai thành viên

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đề nghị thành lập bao gồm:

Các chủ thể cần chuẩn bị giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty TNHH hai thành viên.

Chuẩn bị Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên.

Các giấy tờ sau đây: Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân (Bản sao hợp lệ).

Quyết định thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà các đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thực hiện cam kết Mục tiêu xã hội, môi trường.

Chuẩn bị Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Với trường hợp không phải người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người đại diện theo ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm theo Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Văn bản ủy quyền.

Những lưu ý khi soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tnhh

Hiện nay cách thành lập công ty tnhh là một trong những cơ sở để cơ quan có thẩm quyền đăng ký tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Do đó, để tránh trường hợp hồ sơ bị trả về và yêu cầu sửa đổi, khi soạn hồ sơ bạn cần lưu ý những điểm sau đây:

Về mẫu hồ sơ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trong đó hồ sơ đăng ký cần được soạn bằng tiếng Việt.

Các tài liệu nộp kèm theo hồ sơ phải đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Hiện thành phần trong hồ sơ đăng ký cách thành lập công ty tnhh có mẫu quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT, cụ thể như sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: trong trường hợp là công ty TNHH hai thành viên thì làm theo mẫu tại Phụ lục I-2, trường hợp là công ty TNHH hai thành viên trở lên thì làm theo mẫu Phụ lục I-3.

Danh sách thành viên: chỉ có với công ty TNHH hai thành viên trở lên và thực hiện theo mẫu Phụ lục I-6.

Về thời gian kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai đăng ký

Chủ thể có nhu cầu nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

cách thành lập công ty tnhh
cách thành lập công ty tnhh

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới đăng ký thành lập.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/02/2020.

Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động kinh doanh từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 được áp dụng miễn lệ phí thuế môn bài cho các công ty thành lập từ 25/02/2020 từ thời điểm nghị có hiệu lực thi hành.

Cách thành lập công ty tnhh mới nhất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục mở công ty TNHH

Theo đó cách thành lập công ty tnhh:

Như theo quy định thì cơ quan đăng ký hoạt động kinh doanh có trách nhiệm thực hiện việc xác thực tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp trong thời gian từ 03 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được hồ sơ.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ thể thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ và đầy đủ lý do và các yêu cầu sửa đổi và bổ sung trong hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Tiến hành hoạt động công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định

Sau khi nhận được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, cách thành lập công ty tnhh và phải trả lệ phí theo quy định của pháp luật.

Nội dung công bố bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty TNHH.

Nếu bạn tự công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp thì cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trong trường hợp doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả về sau là: buộc doanh nghiệp phải công bố các nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin của quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Những hiện tại, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 đã có hiệu lực thi hành vào năm 2021 thì: Doanh nghiệp thành lập có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp và không phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn cách thành lập công ty tnhh của Luật Loan Loan

Việc thành lập công ty, đặc biệt là cách thành lập công ty tnhh mang tính phức tạp và nhiều giai đoạn.

Vì vậy, các chủ doanh nghiệp cần một đơn vị thực hiện dịch vụ thành lập công ty để hạn chế sai sót và lãng phí thời gian.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Luật Loan Loan tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn cách thành lập công ty tnhh trên toàn quốc.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách sẽ được trải nghiệm:

Sự tư vấn nhiệt tình từ độ ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm.

Hạn chế lãng phí thời gian, không cần đi lại nhiều lần.

Giá cả hợp lý, chi phí phải chăng cho một góp dịch vụ chất lượng.

Luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt ở bất kỳ giai đoạn nào trong việc thành lập công ty cổ phần.

Chương trình chăm sóc khách hàng, hậu mãi hấp dẫn

Tuỳ thuộc vào mô hình kinh doanh và số vốn của các thành viên mà doanh nghiệp của quý khách hàng đang nắm giữ, từ đó lựa chọn loại hình công ty phù hợp với mình.

Mỗi mô hình công ty đều có những ưu và nhược điểm riêng nên khi tiến hành lựa chọn và thực hiện các cách thành lập công ty tnhh bạn cần đặc biệt chú ý đến các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu cách thành lập công ty tnhh hoặc chuẩn bị các giấy tờ làm hồ sơ thành lập công ty TNHH thì vui lòng liên hệ qua Hotline.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Loan Loan

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Loan Loan làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Loan Loan

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Loan Loan tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Loan Loan sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Loan Loan bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Loan Loan trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Loan Loan trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Loan Loan tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Loan Loan mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Loan Loan sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Loan Loan cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Loan Loan sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Loan Loan cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Loan Loan uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cho bạn những thủ tục nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nhất. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775