Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Hiện nay, khi nhu cầu phát triển ngày càng lớn, việc sở hữu các chứng chỉ hành nghề xây dựng là một điều thiết yếu và quan trọng để có thể hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Tuy nhiên, những kiến thức về chứng chỉ hành nghề xây dựng thì không phải ai cũng biết rõ.

Hôm nay hãy cùng Luật Loan Loan đi tìm hiểu về các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nhé!

Hi vọng bài viết dưới đây về nội dung các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ mang lại nhưng thông tin hữu ích cho Quý khách hàng.

Khái quát chung về các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Khái niệm

Trước khi tìm hiểu về các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, chúng ta cần hiểu, chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật xây dựng 2014 có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là bản đánh giá năng lực hành nghề vắn tắt của Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng cấp cho các cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp khi tham gia các hoạt động trên lĩnh vực xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

  1. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Cục hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I.

Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II, III.

Thời hạn của chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1, hạng 2, hạng 3 do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng – Sở Xây Dựng cấp theo quy định tại thông tư 08/2018/BXD và nghị định 100/2018/CP có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc.

Các lĩnh vực cần xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Có tất cả 6 lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin về các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và mã môn thi kèm theo từng ngành nghề và lĩnh vực.

Đánh giá xây dựng

Đánh giá xây dựng         – DG01

Giám sát xây dựng      

Giám sát dân dụng và công nghiệp – GS01

Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ – GS02

Giám sát công trình giao thông cầu – GS03

Giám sát công trình giao thông đường sắt – GS04

Giám sát công trình giao thông hầm – GS05

Giám sát công trình NN&PTNT – GS06

Giám sát công trình cảng  – GS07

Giám sát công trình đường bộ – GS08

Hạ tầng kĩ thuật

Hạ tầng kĩ thuật cấp nước – HT01

Hạ tầng kĩ thuật thoát nước – HT02

Hạ tầng kĩ thuật chất thải rắn – HT03

Khảo sát xây dựng      

Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn – KS01

Khảo sát địa hình – KS02

Kiểm định xây dựng   

Kiểm định xây dựng công trình cầu- KD01

Kiểm định xây dựng DD&CN – KD02

Kiểm định công trình đường sắt         – KD03

Kiểm định công trình giao thông đường bộ – KD04

Kiểm định công trình đường thủy – KD05

Kiểm định hạ tầng kĩ thuật cấp thoát nước – KD06

Kiểm định hạ tầng kĩ thuật chất thải rắn – KD07

Thiết kế xây dựng       

Thiết kế an toàn PCCN – TK01

Thiết kế Cấp thoát nước – TK02

Thiết kế cầu – TK03

Thiết kế điện- cơ điện – TK04

Thiết kế hầm – TK05

Thiết kế thông gió- cấp thoát nhiệt – TK06

Thiết kế Công trình giao thông đường bộ – TK07

Thiết kế công trình giao thông đường sắt – TK08

Thiết kế kết cấu công trình DD&CN  – TK09

Thiết kế kiến trúc công trình – TK10

Thiết kế Quy hoạch xây dựng – TK11

Thiết kế cảng đường thủy – TK12

Thiết kế công trình NN&PTNT         – TK13

Thiết kế hạ tầng kĩ thuật cấp nước – TK14

Thiết kế hạ tầng kĩ thuật thoát nước – TK15

Thiết kế hạ tầng kĩ thuật chất thải rắn – TK16

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ bao gồm những gì?

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định 100/2018/NĐ-CP kèm theo 02 ảnh màu 4 x 6 cm, nền màu trắng chụp chân dung của người đề nghị, phải được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

Văn bằng: do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và phải phù hợp với hạng chứng chỉ đề nghị cấp.

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch tiếng Việt công chứng, chứng thực theo quy định của luật pháp Việt Nam;

Trong trường hợp đề nghị nâng hạng chứng chỉ hành nghề, cần Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai.

Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài.

Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP trong trường hợp chưa thi sát hạch.

Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d và đ khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

  1. Một số lưu ý về các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phân hạng / cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I:

Cấp cho những người có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành phù hợp, kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ 07 năm trở lên;

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II:

Cấp cho những người có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành phù hợp, kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ 05 năm trở lên;

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III:

Cấp cho những người có trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ 03 năm trở lên đối với trình độ đại học; và từ 05 năm trở lên đối với trình độ cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp.

Nguyên tắc xác định thời gian kinh nghiệm để cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thời gian kinh nghiệm đề nghị cấp các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng của cá nhân là tổng thời gian mà cá nhân đó chính thức tham gia hoạt động xây dựng nằm trong lĩnh vực phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ xây dựng.

Đối với những cá nhân chưa đủ thời gian kinh nghiệm để thi chứng chỉ hoạt động xây dựng theo quy định kể từ ngày tốt nghiệp đại học.

Tuy nhiên trước đó cá nhân này đã có bằng cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp và đã tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thì thời gian kinh nghiệm sẽ được tính bằng tổng thời gian cá nhân đó tham gia hoạt động xây dựng tính từ thời điểm tốt nghiệp cao đẳng hay trung cấp để được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II và hạng III.

Đối với những cá nhân đã làm việc tại những cơ quan quản lý nhà nước thì thời gian kinh nghiệm sẽ là tổng thời gian kinh nghiệm mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện những công việc tại cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực xây dựng đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Trình tự thủ tục sát hạch

Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên. Đề nghị cấp các chứng chỉ hành nghề xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của bạn. Bộ phận sát hạch sẽ có trách nhiệm kiểm tra xem xét sự đầy đủ.

Cũng như tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận được trước khi trình Hội đồng xét cấp CCHNXD xem xét quyết định.

Nếu như hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ. Thì bộ phận sát hạch sẽ phải có trách nhiệm; thông báo đến cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ xây dựng; 01 lần về việc yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Việc thi sát hạch các chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ được tiến hành theo tổ chức. Theo khu vực hoặc theo địa phương.

Thời gian tổ chức thi sát hạch sẽ được tiến hành định kỳ hàng quý. Hay cũng có thể đột xuất. Nếu như Hội đồng xét duyệt quyết định để phù hợp; với nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Trước thời gian tổ chức thi sát hạch 05 ngày. Hội đồng này thông báo bằng văn bản; đồng thời đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch cùng mã số dự sát hạch của các cá nhân.

Thời gian xử lý cấp giấy phép hành nghề xây dựng

Trong thời hạn tối đa là 03 ngày kể từ khi tổ chức thi sát hạch. Hội đồng xét cấp CCHNXD; sẽ có trách nhiệm tổng hợp và trình kết quả sát hạch để Thủ trưởng cơ quan; đơn vị có thẩm quyền quyết định cấp CCHNXD cho các cá nhân.

Kết quả của việc thi sát hạch những cá nhân tham gia thi; sẽ được bảo lưu trong vòng 06 tháng kể từ ngày thi sát hạch.

Trong thời hạn tối đa là 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Cơ quan cấp chung chi hanh nghe xay dung sẽ phải gửi văn bản đề nghị đến Bộ Xây dựng.

Để cấp Mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng. Trong vòng 05 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị. Bộ Xây dựng sẽ phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Đồng thời tích hợp thông tin để thực hiện quản lý chung chi xay dung đã cấp. Và cũng phải đăng tải thông tin của các cá nhân về năng lực hoạt động xây dựng; trên trang thông tin điện tử đúng theo quy định hiện hành.

Việc thu và sử dụng chi phí thi sát hạch CCHNXD; sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Lệ phí thi sát hạch cấp CCHNXD sẽ được thực hiện theo quy định do Bộ Tài chính ban hành.

Tất cả các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phí. Và lệ phí ngay từ thời điểm khi nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề. Trong tất cả các trường hợp, phí và lệ phí sẽ không được hoàn trả.

Đăng ký thi sát hạch hành nghề hoạt động xây dựng

Việc thi sát hạch cấp chứng nghề xây dựng sẽ được thực hiện theo hình thức là thi trắc nghiệm.

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 08/2018:

“ Điều 3. Tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  1. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.
  2. Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.
  3. Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì không yêu cầu sát hạch.
  4. Đối với cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nhưng chưa có kết quả sát hạch thì thời hạn xét cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP được tính kể từ thời điểm có kết quả sát hạch.
  5. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân đủ/không đủ điều kiện sát hạch trước thời gian tổ chức sát hạch ít nhất 03 ngày.”

Dịch vụ tư vấn các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng của Luật Loan Loan

Trên đây là những thông tin về các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Hãy liên hệ ngay với Luật Loan Loan để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng chất lượng nhất.

Với kinh nghiệm lâu năm, Luật Loan Loan sẽ giúp khách hàng hiểu rõ các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Vì thế ngay khi kết nối với hệ thống, khách hàng được tư vấn cụ thể để biết mình thuộc đối tượng nào.

Chúng tôi giúp bạn nắm rõ luật để tránh tình trạng bị phạt khi hành nghề mà không có các chứng chỉ  hành nghề xây dựng. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí để bạn hiểu rõ mọi thông tin của các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Chúng tôi có quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp theo từng bước. Ngay khi khách hàng nộp và làm thủ tục đăng kí dự thi sát hạch các chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quy định, đơn vị sẽ chuyển tiếp thông tin tới các bộ phận liên quan.

Chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra xem các giấy tờ trong hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề công ty xây dựng đã đúng yêu cầu hay chưa, có thiếu sót gì không. Nhờ vậy bạn tránh mất thời gian làm lại vừa mất công, vừa mệt mỏi.

Không chỉ giúp quý vị hoàn tất thủ tục cấp các chứng chỉ hành nghề xây dựng, chúng tôi đồng hành với bạn dài lâu.

Hãy sớm kết nối với chúng tôi để có được thông tin hay và chuyên sâu về các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng bạn nhé!

 

 

 

 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775